Property

Risicopreventie en oplossingen op maat voor KMO’s en multinationals

Garandeer de continuïteit van je onderneming bij brand, wateroverlast, machinebreuk, elektronische issues of andere risico’s die grote materiële en financiële gevolgen met zich meebrengen. Onze experts brengen het risicobeheer van je onderneming in kaart en stellen oplossingen op maat voor van je bedrijf, ook voor sites in het buitenland.

KNSF07778

Grondige audits van alle bedrijfssites

Technische preventierapporten opgesteld door eigen experts

Polissen volledig op maat, ook voor multinationals

Meer dan een decennium aan expertise in property

Ruim internationaal netwerk van verzekeringspartners

Breng de risico’s voor je bedrijf in kaart

De risico’s voor jezelf als ondernemer en voor je bedrijf in kaart brengen, is een complexe opdracht. Onze experts stellen in samenspraak met jou en je bedrijf graag een Business Continuity Plan op. In dit voorbereid handboek lijsten we op welke risico’s je bedrijf loopt en hoe een heropstart snel, efficiënt en doelgericht gebeurt bij grote schade.

Vanbreda Risk & Benefits werkt al decennialang samen met een uitgebreid internationaal netwerk aan verzekeringsmakelaars.

  • Die connectie geeft ons ook toegang tot een veelzijdige herverzekeringsmarkt wat jou en je onderneming meer diversiteit biedt aan polissen.

  • De brede waaier aan kennis van onze makelaars maakt het mogelijk om inventieve oplossingen te creëren op maat van je onderneming.

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden voor jou en je bedrijf? Onze experts staan klaar om samen met jou aan de slag te gaan.

Oplos­sin­gen om bedrijfs­con­ti­nu­ï­teit te verzekeren

Klas­sie­ke brandverzekering

Een brand ontstaat spontaan, door een onoplettendheid of door een technisch mankement. Bescherm je onderneming tegen schade door brand met een klassieke brandverzekering.

Wat houdt een klassieke brandverzekering in? 

In een klassieke brandverzekering zijn enkel de opgesomde risico’s zijn gewaarborgd. Het is aan de verzekerde om te bewijzen dat het over een gedekt schadegeval gaat.

Naast brandschade kan de polis ook andere risico’s dekken zoals wateroverlast, elektrische schade en andere types schade.

Overleg met een expert

Polis Alle risico’s

Bedrijven schakelen steeds vaker over naar een all-riskformule. Met een polis Alle Risico’s bescherm je je bedrijf tegen elk type schade of verlies.

Wat houdt een polis Alle risico’s in?

Alles is verzekerd, behalve datgene wat letterlijk uitgesloten is, zoals bijvoorbeeld oorlogs- of nucleaire risico’s. Een groot voordeel van die formule is de omkering van de bewijslast. Elke schade is gedekt behalve als de verzekeraar bewijst dat het een uitsluiting betreft.

Overleg met een expert

Ver­ze­ke­ring bedrijfsschade

Een verzekering bedrijfsschade is een perfecte uitbreiding op de brandverzekering. Ze vergoedt de financiële verliezen die je bedrijf lijdt door risico’s die verzekerd zijn in de brandpolis. Een brandverzekering dekt de materiële schade, een verzekering bedrijfsschade dekt de financiële gevolgschade.

Vang margeverlies op 

Een brand, wateroverlast of een ander type schade vertraagt het productieproces of legt het tijdelijk helemaal stil. Hierdoor daalt de omzet, maar de vaste kosten blijven wel op hetzelfde niveau. Dat tast de winstmarge aan en brengt de gezondheid van je bedrijf in gevaar.

De verzekering bedrijfsschade vangt dit margeverlies op. De polis waarborgt gedurende een voorafbepaalde periode de verliezen van je bedrijfsresultaat.

Hou het financiële niveau van je bedrijf op peil 

Met een polis bedrijfsschade beschik je over een financieel vangnet dat het margeverlies afdekt zodat het financiële niveau van je onderneming op peil blijft alsof de schade niet heeft plaatsgevonden.

