Bouw & vastgoed

Vereenvoudig de verzekering van je bouwproject met een algemene aanpak

Aannemer, bouwheer, architect, studiebureau, leverancier of producent, ze dragen ieder een stuk verantwoordelijkheid in eenzelfde bouwproject. Elke partij neemt apart een verzekeraar onder de arm. Jammer genoeg zijn op die manier dekkingen onderling niet op elkaar afgestemd. Bij schade op de werf rijst al snel de vraag: wie is er verantwoordelijk? Een algemene aanpak van de bouwrisico’s zorgt voor duidelijkheid en ontzorgt.

DIGF02530

Advies van A tot Z

Polissen op maat van je project

Uitgebreid nationaal en internationaal netwerk aan verzekeraars

Snelle en efficiënte afhandeling schadegevallen

FMKF001729

Com­plexe risico’s & ver­plich­te verzekeringen

Bij een bouwproject werken veel verschillende partijen samen wat de nodige uitdagingen met zich meebrengt:

 • Het brengt complexe risico’s met zich mee die potentieel grote schade kunnen aanrichten. 

 • Bovendien zijn er ook veel wettelijk verplichte verzekeringen en vergunningen aan verbonden. 

 • Bouw je in het buitenland? Dan moet je ook daar voldoen aan alle reglementeringen.


Al gauw ontstaat er een kluwen aan verzekeringen, vergunningen en reglementeringen dat moeilijk te ontcijferen is. Een algemene aanpak biedt de oplossing.

Advies van A tot Z op maat van je bouwproject

Onze experts bundelen kennis vanuit alle facetten van de bouwwereld. We bekijken een project in zijn geheel en begeleiden je bedrijf in elk aspect: van ontwerp en vergunning tot financiering en uitwerking. We staan aan je zijde, nog voor de eerstesteenlegging tot de waarborgen voor je afgewerkte installaties.

Daarnaast bieden wij ook:

 • Investeringsadvies bij bouwen en verbouwen over reglementeringen en eisen van de brandverzekering
 • Eigen polisopmaak met aandacht voor gunstige clausules
 • Nauwlettende opvolging van verzekerde bedragen
 • Advies bij het opstellen van contracten en bij verzekeringsplicht van bouwprojecten
 • Analyse van huur- en verhuurcontracten
 • Advies om een correct verzekeringsverhaal op te stellen tussen bouwheer, aannemer en architect
 • Analyse van de verkoopsvoorwaarden naar aansprakelijkheid

Onze oplos­sin­gen

ABR-ver­ze­ke­ring

Werken in uitvoering? Met een ABR-verzekering zit je safe. Alle aanwezige partijen op een bouwwerf lopen het risico schade te veroorzaken. Maar wie is er verantwoordelijk bij schade door onvoorziene gebeurtenissen of menselijke fouten? Al snel wijzen de betrokken partijen met de vinger naar elkaar.

Iedere partij heeft er alle belang bij dat de werkzaamheden na een schadegeval snel hervatten. De verzekering Alle Bouwplaats Risico’s of ABR-verzekeringspolis dekt alle partijen, en maakt de discussie over de verantwoordelijkheid overbodig.

Elk project is anders, daarom is een ABR-verzekering altijd maatwerk.

Ver­plich­te ver­ze­ke­ring voor tien­ja­ri­ge aansprakelijkheid

De verzekering voor tienjarige aansprakelijkheid is onmisbaar. Die polis verzekert de aansprakelijkheid van architecten, aannemers en bouwpromotoren gedurende 10 jaar, voor alle gebreken aan het bouwwerk die de stabiliteit van het gebouw aantasten. De verzekering is verplicht in de bouwsector.

Bovendien gebeuren er met regelmaat aanpassingen aan bestaande wetten. Zo voerde men in 2019 nog een nieuwe verzekeringsplicht door voor bepaalde bouwactoren over hun beroepsaansprakelijkheid.

Her­nieuw­ba­re ener­gie: nieu­we risico’s en nieu­we oplossingen

Tot slot brengt ook de technische evolutie binnen hernieuwbare energie op verzekeringsvlak nieuwe uitdagingen met zich mee. De markt van hernieuwbare energie zit in een stroomversnelling. Zonnepanelen, laadpalen en batterijen zijn slechts enkele manieren voor bedrijven om groene energie op te wekken en op te slaan.

