Voeding

Een complete verzekeringsaanpak voor de voedingsindustrie

Als bedrijf in de voedingsindustrie waak je over de kwaliteit van producten, maar ook over de veiligheid van de onderneming. Bescherm het bedrijf daarom tegen diverse continuïteitsrisico’s waarmee de sector geregeld te maken krijgt. Bij Vanbreda bekijken we welke verzekeringsoplossing bij het bedrijf past.

CUF32806

Nummer 1 in oplossingen op maat voor de voedingsindustrie

Gespecialiseerde schade aanpak en opvolging

We begeleiden je bij terugroepacties

Volmachten van verzekeraars

Juridische bijstand

24/7-ondersteuning bij schade

MASF20859

Bescher­mings­mix

Een productietekort door een uitzonderlijk hete zomer? Of een lot gehakt met een schadelijke bacterie die pas in de supermarkt boven water komt?

Net zoals in andere sectoren krijgt ook de voedingsindustrie te maken met risico’s die een grote impact kunnen hebben op de volledige bedrijfswerking. Het is daarom belangrijk om voor een brede verzekeringsoplossing te kiezen waarin de verschillende risico’s opgenomen zijn. Bij Vanbreda bekijken we welke oplossingen bij de onderneming passen.


We bedienen verschillende bedrijven in de sector - zelfs wereldwijd. Zo zoeken we naar een adequate oplossing voor ondernemers in de gehele voedingsindustrie, gaande van producenten van (alternatieve) voeding tot telers van gewassen en de verkopers van de eindproducten.

Diver­se risico’s verzekerd

Con­ta­mi­na­tie­ver­ze­ke­ring

Pak het risico op financieel verlies ten gevolge van een contaminatie aan met een contaminatieverzekering. De verzekering vormt een financieel vangnet om de bedrijfswerking zo veel mogelijk te vrijwaren. Combineer de verzekeringsoplossing met een aansprakelijkheidspolis uitgebreid met een recall-verzekering.

Aan­spra­ke­lijk­heid

Ga voor een uitgebreide verzekeringsoplossing op het gebied van aansprakelijkheid. Bescherm je bedrijf in de voedingsindustrie onder andere tegen financiële repercussies op het gebied van burgerlijke aansprakelijkheid, product-, en bestuurdersaansprakelijkheid. 

Lees meer

First and third party-recall

De first and third party recall-verzekering is eveneens een financieel vangnet om de bedrijfswerking zo veel mogelijk te vrijwaren. Het bedrijf krijgt de kosten vergoed die nodig zijn om bijvoorbeeld gecontamineerde producten uit de markt te halen. Combineer de verzekering met een aansprakelijkheidspolis en een contaminatieverzekering voor een optimale bescherming van het bedrijf.

Weers­ver­ze­ke­ring

Een weersverzekering biedt zekerheid bij extreem weer. Er zijn 2 verzekeringsoplossingen mogelijk: een brede weersverzekering of een parametrische weersverzekering. De eerste komt tussen als gewassen gedeeltelijk of volledig vernietigd zijn door extreem weer. De tweede verzekering beschermt het bedrijf bij een productietekort door middel van een vooraf overeengekomen index of parameter.

Lees meer

Brand­ver­ze­ke­ring

Dijk de gevolgen van brandschade in met een brandverzekering. De verzekering biedt bescherming bij materiële schade en bij bedrijfsschade. Voor materiële schade is het ook mogelijk een verzekering Alle Risico’s af te sluiten.

Cyber en fraude

Elk bedrijf heeft nood aan een degelijke oplossing voor cyberproblemen en fraude. De combinatie cyberverzekering en fraudeverzekering beschermt het bedrijf tegen diverse vormen van cybercriminaliteit en fraude, zoals hacking, virussen, datalekken en witwasserij. Onze crisisconsultants staan je 24/7 bij met technische en juridische hulp. Ook preventief ondersteunen we je met onze dienstverlening Phishing as a service.

Lees meer
CTA Image 1

Bespreek samen met ons een verzekeringsoplossing!

Als marktleider in verzekeringsoplossingen voor de voedingsindustrie kennen we de sector door en door. Zo weten we exact hoe je een crisis het hoofd biedt en reken je op onze 24/7-ondersteuning. Onze teams schakelen snel en kunnen alle verzekeringen binnen het bedrijf op elkaar afstemmen.

Gere­la­teer­de inzichten

VEGF05218

Onze tips voor een even­wich­tig ver­ze­kerd voe­dings­be­drijf: propertyrisico’s

Voeding
06.03.2024

Bedrijven die voedingsproducten maken, bouwen een sluitende risicodekking op aan de hand van aansprakelijkheids- en propertyverzekeringen. Onze experten Charlotte De Bruyn en Koen Van Weert lichtten eerder al de aandachtspunten voor aansprakelijkheid toe. In dit artikel gaan ze in op vier belangrijke uitdagingen op vlak van propertyverzekeringen.

Lees meer
Lees meer over Onze tips voor een evenwichtig verzekerd voedingsbedrijf: propertyrisico's
LYF000553

Onze tips voor een even­wich­tig ver­ze­kerd voe­dings­be­drijf: aansprakelijkheidsrisico’s

Voeding
20.02.2024

Bedrijven die voedingsproducten maken, zijn zich al sterk bewust van de risico’s die ze dienen te verzekeren. Toch ontwaren onze experten Charlotte De Bruyn en Koen Van Weert enkele belangrijke valkuilen. In dit eerste deel gaan ze in op de uitdagingen op vlak van aansprakelijkheid.

Lees meer
Lees meer over Onze tips voor een evenwichtig verzekerd voedingsbedrijf: aansprakelijkheidsrisico's
Recall en contaminatie update

Een recall- en con­ta­mi­na­tie­ver­ze­ke­ring leidt jouw voe­dings­be­drijf door een contaminatiecrisis

Voeding
22.04.2021

Steeds meer voedingsbedrijven sluiten naast een klassieke recall-verzekering een gespecialiseerde contaminatieverzekering af om zich te beschermen tegen de financiële en andere schadelijke gevolgen die een contaminatie en/of een product recall met zich meebrengen. 

Lees meer
Lees meer over Een recall- en contaminatieverzekering leidt jouw voedingsbedrijf door een contaminatiecrisis
Crops michel delbaere 2

Van­b­re­da’s sec­tor­ken­nis over­tuigt Crop’s

Testimonial
29.07.2015

“De hardnekkige overtuigingskracht van één van jullie account managers heeft ons midden jaren ’90 over de streep getrokken”, lacht Michel Delbaere. De CEO van Crop’s (een snelgroeiende voedingsgroep gespecialiseerd in de productie en verkoop van diepvriesgroenten, -fruit en -maaltijden) kan vandaag nog steeds rekenen op de service van hetzelfde team.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda's sectorkennis overtuigt Crop's

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.