Ontmoet de risk & insurance manager 2.0

Wanneer een pandemie onze samenleving op zijn kop zet, is het verleidelijk om snel gewag te maken van een schokeffect, een breuk met het verleden of een groot kantelpunt. Toch is nu al duidelijk dat risk & insurance managers in de komende jaren andere accenten zullen moeten leggen.

Beeld voor artikel 5 rond risk and insurance management

De manier waarop de verzekeringsmarkt de voorbije jaar de kaart heeft geschud, heeft voor risk & insurance managers een rist nieuwe uitdagingen met zich meegebracht. Het is een job geworden die de nodige creativiteit vergt, nu de klassieke verzekering niet langer voor elk scenario soelaas zal brengen. Maar ook de interne samenwerking met andere afdelingen in het bedrijf wordt nog belangrijker. Risk & insurance management wordt op die manier een meer veelzijdige en complexe functie, waardoor begeleiding en advies evenzeer aan belang zullen winnen. Vanuit dat aangepaste profiel wachten de risk & insurance manager enkele heel concrete uitdagingen.

1. Teken een scherp risicoprofiel uit

De tijd dat een risicoprofiel bestond uit het melden van je magazijn en een bijhorende aansprakelijkheidsverzekering ligt achter ons. Bedrijven en hun makelaars moeten samen werk maken van het opmaken van een volwaardige Risk ID. Daarin moet duidelijk worden wat de harde markt, Covid-19, ESG en big data de voorbije twee tot drie jaar hebben betekend voor de moeilijk- of onverzekerbare risico’s van een onderneming. Via een duidelijke risicoprofilering bepaal je je totale risicokost, ongeacht de vraag of de risico’s verzekerbaar zijn. Daarbij kan je als bedrijf ook (laten) inschatten hoe groot je risicoappetijt en risicotolerantie precies zijn.

2. Duurzaamheid, duurzaamheid, duurzaamheid

Vanuit het gedefinieerde risicoprofiel kunnen zich vervolgens enkele nieuw acties in gang trekken. Als een bedrijf vaststelt dat het profiel niet langer louter uit klassieke risico’s bestaat dan dienen nieuwe samenwerkingen zich aan. Vooral met de duurzaamheidsafdeling zal zich vaak een cohabitation opdringen om de inschatting te maken van de totale risicokost, -tolerantie en -bereidheid.

3. Verken alternatieve risicofinanciering

Parallel zal de inschatting van de risicobereidheid en -tolerantie de basis vormen om de mogelijkheden voor eventuele alternatieve risicofinanciering (ARF) in te schatten. Die dringt zich op wanneer de klassieke verzekering bij de reguliere verzekeraars geen oplossing meer biedt wegens te duur, te beperkt of gewoonweg niet voor handen. Dan komen mechanismen in beeld voor zelf-financiering zoals meerjarencontracten met reserves op verzekeraarsbalans, een captive vennootschap, … Ook alternatieve markten zoals buitenlandse verzekeringsmarkten of bv. parametrische verzekeringen (bijvoorbeeld brede weersverzekering) zijn een mogelijkheid om risicofinanciering op een andere manier dan via de klassieke directe lokale verzekeringsmarkt te regelen.

4. Geef kwalitatieve én kwantitatieve risicoanalyse een plaats

De samenwerking met verzekeringsmakelaars zal opschuiven naar ‘capacity broking’ op basis van een kwalitatieve en kwantitatieve risicoanalyse. Die analyse laat toe om als risk & insurance manager een goed zicht te krijgen op het schadeverloop in het verleden of op de draagkracht van de onderneming. Met behulp van benchmarks ontstaat een aanpak die het mogelijk maakt om de risico’s en de financiering ervan op een adequate manier te bepalen en zodoende de totale risicokost van het bedrijf te beheersen.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

20230511 BMC PORTRETTEN SOCIAL POST ILLIAS TEIRLINCK 054

Van­b­re­da Risk & Bene­fits behaalt label Best Mana­ged Com­pa­ny’ voor zes­de jaar op rij

Pers
12.05.2023

Vanbreda Risk & Benefits is door Deloitte opnieuw uitgeroepen tot een Best Managed Company. Dit voor het zesde opeenvolgende jaar. “De hernieuwing van het Gold label is voor ons een fantastisch moment. De inspanningen die we het voorbije jaar leverden om duurzaam te groeien en ons sociaal engagement te versterken worden geprezen. Daarnaast ontvingen we waardevolle inzichten om het op bepaalde vlakken nog beter te doen. Dat houdt ons als bedrijf scherp en vormt mee onze ambities voor de komende jaren”, zegt CEO Pedro Matthynssens.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits behaalt label ‘Best Managed Company’ voor zesde jaar op rij
I Stock 1166905017

Van­b­re­da erkend als Duur­zaam Ondernemer

Bedrijfsnieuws
25.04.2023

Al tientallen jaren investeren we in Corporate Social Responsibility met de pijlers Mens, Milieu en Maatschappij. Om nog meer richting te creëren voor deze inspanningen, stapten we begin 2022 in een traject met Voka om het “Charter Duurzaam Ondernemen” te behalen. Vandaag kunnen we enerzijds trots, en anderzijds bescheiden melden dat Vanbreda erkend is als Duurzaam Ondernemer.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda erkend als Duurzaam Ondernemer
Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
Videpodcast re integratie

Video­pod­cast – Re-integratietrajecten

Videopodcast
31.03.2023

In de vijfde aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Evelyne Lauwers, expert arbeidsongeschiktheid, over wat re-integratietrajecten omvatten en waarom werkgevers bij ons aankloppen voor advies.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast – Re-integratietrajecten