Nieuwe risico’s inschatten en deze omzetten naar een verzekeringspolis vraagt de nodige expertise. Dat is waar Vanbreda Risk & Benefits het verschil maakt. We breiden voortdurend onze kennis en ervaring uit en doen hiervoor een beroep op ons netwerk aan nationale en internationale verzekeringsmakelaars.

Onze experts staan klaar om ook jouw bedrijf te begeleiden bij de uitdagingen op vlak van hernieuwbare energie.

Dicht de gaten in de bouwverzekering van je project

Al deze uitdagingen zijn slechts het tipje van de ijsberg. Tal van andere verzekeringen zijn van belang bij elk project. Denk hierbij aan verzekeringen over aansprakelijkheid, arbeidsongevallen, wagenpark en andere noodzakelijke polissen.

Door die veelvuldigheid aan polissen ontstaan er gaten in de verzekering van je bouwproject.

Een voorbeeld ter illustratie:

De bouwheer sluit een ABR-polis af waarin materiële schade en aansprakelijkheid verzekerd is voor alle partijen. Maar zowel de aannemer, de architect als het studiebureau hebben hun eigen verzekering beroepsaansprakelijkheid.

Sector Bouw Ilustratie
HKF00269

Bij Vanbreda Risk & Benefits leggen onze bouwexperts de verschillende dekkingen naast elkaar. Vooraf bestuderen we alle polissen van iedere partij:

 • Hoe is iedere partij verzekerd?

 • Hoe moet iedere partij verzekerd zijn voor dit project, voor dit type bouw?

 • Hoe interageren de verzekeringspolissen onderling? Zitten er gaten in?

Na analyse stemt ons team de individuele dekkingen beter op elkaar af. Dat brengt 3 grote voordelen met zich mee:

 1. Iedere partij weet waar zij aan toe is

 2. Iedereen weet wat er moet gebeuren bij schade, wie voor wat verantwoordelijk is

 3. Dit maakt het mogelijk om aanzienlijke premiekortingen toe te kennen. Een win-win voor iedere partij.

Behoud het overzicht en wapen je bedrijf tegen onder- of oververzekering van je bouwproject met een algemene aanpak. Onze manier van werken is uniek, geen enkele andere makelaar biedt je deze mogelijkheid aan.

Onze expertise, algemene plan van aanpak en samenwerking met internationale verzekeringspartners maakt het mogelijk om voor elk project een aanpak met polissen op maat te voorzien. Dat geldt dus ook voor grootschalige projecten, in binnen- en buitenland.

CTA Image 1

Ont­dek de ide­a­le aan­pak voor jouw project.

Gere­la­teer­de inzichten

YTF00464

Infra­struc­tuur­wer­ken vra­gen een modern ver­ze­ke­rings­be­leid: vier toe­komst­ge­rich­te transformaties

Bouw en vastgoed
18.02.2024

De verzekeringssector is constant in beweging en zet de nodige stappen om bouwbedrijven in de toekomst nog beter te kunnen bedienen. Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits, zet vier belangrijke transformaties op een rij.

Lees meer
Lees meer over Infrastructuurwerken vragen een modern verzekeringsbeleid: vier toekomstgerichte transformaties
MAMF01674

Duur­zaam­heid en tech­no­lo­gie wor­den code­woor­den om infra­struc­tuur­wer­ken goed te verzekeren

Bouw en vastgoed
30.01.2024

Ook in het kader van infrastructuurwerken groeit het belang van duurzaamheid zienderogen. Zowel voor bouwbedrijven als de verzekeringssector is het zaak om mee te zijn met de nieuwste technologische ontwikkelingen en er een langetermijnvisie op na te houden, zegt Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits. “Voor elke speler in de bouwsector ontwikkelen we verzekeringsoplossingen die mee evolueren met hun visie en de noden.”

Lees meer
Lees meer over Duurzaamheid en technologie worden codewoorden om infrastructuurwerken goed te verzekeren
Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.