Een successieverzekering vergoedt uw erfenisfactuur

Een successieverzekering is nog niet echt ingeburgerd, maar het is perfect mogelijk om er één af te sluiten die de te betalen erfbelasting dekt. Collega Mo Boujedianne licht dit verder toe in De Tijd.

Mockup succesie
Een successieverzekering stelt uw nabestaanden in staat de erfbelasting te betalen, zonder in financiële moeilijkheden te komen.

Als een dierbare overlijdt, worden erfgenamen vaak geconfronteerd met onverwachte kosten zoals de successierechten. Een successieverzekering kan die bezorgdheid wegnemen. Hoe sluit men dergelijke verzekering af en hoeveel bedraagt de verzekeringspremie?

Mo Boujedianne, expert Employee Benefits bij Vanbreda Risk & Benefits: "Alleen een erfgenaam kan de verzekering afsluiten, voor de hele erfenis of een deel ervan. U moet daarbij aangeven hoe groot de verwachte factuur voor u is. Dat bedrag krijgt u - als begunstigde - uitgekeerd door de verzekeraar na het overlijden van de erflater. Het komt dus niet uit de erfenis. Op dat bedrag wordt ook de te betalen verzekeringspremie berekend."

Lees het volledige artikel in De Tijd hieronder:

Gere­la­teer­de berichten

XLGF02703

Stij­ging van de mini­ma­le ren­de­ments­ga­ran­tie op aan­vul­len­de pensioenen

Personen
11.06.2024

De minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen bedraagt sinds 2016 1,75%. Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie na een lange tijd constant te zijn gebleven, stijgen naar 2,50%. Welke impact heeft deze stijging op de pensioenplannen in jouw onderneming?

Lees meer
Lees meer over Stijging van de minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen
Vanbreda 20240117 dsc05236 dad7cfb8c35e156357ef68e833c53e8b

Onder­schat de stra­te­gi­sche impact van HR niet

Pers
11.06.2024

Hoe maak je een interne carrièresprong van een commerciële leiderschapsfunctie naar de job van HR-directeur? Collega Marc Van kerckhoven maakte begin dit jaar deze switch en sprak erover in HRmagazine. Hij verduidelijkt ook het belang en de impact van HR op de bedrijfsstrategie bij Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Onderschat de strategische impact van HR niet
Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management