Aansprakelijkheid

Aansprakelijkheidspolissen voor bedrijfsleiders, KMO’s en multinationals

Dagelijks engageren jij en je werknemers zich voor allerhande uitdagingen. Maar wat als er iets mis gaat? Wie is er verantwoordelijk? Zowel privé, als in het kader van een bedrijfsactiviteit kunnen de gevolgen van aansprakelijkheid groot zijn. Bescherm je financiële belangen en die van je bedrijf met een aansprakelijkheidsverzekering op maat.

KNSF05918

Polissen op maat van je bedrijf met eigen clausules

Specialistisch schadebeheer

Toegang tot internationale verzekeringsmarkt

Ruime waarborgen aan scherpe tarieven

Sterke marktpositie

Een aansprakelijkheidspolis op maat van je bedrijf

Aansprakelijkheid is een ruim begrip en elk land hanteert een eigen wetgeving wat voor de nodige uitdagingen zorgt op verzekeringsgebied. Dat is waar Vanbreda Risk & Benefits het verschil maakt.

Onze troe­ven

Uit­ste­ken­de ken­nis van risico’s

Door onze uitgebreide klantenportefeuille met grote en kleine bedrijven, actief in zeer veel sectoren, hebben we een uitstekende kennis van uiteenlopende risico’s.

Toe­gang tot mon­di­aal netwerk

Onze experts werken samen met een internationaal netwerk aan verzekeringsmakelaars. Daardoor geniet jij steeds van de best mogelijke dekking, waar je ook bent.

Onge­ë­ve­naar­de klantenbetrokkenheid

Actief overleg tussen verzekeraar en klant resulteert in een snelle en correcte afhandeling van een schadegeval.

Unie­ke polissen

Onze expert neemt samen met de klant alle risico’s onder de loep. Polissen met eigen clausules zorgen ervoor dat alle specifieke risico’s voor jezelf en jouw onderneming gedekt zijn.

KNSF05992

Onze oplossingen

Verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) onderneming

Elke dag zijn je werknemers druk in de weer op je eigen bedrijfssites of bij klanten. Jammer genoeg lopen niet alle activiteiten altijd van een leien dakje. Ook derden kunnen het slachtoffer zijn bij een ongeval of onvoorzichtigheid, veroorzaakt door jou of één van je medewerkers. Een ongeluk zit in een klein hoekje, maar de financiële gevolgen kunnen groot zijn.

Bescherm jezelf en je bedrijf tegen schade aan derden met een verzekering burgerrechtelijke aansprakelijkheid (BA) onderneming. De polis bestaat uit 4 luiken:

 1. BA-uitbating: dekt schade aan derden tijdens uitoefening van een beroepsactiviteit.

 2. BA toevertrouwd goed: dekt schade aan goederen en gereedschap die toevertrouwd zijn om werken uit te voeren

 3. BA na levering: dekt schade aan derden veroorzaakt door een geleverd product of werk na uitvoering.

 4. Rechtsbijstand: dekt advocaatskosten en gerechtskosten bij vervolging of bij eigen recuperatie bij de aansprakelijke partij

Verzekering bestuurdersaansprakelijkheid

Dek jezelf als bestuurder in tegen hoofdelijke aansprakelijkheid met een Directors & Officers polis. Deze verzekering bestuurdersaansprakelijkheid dekt:

 • Gerechtskosten voor de verdediging bij een rechtsvordering tegen een bestuurder.

 • Burgerrechtelijke aansprakelijkheid van de bestuurder voor financiële verliezen van de tegenpartij.

Deze verzekering is een onmisbare bescherming van je privévermogen. Je dekt niet alleen de financiële gevolgen van een bestuursfout, maar je beschermt jezelf ook tegen enorme juridische kosten.

Naargelang de behoeften van je bedrijf kan je deze polis aanvullen met:

 • Aansprakelijkheid van managementvennootschappen: In de aparte polis Management Company protector zitten alle verzekerbare aansprakelijkheidsrisico’s in 1 polis vervat: Beroeps- en bestuurdersaansprakelijkheid, BA-uitbating en aansprakelijkheid tewerkstelling.

