Terug naar het overzicht
8 oktober 2017
Testimonial

Supermarkt Nagels rekent op de knowhow van Vanbreda Risk & Benefits

Als je Kontich Kazerne zegt, zeg je Nagels. De familie Nagels is al meer dan 50 jaar een begrip hier. Eerst via de grootouders van huidig zaakvoerder Kurt Van Turnhout, die met een beenhouwerij oud en jong verwendde. Nadien door de supermarkt die door de ouders van Kurt 35 jaar geleden werd geopend. Sedert 7 jaar is Kurt zelf de trotse zaakvoerder van Supermarkt Nagels.

Testimonial alvo

Dat het een familiezaak is merk je meteen bij het binnenkomen. De etalage van de winkel is één groot fotoboek van de familie.

8 jaar is Supermarkt Nagels al klant bij Vanbreda Risk & Benefits. “Door het raamakkoord van Alvo met Vanbreda hebben wij kunnen intekenen op een prijsbesparend en allesomvattend pakket” vertelt Kurt. Dit verzekeringsplan werd door de drie partijen Alvo, Retail Partners Colruyt Group en Vanbreda uitgewerkt.

“De persoonlijke relatie en het totaalpakket spraken mij meteen aan. Guy Claes is onze account manager en hij weet als geen ander op welke punten we moeten letten. Als niet-specialist kan je zelf al eens iets over het hoofd zien, zoals een verzekering voor je omzet of stock. Daarom is de knowhow van Vanbreda voor ons meer dan een pluspunt” zegt Kurt.

Uiteraard hoop je als zaakvoerder nooit beroep te moeten doen op je verzekeringen. Maar uiteindelijk word je toch af en toe met een schadegeval geconfronteerd. “Bij Vanbreda hebben we onze eigen schadebeheerder en die volgt elk dossier goed op. Ook Guy bezoekt ons jaarlijks. Hij houdt ons op de hoogte van nieuwe producten en wijst er ons op dat we bepaalde verzekerde kapitalen moeten wijzigen om niet onder-of oververzekerd te zijn.”

“Kortom door de samenwerking tussen Vanbreda en Alvo kan ik met een gerust gemoed ondernemen en word ik professioneel begeleid op het gebied van verzekeringen.”

Gere­la­teer­de berichten

Snip video autimatic

Inclu­si­vi­teit op de werkvloer

Testimonial
24.10.2023

De samenwerking tussen Vanbreda Risk & Benefits en Autimatic is ontstaan uit een specifieke nood aan sterke profielen met een hoog focus-en concentratiegehalte binnen de afdeling Health Care om data-analyses uit te voeren. Vanuit ons duurzaamheidsbeleid zetten we sterk in op diversiteit en inclusie, waar deze samenwerking een mooi en geslaagd voorbeeld van is.

Lees meer
Lees meer over Inclusiviteit op de werkvloer
Crop website

Ont­dek ons part­ner­ship met loka­le ondernemers

Testimonial
23.08.2023

Het partnership tussen Vanbreda Risk & Benefits en Expo Gamma is ontstaan door de nood aan expertise en advies op vlak van risicobeheer. De lokale aanwezigheid en het persoonlijk contact zijn doorslaggevende factoren in de samenwerking.

Lees meer
Lees meer over Ontdek ons partnership met lokale ondernemers
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits