Goed verzekerd als havenbedrijf in 5 stappen

De haven is een wereld apart, met eigen regels, eigen gewoontes en zelfs een eigen taalgebruik. Een havenbedrijf dat zijn risico’s goed wil afdekken, werkt daarom met verzekeringsoplossingen die deze eigenheden correct omarmen. We zetten de belangrijkste aandachtspunten op een rij.

CUF34988

1. Stem de polis af op het havenbedrijf (en niet omgekeerd)

Zowel administratief als op de werkvloer hanteert een havenbedrijf systemen die in belangrijke mate kunnen verschillen van de gebruiken in andere sectoren. Denk maar aan de manier waarop je als havenbedrijf de lonen berekent of aan de specifieke preventieregels die van kracht zijn. “Bij het zoeken naar evenwichtige verzekeringsoplossingen heeft het geen zin deze systemen te willen aanpassen aan de polis”, zegt An Debaene, Broker Corporate & International bij Vanbreda Risk & Benefits. “Juist verzekerd zijn start vanuit een driehoeksgesprek tussen een havenbedrijf, de verzekeraar en de makelaar om het risicoprofiel en de denkwijze van het bedrijf goed te doorgronden.”

2. Verzoen externe en interne havenkennis

Een interessant voorbeeld van een risico waarvoor in de haven zeer specifieke bepalingen gelden, zijn arbeidsongevallen. Wie de organisatie van werk en preventie in een havenbedrijf wil doorgronden, moet begrijpen wat de afspraken zijn met de vakbonden, welke rol een orgaan als CEPA speelt of hoe de bezoldiging werkt. “Om tot een correcte arbeidsongevallenverzekeringen te komen, heb je een makelaar en een verzekeraar nodig die inzicht hebben in die organisatie”, zegt An Debaene. “Het is knowhow die zorgt voor een correcte inschatting van de premies, maar die ook nodig is om statistieken over arbeidsongevallen op een juiste manier te kunnen benchmarken.”

Het is belangrijk om die externe vertrouwdheid met de werking van een havenbedrijf te koppelen aan de interne knowhow. “Zeker de havenbedrijven met een lokale beslissingsmacht kunnen bij het verzekeren van eigendom en van aansprakelijkheid specifieke modellen laten uitwerken. De interne knowhow die je bezit, is op dat moment van onschatbare waarde om tot maatwerk te komen. Denk aan de kennis over medewerkers, machines of contracten. Hoe groter de kennis, hoe beter de oplossingen op vlak van ongevallen, property en liability.”

3. Maak werk van een algemeen risicobeeld

Als havenbedrijf ben je verplicht om een risicoprofiel op te stellen zoals voorgeschreven door de Codex over het welzijn op het werk. An Debaene ziet een sterke professionalisering en almaar betere resultaten. “We zien hoe havenbedrijven op vlak van arbeidsongevallen sterk aan preventie werken in een strenger wordende markt. Het is weliswaar belangrijk om dit ruimer in te vullen en naar een algemeen risicobeeld te evolueren. Welk soort bedrijf is dit? Welke inspanningen levert het management? Een verzekeraar kijkt verder dan de oplijsting van acties in een preventieplan.”

Het gaat met andere woorden ook om het engagement van het management en om de bedrijfscultuur. In de haven kunnen kleine culturele bijsturingen een groot verschil maken. “Minder risico betekent in deze sector vaak nauwkeuriger, gedetailleerder of minder nonchalant zijn. Of het nu gaat om een arbeidsongeval, een machinebreuk of een aansprakelijkheidsclaim. Veel havenbedrijven leveren goed werk met een uitgebreide preventiedienst, maar het sturen van de cultuur vertrekt vanuit het management.”

4. Stem de verzekeringen op elkaar af

Het is zeer nuttig om verschillende verzekeringspolissen binnen een havenbedrijf met elkaar te verbinden en ervoor te zorgen dat ze goed op elkaar zijn afgestemd. “Bedrijven die actief werken aan het verminderen van arbeidsongevallen en een preventiecultuur stimuleren, hebben vaak minder claims op het gebied van aansprakelijkheid”, merkt An Debaene op. “De focus op preventie heeft een bredere impact en beïnvloedt ook aspecten zoals de bedrijfsvoertuigen en het materieel. Het verbinden van verzekeringspolissen binnen een havenbedrijf zorgt ervoor dat je risico's, schade en claims correcter kan gaan benaderen.”

5. Vergeet de cyber- en frauderisico’s niet

Cybercriminaliteit is ook in de haven almaar meer een factor van belang geworden. De toenemende automatisering zorgt voor een context waarin een betere bescherming tegen de cyber- en frauderisico’s nodig is. “Jammer genoeg creëert de automatisering een extra kans voor cybercriminelen”, stelt An Debaene vast. “Ongevallen, property en liability maken de kern uit van hoe je een havenbedrijf goed verzekert en behoren traditioneel tot de groep verzekeringen die een havenbedrijf inkoopt, maar een goede cyber- en fraudebescherming is intussen even onmisbaar geworden. De digitalisering van de bewegingen in de haven zal zich de komende jaren ook alleen maar verder doorzetten.”

UUF29560

Meer weten?

Vanbreda tekent totaaloplossingen op maat uit voor bedrijven met een voet in de havensector.