Zorgsector

Draag zorg voor je verzekeringen

Vanbreda Risk & Benefits heeft een sterke reputatie in de zorgsector. Ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en andere zorggroepen en hun koepelorganisaties rekenen al jarenlang op ons voor hun verzekeringen, risicomanagement en employee benefits.

MFF07549

Een nicheaanpak met een toegewijd team voor de zorgsector

Jarenlange ervaring en expertise

Uitgebreide klantenportefeuille

Opvolging van wetgevend kader

Polisvoorwaarden en uitgeschreven clausules op maat van de sector

Eigen schadebeheersteam voor medische aansprakelijkheidsdossiers

Databank met uniek rapporteringssysteem voor benchmarking t.o.v. peers

Onze expertise in de zorgsector

Vanbreda is consultant en makelaar voor ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en andere zorggroepen en hun koepelorganisaties. We hebben een verankerde positie in de sector dankzij onze uitgebreide klantenportefeuille en de bijzondere kennis en betrokkenheid bij de cliënt en de sector in z’n geheel. Waar nodig begeleiden wij bij plaatsing van overheidsopdrachten.

We hebben ons gespecialiseerd in de verzekering van aansprakelijkheid (zowel voor ziekenhuizen als voor groepen van vrije beroepers binnen de medische wereld), rechtsbijstand, cyber en arbeidsongevallen.

Uit­ge­brei­de exper­ti­se in de sector

Ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen op maat

We nemen de tijd om te luisteren en om de noden van je organisatie volledig te begrijpen en in kaart te brengen. Wij gaan samen met jou op zoek naar de beste verzekeringsoplossingen en creëren polisvoorwaarden en clausules op maat die naadloos aansluiten op de behoeften van de organisatie.

Eigen scha­de­be­heers­team voor medi­sche aansprakelijkheidsdossiers

Onze eigen schadeafdeling voor aansprakelijkheidsdossiers begeleidt, analyseert en adviseert bij schade. We bekijken de aard, frequentie en ernst van schadegevallen en stellen mogelijke preventiemaatregelen op. Met deze informatie verstevigen we de onderhandelingspositie ten opzichte van de verzekeraar.

Uniek rap­por­te­rings­sys­teem

Een uniek rapporteringssysteem laat ons toe om ziekenhuizen en medische raden te benchmarken t.o.v. peers. Deze informatie is niet alleen bijzonder waardevol en interessant voor de organisatie, ze inspireert ook onze productmanagers om nieuwe verzekeringsoplossingen te ontwikkelen en om bestaande producten te finetunen.

Onaf­han­ke­lijk advies

Vanbreda bekleedt een onafhankelijke positie in de verzekeringsmarkt. Als makelaar en risicoconsultant kennen wij alle verzekeraars. Dat maakt het mogelijk om de beste voorwaarden te onderhandelen.

Hecht part­ner­ship

We werken nauw samen met directies, raden van bestuur, medische raden en andere organen binnen de zorgsector. Dankzij onze persoonlijke aanpak ontstaat er een hecht partnership met onze cliënten.

CTA Image 1

Laat ons je ontzorgen!

Vanbreda is zowel makelaar als risicoconsultant. We werken gespecialiseerde verzekeringsoplossingen uit voor de zorgsector en zetten onze expertise in om innovatief aan de slag te gaan. De verzekeringsoplossingen krijgen volledig vorm op basis van deze expertise en onze brede kijk op de markt.

Gere­la­teer­de inzichten

BSZF02174

Gewaar­borgd inko­men: rech­ter oor­deelt dat beper­king van psy­chi­sche stoor­nis­sen in col­lec­tie­ve ver­ze­ke­ring dis­cri­mi­ne­rend is

Personen
22.04.2024

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat het aantal Belgen dat meer dan een jaar thuiszit door een burn-out of depressie in 4 jaar tijd met 40 procent is gestegen. Dat cijfer is zorgwekkend. Het belang neemt toe om als werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten voor medewerkers in geval zij arbeidsongeschikt worden. Een recente rechterlijke uitspraak over de beperking van psychische stoornissen in deze verzekering zorgt voor ophef binnen de verzekeringssector. We lichten de werking van deze verzekering en de impact van de concrete case toe.

Lees meer
Lees meer over Gewaarborgd inkomen: rechter oordeelt dat beperking van psychische stoornissen in collectieve verzekering discriminerend is
SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
JOSEF03187

Zorg voor een ver­snel­de re-inte­gra­tie met een pas­send traject

Gezondheidszorg
01.12.2023

Volgens de laatste cijfers telt ons land een half miljoen mensen die arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met bijhorende re-integratiebegeleiding raken steeds meer ingeburgerd en zijn ook effectief. Tot zeven op de tien medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, gaan na een re-integratietraject opnieuw aan de slag, vertelt Evelyne Lauwers, Expert Health Care bij Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Zorg voor een versnelde re-integratie met een passend traject

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.