Testimonial Van Mossel

Effi­ci­ën­tie­winst door de samen­wer­king tus­sen Van Mos­sel en Van­b­re­da Risk & Benefits

Van Mossel is een groepering rond het volledige auto gebeuren. Naast leasing voor bedrijven hebben zij ook autodealers, garagebedrijven en carrosserieherstel bedrijven.

Van Mossel heeft als doel om de klant in het volledige proces te ontlasten. Vanbreda Risk & Benefits en Van Mossel werkten samen een interface uit om alle gegevens inzake fleetbeheer automatisch te laten doorstromen zodat er heel wat manuele workload kwam te vervallen en zo voor beide partijen de efficiëntie enorm steeg.