Overleg met een expert

Brandpreventie op bedrijfsniveau met een Corporate Loss Prevention Manuel (CLPM)

Ben je op zoek naar een brandpreventiebeleid op corporate niveau? Onze experts ontwikkelen samen met je onderneming een Corporate Loss Prevention Manual. In die handleiding op maat lijsten we alle aandachts- en actiepunten op. We houden rekening met:

  • Algemeen preventiebeleid

  • Beschermende maatregelen: rookdetectie, sprinklers, …

  • Menselijke aspecten: opleidingen, orde en netheid, …

Hoe komt een CLPM tot stand? 

Hiervoor krijgen alle bedrijfssites een grondige audit. De resultaten van die audits sommen we op in een CLPM op maat van je onderneming. Dat document bevat alle vereisten rond brandpreventie en het is de leidraad voor al je vestigingen. De vereisten zijn altijd opgesteld in samenspraak met de onderneming.

Wie heeft er baat bij een CLPM?

Een CLPM is interessant voor grote bedrijven met sites in binnen- en buitenland. Het bepaalt de minimumnorm voor alle sites van je bedrijf, waardoor het brandpreventiebeleid op alle sites uniform is. Dat heeft 3 voordelen voor je bedrijf:

  • Garandeert bedrijfscontinuïteit

  • Maakt duidelijk waar er gerichte investeringen nodig zijn

  • Houdt de verzekeringspremie onder controle

Ver­ze­ke­ring Alle risico’s elektronica

Elektronische toestellen en systemen zijn onmisbaar voor je bedrijf. Het is zeker geen overbodige luxe om je brandverzekering aan te vullen met een verzekering Alle Risico’s Elektronica (ARE). De polis dekt alle schade aan elektronisch bureaumaterieel, tenzij die expliciet uitgesloten is.

Overleg met een expert

Machi­ne­breuk­ver­ze­ke­ring

Naast elektronica zijn ook machines een belangrijk onderdeel van een onderneming. Als die niet naar behoren werken is dat meteen een aderlating voor je bedrijf. Wist je dat menselijke fouten de grootste oorzaak zijn van falende machines? En die schade valt natuurlijk niet onder de fabrieksgarantie. De oplossing: een machinebreukverzekering. De polis waarborgt alle omschreven voorwerpen tegen onvoorziene schade.

Verzeker ook de financiële gevolgschade van machinebreuk

Daarnaast is het ook mogelijk om de financiële gevolgschade af te dekken in een polis machinebreuk. Dit is aangewezen indien een bepaalde machine een bottleneck vormt.

Overleg met een expert
CTA Image

Pro­per­ty polis­sen op maat. Bespreek ze met ons.

Gere­la­teer­de inzichten

Website foto

De Cor­po­ra­te Loss Pre­ven­ti­on Manu­al: alle brand­pre­ven­tie in één document

Property
27.06.2022

In bedrijven met meerdere vestigingen – die zich dan ook nog eens in verschillende landen kunnen bevinden – is er soms weinig uniformiteit in de aanpak van brandpreventie. Product Manager & Risk Consultant Christophe D’haeyere legt de voordelen uit van onze nieuwe tool: de Corporate Loss Prevention Manual.

Lees meer
Lees meer over De Corporate Loss Prevention Manual: alle brandpreventie in één document
I Stock 1216599778

Busi­ness Con­ti­nui­ty Plan: Hoe beschermt u de con­ti­nu­ï­teit van uw onderneming?

Property
12.08.2021

Bij grote schades of totaalverlies, zoals bijvoorbeeld een verwoestende bedrijfsbrand, zien wij vaak ontreddering bij de organisatie en de medewerkers. Vooraleer met de heropstart te kunnen beginnen zijn er duizend en één dingen die aandacht vragen. Alle stakeholders komen tezelfdertijd aan de deur kloppen om antwoorden te krijgen op velerlei vragen.

Lees meer
Lees meer over Business Continuity Plan: Hoe beschermt u de continuïteit van uw onderneming?
Bouwrisicos 2

Jouw bedrijfs­ge­bouw (ver)bouwen: denk ook na over de brandrisico’s

Property
23.04.2021

Hoe wil je jouw bedrijfsgebouw inrichten? Welke materialen gebruik je? Welke veiligheidsvoorschriften en normeringen moet je in acht nemen? Op basis waarvan kies je jouw leveranciers? Het zijn slechts enkele van de vragen die je als bouwheer voorgeschoteld krijgt bij een nieuw bouwproject.

Lees meer
Lees meer over Jouw bedrijfsgebouw (ver)bouwen: denk ook na over de brandrisico’s

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.