 • Aansprakelijkheid voor tewerkstellingsfouten: verdedigt bestuurders en werknemers bij schade-eisen voor discriminatie, onrechtmatig ontslag of vermoedelijke ongewenste intimiteiten

Verzekering beroepsaansprakelijkheid

Als dienstverlener staat je bedrijf cliënten en andere ondernemingen bij met advies, diensten en services.

 • Maar wat als klanten niet tevreden zijn en beweren verlies te lijden door samen te werken met je bedrijf?

 • Hoe zit dat juist met contractuele aansprakelijkheid? Wat gebeurt er als contractuele verplichtingen niet nageleefd worden?

 • Is de schade-eis gegrond? Wat is de reële schade en wat is de aansprakelijkheidslimitatie? Wat is er precies overeengekomen in het samenwerkingscontract?

Een verzekering beroepsaansprakelijkheid beschermt je onderneming tegen schade door advies, berekeningen of daden.

Voor wie is een polis beroepsaansprakelijkheid interessant?

 • Een polis beroepsaansprakelijkheid is verplicht voor bepaalde gereglementeerde beroepen, zoals advocaten en architecten.

 • Ook andere beroepen zoals IT- en businessconsultants hebben baat bij deze polis.

 • Nuttig voor alle dienstverleners, vooral in de medische, juridische en financiële sector.

De 3 belangrijkste voordelen van een verzekering beroepsaansprakelijkheid zijn:

 1. Het beschermt je tegen financiële gevolgen van schade.

 2. Het geeft gemoedsrust.

 3. Het is een signaal van je professionaliteit naar de opdrachtgever toe.

Objectieve aansprakelijkheid

Ben je eigenaar van een onderneming die toegankelijk is voor publiek en zich in de wettelijke lijst bevindt? Dan ben je wettelijk verplicht om een verzekering Objectieve Aansprakelijkheid bij Brand of Ontploffing af te sluiten.

Supermarkten, kledingwinkels, feestzalen, sportcomplexen, kantoren, restaurants, pretparken, cafés en andere zaken die toegankelijk zijn voor het publiek moeten zich indekken tegen de gevaren van brand en ontploffing.

De verzekering dekt de aansprakelijkheid van de ondernemer:

 • Zonder dat de fout van de uitbater moet worden aangetoond.

 • In geval van schade aan derden bij brand of ontploffing.

CTA Image

Bescherm jezelf en je bedrijf tegen aansprakelijkheidsrisico’s

Onze experts bekijken graag de mogelijkheden voor jouw bedrijf. Met polissen op maat garandeer je de best mogelijke dekking, ook in het buitenland.

Gere­la­teer­de inzichten

WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Burenhinder

Buren­hin­der: ben je nog cor­rect verzekerd?

Aansprakelijkheid
26.10.2021

Sinds kort hebben rechters een pak nieuwe maatregelen tot hun beschikking om geschillen tussen buren en burenruzies op te lossen. Dergelijke conflicten hebben ook hun weerslag op verzekeringsnemers die zich hiervoor willen verzekeren. Robert Bernard, Senior Claims Advisor Construction bij Vanbreda Risk & Benefits, legt uit.

Lees meer
Lees meer over Burenhinder: ben je nog correct verzekerd?
I Stock 000026071702 small

Slechts 1 op 3 con­sul­tants ver­ze­kerd in beroepsaansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
01.10.2021

IT- en businessconsultants zijn bij de snelst groeiende beroepsgroep in België, maar toch verzekert slechts een derde van hen zich tegen schade van contractuele aard. Het afsluiten van een verzekering beroepsaansprakelijkheid draagt nochtans bij tot de gemoedsrust voor consultants én opdrachtgevers.

Lees meer
Lees meer over Slechts 1 op 3 consultants verzekerd in beroepsaansprakelijkheid

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jou helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.