Publieke sector / Overheid

Een nicheaanpak voor de publieke sector

Vanbreda Risk & Benefits bekleedt van oudsher een belangrijke positie als consulent en makelaar voor grotere nationale en regionale overheden. Deze niche vereist een gespecialiseerde aanpak voor verzekeringen, risicomanagement en employee benefits.

MASF03591

Een nicheaanpak voor de sector

Jarenlange ervaring en expertise

Opvolging van wetgevend kader

Expertise in grote infrastructuurprojecten

Onze expertise in de overheidssector

We treden op als consulent en makelaar voor een groot aantal overheden, zowel agentschappen, overheidsbedrijven als meer klassieke besturen, met schadebeheer en rapportering per aangesloten entiteit en globale rapportering aan de centrale overheid.

Overheidsinstellingen staan geregeld in voor de realisatie van belangrijke infrastructuurwerken zoals bouw van snelwegen, spoorverbindingen, luchthavens en energiecentrales, waarbij een uitzonderlijk hoge nood aan verzekeringscapaciteit ontstaat. Hier maakt Vanbreda het verschil.

Onze troe­ven

Gespe­ci­a­li­seer­de kennis

Vanbreda beschikt over een gespecialiseerd team dat belangrijke en technisch moeilijk verzekerbare property en construction risico’s plaatst in de verzekeringsmarkt.

Ver­ze­ke­ring van bui­ten­land­se missies

Als makelaar verzekeren we ook de risico’s van buitenlandse missies van overheidsinstellingen. Zo zorgen wij onder andere voor de nodige aansprakelijkheidsverzekeringen en bijstandsverzekeringen op maat.

Eigen scha­de­af­de­ling

Onze eigen schadeafdeling begeleidt, analyseert en adviseert bij schade. We bekijken de aard, frequentie en ernst van schadegevallen en stellen in overleg met de overheid en de verzekeraar mogelijke preventiemaatregelen op.

Onaf­han­ke­lijk advies

Vanbreda Risk & Benefits bekleedt een onafhankelijke positie in de verzekeringsmarkt. Deze sterke marktpositie maakt het mogelijk om de ruimste waarborgen aan scherpe voorwaarden op te stellen.

CTA Image

Laat ons je begeleiden!

Onze experts zijn vertrouwd met het aanbestedingsproces en marktconsultatie voor overheidsopdrachten. Overheidsinstellingen kunnen bij ons terecht voor advies en begeleiding, we bieden adequate verzekeringsoplossingen aan op maat van de sector.

Gere­la­teer­de inzichten

WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.