Een successieverzekering vergoedt uw erfenisfactuur

Een successieverzekering is nog niet echt ingeburgerd, maar het is perfect mogelijk om er één af te sluiten die de te betalen erfbelasting dekt. Collega Mo Boujedianne licht dit verder toe in De Tijd.

Mockup succesie
Een successieverzekering stelt uw nabestaanden in staat de erfbelasting te betalen, zonder in financiële moeilijkheden te komen.

Als een dierbare overlijdt, worden erfgenamen vaak geconfronteerd met onverwachte kosten zoals de successierechten. Een successieverzekering kan die bezorgdheid wegnemen. Hoe sluit men dergelijke verzekering af en hoeveel bedraagt de verzekeringspremie?

Mo Boujedianne, expert Employee Benefits bij Vanbreda Risk & Benefits: "Alleen een erfgenaam kan de verzekering afsluiten, voor de hele erfenis of een deel ervan. U moet daarbij aangeven hoe groot de verwachte factuur voor u is. Dat bedrag krijgt u - als begunstigde - uitgekeerd door de verzekeraar na het overlijden van de erflater. Het komt dus niet uit de erfenis. Op dat bedrag wordt ook de te betalen verzekeringspremie berekend."

Lees het volledige artikel in De Tijd hieronder:

Gere­la­teer­de berichten

Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Cyber laptop

Cyber­aan­val­len boven­aan de lijst van risi­co’s voor bedrijven

Pers
08.02.2024

De opkomst van digitale gevaren is in 2023 onverminderd doorgegaan. Volgens de risicobarometer ligt cyberfraude voor op natuurrampen, de energiecrisis en zelfs oorlogsrisico's. Onze cyberexpert Tom Van Britsom gaf meer tekst en uitleg in de Franstalige krant L'Echo.

Lees meer
Lees meer over Cyberaanvallen bovenaan de lijst van risico's voor bedrijven
Zidis Vanbreda Risk Benefits ZAP Fotos slotmoment DEI Foto 55

Van­b­re­da Risk & Bene­fits breidt DE&I inspan­nin­gen uit

Pers
04.01.2024

In 2023 ondernamen we verschillende stappen om diversiteit, gelijkheid en inclusie meer te integreren in onze bedrijfsstrategie en sloten we een partnership af met Autimatic. Je leest meer over beide topics in het magazine van Lockton Global, het internationale netwerk waartoe Vanbreda Risk & Benefits behoort.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits breidt DE&I inspanningen uit
AMWF00198

Hoe ziet de per­fec­te safe­ty poli­cy eruit?

Pers
21.12.2023

In de hedendaagse bedrijfswereld is mobiliteit een kernbegrip. De behoefte voor werknemers om zich vlot en doeltreffend te verplaatsen, dikwijls met behulp van bedrijfsvoertuigen, is essentieel. Maar met deze noodzaak komt ook verantwoordelijkheid. Collega Erik Blankaerts gaf, samen met drie andere experten, meer tekst en uitleg in het link2fleet magazine over de perfecte safety policy en een aantal belangrijke factoren.

Lees meer
Lees meer over Hoe ziet de perfecte safety policy eruit?