Zorgsector

Draag zorg voor je verzekeringen

Vanbreda Risk & Benefits heeft een sterke reputatie in de zorgsector. Ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en andere zorggroepen en hun koepelorganisaties rekenen al jarenlang op ons voor hun verzekeringen, risicomanagement en employee benefits.

MFF07549

Een nicheaanpak met een toegewijd team voor de zorgsector

Jarenlange ervaring en expertise

Uitgebreide klantenportefeuille

Opvolging van wetgevend kader

Polisvoorwaarden en uitgeschreven clausules op maat van de sector

Eigen schadebeheersteam voor medische aansprakelijkheidsdossiers

Databank met uniek rapporteringssysteem voor benchmarking t.o.v. peers

Onze expertise in de zorgsector

Vanbreda is consultant en makelaar voor ziekenhuizen, ziekenhuisnetwerken en andere zorggroepen en hun koepelorganisaties. We hebben een verankerde positie in de sector dankzij onze uitgebreide klantenportefeuille en de bijzondere kennis en betrokkenheid bij de cliënt en de sector in z’n geheel. Waar nodig begeleiden wij bij plaatsing van overheidsopdrachten.

We hebben ons gespecialiseerd in de verzekering van aansprakelijkheid (zowel voor ziekenhuizen als voor groepen van vrije beroepers binnen de medische wereld), rechtsbijstand, cyber en arbeidsongevallen.

Uit­ge­brei­de exper­ti­se in de sector

Ver­ze­ke­rings­op­los­sin­gen op maat

We nemen de tijd om te luisteren en om de noden van je organisatie volledig te begrijpen en in kaart te brengen. Wij gaan samen met jou op zoek naar de beste verzekeringsoplossingen en creëren polisvoorwaarden en clausules op maat die naadloos aansluiten op de behoeften van de organisatie.

Eigen scha­de­be­heers­team voor medi­sche aansprakelijkheidsdossiers

Onze eigen schadeafdeling voor aansprakelijkheidsdossiers begeleidt, analyseert en adviseert bij schade. We bekijken de aard, frequentie en ernst van schadegevallen en stellen mogelijke preventiemaatregelen op. Met deze informatie verstevigen we de onderhandelingspositie ten opzichte van de verzekeraar.

Uniek rap­por­te­rings­sys­teem

Een uniek rapporteringssysteem laat ons toe om ziekenhuizen en medische raden te benchmarken t.o.v. peers. Deze informatie is niet alleen bijzonder waardevol en interessant voor de organisatie, ze inspireert ook onze productmanagers om nieuwe verzekeringsoplossingen te ontwikkelen en om bestaande producten te finetunen.

Onaf­han­ke­lijk advies

Vanbreda bekleedt een onafhankelijke positie in de verzekeringsmarkt. Als makelaar en risicoconsultant kennen wij alle verzekeraars. Dat maakt het mogelijk om de beste voorwaarden te onderhandelen.

Hecht part­ner­ship

We werken nauw samen met directies, raden van bestuur, medische raden en andere organen binnen de zorgsector. Dankzij onze persoonlijke aanpak ontstaat er een hecht partnership met onze cliënten.

CTA Image 1

Laat ons je ontzorgen!

Vanbreda is zowel makelaar als risicoconsultant. We werken gespecialiseerde verzekeringsoplossingen uit voor de zorgsector en zetten onze expertise in om innovatief aan de slag te gaan. De verzekeringsoplossingen krijgen volledig vorm op basis van deze expertise en onze brede kijk op de markt.

Gere­la­teer­de inzichten

Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
JOSEF03187

Zorg voor een ver­snel­de re-inte­gra­tie met een pas­send traject

Gezondheidszorg
01.12.2023

Volgens de laatste cijfers telt ons land een half miljoen mensen die arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met bijhorende re-integratiebegeleiding raken steeds meer ingeburgerd en zijn ook effectief. Tot zeven op de tien medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, gaan na een re-integratietraject opnieuw aan de slag, vertelt Evelyne Lauwers, Expert Health Care bij Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Zorg voor een versnelde re-integratie met een passend traject
Pexels monstera 5331211

Men­taal wel­zijn bevor­de­ren: ver­laag de drem­pel voor al jouw medewerkers

Gezondheidszorg
30.11.2023

Het bewustzijn over de waarde van mentaal welzijn groeit in onze samenleving en ook op de werkvloer. Als werkgever kan je een belangrijke rol spelen in de proactieve ondersteuning van de mentale gezondheid van jouw medewerkers. Evelyne Lauwers, Expert Health Care legt uit hoe een geïntegreerd welzijnsaanbod jouw huidig en toekomstig menselijk kapitaal in zijn kracht zet.

Lees meer
Lees meer over Mentaal welzijn bevorderen: verlaag de drempel voor al jouw medewerkers
MGOF04697

Dok­tr en Van­b­re­da Risk & Bene­fits maken samen zorg toe­gan­ke­lij­ker voor bedrij­ven en hun werknemers

Pers
07.11.2023

Vanbreda Risk & Benefits sluit een partnerschap met Doktr, de digitale dienstverlener in gezondheidszorg. Met een innovatief en lokaal verankerd dienstenaanbod, willen ze Belgische ondernemingen helpen om snel toegankelijke en kwalitatieve zorg te bieden aan hun werknemers. De gezamenlijke visie op hybride zorg en een dekking van videoconsultaties met huisartsen, versterkt het reeds uitgebreide gezondheidsaanbod van Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Doktr en Vanbreda Risk & Benefits maken samen zorg toegankelijker voor bedrijven en hun werknemers

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.