Hernieuwbare energie: nieuwe risico’s vragen om aangepaste verzekeringsoplossingen

De markt van hernieuwbare energie is constant in beweging. Deze evolutie brengt bedrijven heel wat nieuwe opportuniteiten, maar zorgt ook voor nieuwe uitdagingen op verzekeringsvlak.

Hernieuwbare energie

Met oplossingen op maat voor de risicotransfer naar de verzekeringsmarkt wil Vanbreda Risk & Benefits de transitie naar hernieuwbare energie en CO2-neutraliteit meer dan ooit mee ondersteunen. Een uitdaging? Absoluut, zeker gezien de snelle technologische evoluties.

De ambitieuze Europese klimaatdoelstelling

De recente klimaattop in Sharm El Sheikh toont aan hoe prangend de klimaatproblematiek is. Daarnaast dwingen de oorlog in Oekraïne en de daarmee samenhangende energiecrisis Europa ertoe om zoveel mogelijk zelf te voorzien in energie. Met de Europese Green Deal wil Europa uiterlijk in 2050 het eerste klimaatneutrale continent worden. Hiervoor dient de CO2-uitstoot vóór eind 2030 met minstens 55% te verminderen ten opzichte van 1990. Dit is een ambitieuze doelstelling waarbij de rol van hernieuwbare energie niet onderschat mag worden. Innovaties en nieuwe technologieën worden ontwikkeld en brengen nieuwe risico’s met zich mee. Om de nieuwe risico’s die hiermee gepaard gaan naar de verzekeringsindustrie over te dragen, zijn verzekeringsoplossingen op maat en doorgedreven kennis vereist.

Kennis en ervaring zijn onontbeerlijk

De hernieuwbare energiesector heeft behoefte aan verzekerbaarheid en aan adequate verzekeringsdekkingen tegen een betaalbare premie. Een uitdaging op zich, zeker omwille van de razendsnelle technologische evoluties van de voorbije jaren. Zo maakten bijvoorbeeld de windturbines van 500 Kilowatt en 60 meter hoog intussen plaats voor turbines van 15 Megawatt en 265 meter tiphoogte. De risico’s zijn dus toegenomen, net als de schadekosten omdat herstellingen complexer worden. Kennis en ervaring bij het realiseren van dergelijke projecten zijn onontbeerlijk om een toekomstbestendige invulling te geven aan deze ontwikkelingen.

De verzekeringspartner voor de hernieuwbare energiesector

“Vanbreda Risk & Benefits zet als grootste verzekeringsmakelaar en risicoconsultant in België sterk in op innovatie en productontwikkeling om een kennispartner te zijn voor de hernieuwbare energiesector. Dat doen we via futureproof verzekeringsoplossingen op maat, die we ontwikkelen in samenspraak met de hernieuwbare energiesector en de verzekeringsindustrie. Het inschatten van risico’s en het transfereren daarvan naar de verzekeringsindustrie vragen expertise en toegang tot een netwerk van gespecialiseerde nationale en internationale verzekeraars. En het is net hier dat Vanbreda Risk & Benefits een zeer actieve rol speelt en voortdurend investeert in kennis en ervaring om bedrijven hierin optimaal te begeleiden”, zegt Jacob Strijker, Executive Broker van het gespecialiseerde Construction & Engineering Team bij Vanbreda.

Pasfoto Jacob 2022 150x150
Jacob Strijker
Executive Broker Construction & Engineering • Afdeling

Gere­la­teer­de berichten

YTF00464

Infra­struc­tuur­wer­ken vra­gen een modern ver­ze­ke­rings­be­leid: vier toe­komst­ge­rich­te transformaties

Bouw en vastgoed
18.02.2024

De verzekeringssector is constant in beweging en zet de nodige stappen om bouwbedrijven in de toekomst nog beter te kunnen bedienen. Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits, zet vier belangrijke transformaties op een rij.

Lees meer
Lees meer over Infrastructuurwerken vragen een modern verzekeringsbeleid: vier toekomstgerichte transformaties
MAMF01674

Duur­zaam­heid en tech­no­lo­gie wor­den code­woor­den om infra­struc­tuur­wer­ken goed te verzekeren

Bouw en vastgoed
30.01.2024

Ook in het kader van infrastructuurwerken groeit het belang van duurzaamheid zienderogen. Zowel voor bouwbedrijven als de verzekeringssector is het zaak om mee te zijn met de nieuwste technologische ontwikkelingen en er een langetermijnvisie op na te houden, zegt Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits. “Voor elke speler in de bouwsector ontwikkelen we verzekeringsoplossingen die mee evolueren met hun visie en de noden.”

Lees meer
Lees meer over Duurzaamheid en technologie worden codewoorden om infrastructuurwerken goed te verzekeren
Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits
CTA Image

Meer info?

We begeleiden ook uw bedrijf graag bij de uitdagingen waarmee u wordt geconfronteerd op vlak van hernieuwbare energie.

Interesse? Contacteer onze verzekeringsexperts.