Terug naar het overzicht
1 april 2019
Testimonial

“Een optimale opvolging dankzij Vanbreda”

Dekeyzer-Ossaer is een vleesverwerkend bedrijf waar de familiale band nog steeds belangrijk is. Ongeveer 130 werknemers zetten zich dagelijks in om alle klanten op een kwaliteitsvolle manier te bedienen.

Ze richten zich op horeca en grootkeukens, maar ook industrie & retail. Dagelijks zorgen ze voor leveringen aan een sterke prijs en dit alles op een innovatieve manier.

In 2018 zijn ze het slachtoffer geworden van een brute force attack. Dit is een cyberaanval waarbij een externe partij toegang forceerde tot de servers van Dekeyzer-Ossaer. Deze cyberaanval zorgde ervoor dat hun systeem geblokkeerd was en hun volledige productie was stilgelegd. “Op een zeer korte periode vielen alle machines stil”, vertelt Johan Dekeyzer. Ondanks de voorzorgsmaatregelen was de schade enorm. Ze richtten zich daarom meteen tot hun verzekeringsmakelaar Vanbreda.

Directe bijstand

“Vanbreda heeft al enorm veel ervaring opgebouwd in schaderegelingen bij een cyberaanval. Er is één rode draad binnen elk schadedossier en dat is dat er meteen kort op de bal wordt gespeeld”, beaamt Hendrik Van Acker.

Dekeyzer-Ossaer is door Vanbreda meteen in contact gesteld met een gespecialiseerd IT-bedrijf. Zij hebben op de dag zelf alles in werking gesteld om bijstand te verlenen.. Samen met de IT-afdeling van Dekeyzer-Ossaer hebben zij uitgezocht wat er exact aan de hand was, zodat de schade zo snel mogelijk kon worden aangepakt. Zij garanderen ook opvolging in de dagen na de cyberaanval, tot de schade volledig achter de rug is.

Het is belangrijk voor bedrijven om een goede cyberverzekering af te sluiten. Andere verzekeringen, zoals de brandverzekering, bieden onvoldoende dekking tegen deze nieuwe digitale risico’s.

Gere­la­teer­de berichten

Snip video autimatic

Inclu­si­vi­teit op de werkvloer

Testimonial
24.10.2023

De samenwerking tussen Vanbreda Risk & Benefits en Autimatic is ontstaan uit een specifieke nood aan sterke profielen met een hoog focus-en concentratiegehalte binnen de afdeling Health Care om data-analyses uit te voeren. Vanuit ons duurzaamheidsbeleid zetten we sterk in op diversiteit en inclusie, waar deze samenwerking een mooi en geslaagd voorbeeld van is.

Lees meer
Lees meer over Inclusiviteit op de werkvloer
Crop website

Ont­dek ons part­ner­ship met loka­le ondernemers

Testimonial
23.08.2023

Het partnership tussen Vanbreda Risk & Benefits en Expo Gamma is ontstaan door de nood aan expertise en advies op vlak van risicobeheer. De lokale aanwezigheid en het persoonlijk contact zijn doorslaggevende factoren in de samenwerking.

Lees meer
Lees meer over Ontdek ons partnership met lokale ondernemers
Cyber laptop

Cyber­stu­die Van­b­re­da: bij 21% van de cybe­rin­ci­den­ten in 2022 was er voor meer dan 100.000 euro schade

Cyber en Fraude
13.02.2023

Belgische bedrijven zijn zich meer dan ooit bewust van digitale risico’s en zien de noodzaak in om zich hiertegen te beschermen via een cyberverzekering. Uit de schadecijfers van onze cyberportefeuille blijkt ook dat cyberincidenten Belgische bedrijven steeds duurder komen te staan. In 2022 lag de totale kost van 1 op 5 incidenten boven de 100.000 euro.

Lees meer
Lees meer over Cyberstudie Vanbreda: bij 21% van de cyberincidenten in 2022 was er voor meer dan 100.000 euro schade
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits