Terug naar het overzicht
10 januari 2020
Testimonial

De heropbouw van Dely's productieomgeving na een ernstig schadegeval

DELY Wafels is gespecialiseerd in de productie van diepgevroren Brusselse wafels. Het bedrijf is opgericht in 2001 en exporteert intussen 90% van haar producten naar Europe, Azië en de Verenigde Staten.

In 2018 werd haar productieomgeving in Moeskroen getroffen door een verwoestende brand. Het gevolg: acht miljoen euro schade en 30 werknemers werden technisch werkloos.

Vanbreda Risk & Benefits heeft de regie van dit schadegeval in handen genomen zodat de heropbouw van de productieomgeving zo snel mogelijk kon starten. “Dankzij de voorschotten die onze makelaar heeft gefinancierd, konden wij minder dan een jaar na de brand al opnieuw wafels produceren”, zegt Davy Van Poucke, zaakvoerder van DELY Wafels.

Gere­la­teer­de berichten

WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Snip video autimatic

Inclu­si­vi­teit op de werkvloer

Testimonial
24.10.2023

De samenwerking tussen Vanbreda Risk & Benefits en Autimatic is ontstaan uit een specifieke nood aan sterke profielen met een hoog focus-en concentratiegehalte binnen de afdeling Health Care om data-analyses uit te voeren. Vanuit ons duurzaamheidsbeleid zetten we sterk in op diversiteit en inclusie, waar deze samenwerking een mooi en geslaagd voorbeeld van is.

Lees meer
Lees meer over Inclusiviteit op de werkvloer
Crop website

Ont­dek ons part­ner­ship met loka­le ondernemers

Testimonial
23.08.2023

Het partnership tussen Vanbreda Risk & Benefits en Expo Gamma is ontstaan door de nood aan expertise en advies op vlak van risicobeheer. De lokale aanwezigheid en het persoonlijk contact zijn doorslaggevende factoren in de samenwerking.

Lees meer
Lees meer over Ontdek ons partnership met lokale ondernemers