Onzekerheid maakt de verzekeringsmarkt bikkelhard

Sinds 2019 kent de verzekeringswereld een duidelijke internationale marktverharding. Die leidt tot hogere verzekeringspremies en een gereduceerde verzekeringscapaciteit. We brengen in kaart welke elementen die verharding in de hand hebben gewerkt.

UUF19942

In 2018 sloot de verzekeringssector een periode van vijftien jaar zachte markt af. Dankzij veel (her)verzekeringscapaciteit aan lage prijzen konden bedrijven dekkingen kopen aan een goede prijs, met hoge verzekerde kapitalen, weinig uitsluitingen en lage vrijstellingen. Het einde van dit zachte tijdperk is te wijten aan een mix van elementen die stuk voor stuk te maken hebben met onzekerheid. Van de opkomst van nieuwe risico’s over de premie-inkomsten tot investeringsresultaten, telkens ontstaat de verharding vanuit een situatie die verzekeraars als potentieel té explosief inschatten.

1. Te hoge combined ratio’s

Een mooi voorbeeld van die onzekerheid is het eerste element dat tot de verharding heeft geleid: de combined ratio’s van de verzekeringsmaatschappijen. Een combined ratio krijg je wanneer je de som van uitgekeerde claims en bedrijfskosten deelt door de ontvangen premies. Is de uitkomst hoger dan 100%, dan loert de onzekerheid om de hoek. Vanaf dan kan een verzekeraar voor die bepaalde activiteit zijn verplichtingen niet langer nakomen. Op die manier geeft een combined ratio feilloos aan dat een verzekeringstak verlieslatend wordt: de premies volstaan niet meer om stijgende schades en werkingskosten te betalen (en ook nog marge te behouden). In de markt leidt dat zeer concreet tot hogere premies of tot situaties waarbij almaar meer verzekeraars beslissen om een specifieke activiteit niet langer in portefeuille te nemen.

2. Klimaat- en cyberschade zetten druk

Bovenop de traditionele risico’s die moeilijker verzekerbaar worden, komen enkele nieuwe, of beter gezegd ‘emerging’ risks. Stijgers met stip zijn het klimaat en de cybercriminaliteit. Dat ook deze emerging risks tot een marktverharding leiden, heeft niet enkel te maken met de vaststelling dat het klimaat verder opwarmt of cybercriminelen zich zeer actief tonen. De kern van het probleem zit deels ook in de historiek. Vandaag dekt een aparte cyberpolis een cyberincident af, maar in het verleden maakte het (goedkoop) deel uit van een traditionele brand- en/of aansprakelijkheidspolis. Het stijgend aantal schade-aangiften op basis van deze polissen, maar ook op basis van de de recentere aparte cyberpolissen, zorgt voor forse druk op de verzekeraars.

3. Lagere investeringsresultaten

Last but not least vielen ook de investeringsresultaten van de verzekeraars tegen. Zowel de minder lucratieve beleggingsresultaten van verzekeraars als de (institutionele) beleggers in verzekeringsaandelen voedden de onzekerheid in de markt en dat zorgden voor een daling van het werkingskapitaal en van de mogelijkheden om claims uit te betalen.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

20230511 BMC PORTRETTEN SOCIAL POST ILLIAS TEIRLINCK 054

Van­b­re­da Risk & Bene­fits behaalt label Best Mana­ged Com­pa­ny’ voor zes­de jaar op rij

Pers
12.05.2023

Vanbreda Risk & Benefits is door Deloitte opnieuw uitgeroepen tot een Best Managed Company. Dit voor het zesde opeenvolgende jaar. “De hernieuwing van het Gold label is voor ons een fantastisch moment. De inspanningen die we het voorbije jaar leverden om duurzaam te groeien en ons sociaal engagement te versterken worden geprezen. Daarnaast ontvingen we waardevolle inzichten om het op bepaalde vlakken nog beter te doen. Dat houdt ons als bedrijf scherp en vormt mee onze ambities voor de komende jaren”, zegt CEO Pedro Matthynssens.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits behaalt label ‘Best Managed Company’ voor zesde jaar op rij
I Stock 1166905017

Van­b­re­da erkend als Duur­zaam Ondernemer

Bedrijfsnieuws
25.04.2023

Al tientallen jaren investeren we in Corporate Social Responsibility met de pijlers Mens, Milieu en Maatschappij. Om nog meer richting te creëren voor deze inspanningen, stapten we begin 2022 in een traject met Voka om het “Charter Duurzaam Ondernemen” te behalen. Vandaag kunnen we enerzijds trots, en anderzijds bescheiden melden dat Vanbreda erkend is als Duurzaam Ondernemer.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda erkend als Duurzaam Ondernemer
Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
Videpodcast re integratie

Video­pod­cast – Re-integratietrajecten

Videopodcast
31.03.2023

In de vijfde aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Evelyne Lauwers, expert arbeidsongeschiktheid, over wat re-integratietrajecten omvatten en waarom werkgevers bij ons aankloppen voor advies.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast – Re-integratietrajecten
CTA Image

Van­b­re­da Risk & Bene­fits blijft de markt­evo­lu­tie op de voet volgen.

Indien u hierover vragen of bemerkingen heeft, dan helpen uw contactpersoon bij Vanbreda of Wim Lanclus u graag verder