Algemene Voorwaarden Vanbreda Account / Identity

Door een Vanbreda account te creëren, verklaar je kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan. Deze algemene voorwaarden zijn wettelijk bindend. Lees hen volledig en zorgvuldig door vooraleer je onze digitale kanalen en bijhorende dienstverlening gebruikt.

I Stock 121198814

1. Waarom moet ik deze algemene voorwaarden lezen?

Door een Vanbreda account te creëren, verklaar je kennis te hebben genomen van deze algemene voorwaarden en ermee akkoord te gaan. Deze algemene voorwaarden zijn wettelijk bindend. Lees hen volledig en zorgvuldig door vooraleer je onze digitale kanalen en bijhorende dienstverlening gebruikt.

Als je kiest voor een registratie op de Vanbreda app, dan ga je bovendien akkoord met de Algemene voorwaarden Health Care Digitaal (www.vanbreda-health.be/nl/algemene-voorwaarden-health-care).

2. Kunnen deze algemene voorwaarden veranderen?

Vanbreda kan de inhoud van deze algemene voorwaarden steeds aanpassen. Het is daarom belangrijk dat je deze regelmatig naleest.

3. Wat zijn de basisprincipes voor het gebruik van een Vanbreda account?

Een Vanbreda account wordt aangemaakt en operationeel ondersteund via het identiteitsplatform OKTA. Het biedt een oplossing om persoonlijke gegevens op veilige manier te beheren. Het gebruik van deze identiteitsoplossing inclusief de initiële registratie is gebaseerd op OKTA voorwaarden met betrekking tot de bijhorende functionaliteiten. (www.okta.com/terms/)

Na je registratie via het Vanbreda Account kan je als gebruiker toegang krijgen tot één of meer van volgende functionaliteiten: registreren van een nieuw Vanbreda-account; inloggen op een Vanbreda-applicatie; je wachtwoord (opnieuw) instellen; een “vergeten wachtwoord” opnieuw instellen; aanmeld-gerelateerde meldingen ontvangen; account-gerelateerde e-mails ontvangen; toegang hebben tot een dashboard voor je Vanbreda-account; je profielinstellingen beheren; je beveiligings- en privacyinstellingen beheren.

In het geval van een wijziging van je gegevens, dien jij ons onmiddellijk van deze wijziging(en) op de hoogte te brengen. Dit kan door de informatie in het dashboard van je account bij te werken of de wijziging via een van de andere beschikbare kanalen door te geven aan Vanbreda.

  • Beveiliging

Als gebruiker van één of meerdere digitale kanalen van Vanbreda ben jij verantwoordelijk voor alle activiteiten die via je gebruikersaccount verlopen en voor het beveiligen van de informatie die jij ontvangt van Vanbreda. Voor de aanmaak en beveiliging van je gebruikersaccount, adviseren we jou om ‘sterke’ wachtwoorden te gebruiken. Sterke wachtwoorden zijn wachtwoorden die bestaan uit minstens acht karakters en een combinatie zijn van verschillende cijfers, hoofdletters, kleine letters en symbolen waar voor een derde partij geen logica achter schuilt. Jij bent verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van jouw inloggegevens. Als je het vermoeden hebt dat jouw gebruikersaccount mogelijk is misbruikt, stem je ermee in ons hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar security@vanbreda.be.

Als gebruiker zorg je ervoor dat de digitale diensten van Vanbreda enkel gebruikt worden vanop toestellen die voorzien zijn van de gepaste beveiliging, zoals het up-to-date zijn van het besturingssysteem en de software (patching) en het gebruiken van een -geüpdatete virusscanner.

  • Verantwoordelijkheid

Je verklaart dat je meerderjarig bent als je zelfstandig een digitale registratie uitvoert. Je verklaart dat al jouw gegevens volledig en waarheidsgetrouw zijn zodat wij jou correct kunnen identificeren. Je verklaart dat je geen registratie uitvoert voor andere mensen zonder hun toestemming.

Vanbreda is niet verantwoordelijk als jouw gebruik van onze digitale kanalen en dienstverlening op een manier de wet overtreedt. Indien Vanbreda onrechtmatig gebruik vaststelt, kan zij jouw gebruikersaccount deactiveren.

4. Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of verplicht is door de wet, kan Vanbreda jouw persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen. Als een onderaannemer of leverancier jouw persoonsgegevens verwerkt, gebeurt dit steeds op een beveiligde wijze en enkel met het oog op het uitvoeren van hun specifieke opdracht. Tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, worden jouw persoonsgegevens enkel verwerkt binnen de Europese Economische Ruimte. Wanneer dit wijzigt, zal Vanbreda jou hierover op voorhand informeren.

Meer informatie over het privacybeleid van Vanbreda, jouw rechten (met betrekking tot inzage, rectificatie, bezwaar, enzovoort), de bewaartermijnen en over andere verwerkingen die gebeuren in het kader van de goede werking van Vanbreda vind je terug op https://www.vanbreda.be/nl/legal/privacyverklaring-vanbreda-risk-en-benefits.

5. Is de Vanbreda account altijd beschikbaar?

Vanbreda besteedt de grootste zorg aan zowel de kwaliteit als de gebruiksvriendelijkheid van het OKTA identiteitsplatform en je Vanbreda account. Vanbreda tracht de Vanbreda account 7 dagen per week 24 uur per dag toegankelijk te maken. Het kan zijn dat Vanbreda haar dienstverlening via het identiteitsplatform OKTA geheel of gedeeltelijk onderbreekt om de mogelijkheden van de Vanbreda digitale kanalen aan te passen. Zij garandeert geen enkele waarborg op toegang, beschikbaarheid of reactietijd. Indien dit nodig is voor onderhoud of bij fraude kan Vanbreda de digitale dienstverlening aanpassen of onderbreken. Vanzelfsprekend zal Vanbreda trachten om de duur van een onderbreking zoveel mogelijk te beperken. Bij onderbrekingen zal zij de gebruiker hier niet op voorhand over inlichten.


6. Welke verantwoordelijkheid heeft Vanbreda?

Behalve bij zware of opzettelijke fout zijn noch Vanbreda noch haar werknemers aansprakelijk voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade (met inbegrip van winstderving of het verlies van opportuniteiten) die je ondervindt door het gebruik van de Vanbreda account of de onmogelijkheid om deze te gebruiken, ongeacht de reden.

7. Waar kan ik terecht met vragen of een klacht?

Voor al je vragen en problemen kan je in eerste instantie terecht bij Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen via dit formulier of een e-mail naar info@vanbreda.be. Klachten kunnen ook ingediend worden bij de Ombudsman van de verzekeringen (De Meeûssquare 35, 1000 Brussel, Tel. + 32 2 547 58 71 – Fax + 32 2 547 59 75 – info@ombudsman.aswww.ombudsman.as) of via het online bemiddelings-platform van de Europese Unie.

Voor vragen of klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens kan je steeds terecht bij onze Data Protection Officer: Vanbreda Risk & Benefits, t.a.v. Data Protection Officer, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen of dpo@vanbreda.be.

Meer informatie over de wetgeving rond de bescherming van persoonsgegevens vindt je terug op de website van de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be. Je kan daar ook een klacht indienen.

8. Bevoegde rechtbank en toepasselijk recht

Op deze overeenkomst tot gebruik van je Vanbreda account is het Belgische recht van toepassing. Enkel de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen zijn bevoegd om kennis te nemen van geschillen.