Terug naar het overzicht
31 augustus 2023
Videopodcast

Hoe kan een transparante verzekeringsoplossing voordelig zijn voor elke bouwpartij?

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Een complex samenspel van partners

Bouwverzekeringen zijn een complexe materie, niet in het minst door het aantal betrokken partijen. Elk bouwproject is een samenspel van architecten, studiebureaus, aannemers, onderaannemers, … Met allemaal hetzelfde doel: de bouw zo snel mogelijk succesvol afronden. Toch staan tegenstrijdige belangen een goede samenwerking soms in de weg. Het is daarom belangrijk om vooraf duidelijkheid te scheppen over de verantwoordelijkheden van elke partij. Want niet elke partij is verplicht om zich te verzekeren. Zo moet een architect bijvoorbeeld zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren, maar een aannemer dan weer niet.

Een architect moet zijn beroepsaansprakelijkheid verzekeren, een aannemer dan weer niet.

Eén verzekering voor alle bouwpartijen

Als makelaar hebben we zicht op alle facetten van het bouwproces en de bijpassende verzekeringen. Zo kunnen we elke bouwpartner tijdens het hele project optimaal bijstaan. Dit stelt ons in staat om de gemeenschappelijke belangen te behartigen en overlappingen in verzekeringen te vermijden.

Vanuit onze expertise raden we aan om één gezamenlijke verzekering uit te werken die alle betrokkenen bij een bouwproject beschermt. Deze aanpak zorgt niet alleen voor maximale gemoedsrust, het bevordert ook de snelheid en transparantie waarmee een schade wordt behandeld. De bouwheer kan hierin een trekkersrol spelen.

Bouwen in en aan de toekomst

De bouwsector innoveert aan een snel tempo. De introductie van nieuwe materialen en technieken, de ontwikkeling van nieuwe wetten om de verantwoordelijkheid van elke bouwpartner vast te leggen (bv. Wet Peeters-Borsus), nieuwe samenwerkingsverbanden die zich vormen, …

Bouwprojecten worden bovendien steeds complexer en technischer. Denk bijvoorbeeld aan openbare aanbestedingen voor grote infrastructuurwerken. Dit betekent veel nieuwe mogelijkheden maar ook nieuwe risico’s waarvoor de verzekeringssector oplossingen moet ontwikkelen.

Enkele uitdagingen:

  • De evolutie naar hernieuwbare energie

Er is de laatste jaren een duidelijke evolutie zichtbaar op het gebied van circulair bouwen en hernieuwbare energie. Een sprekend voorbeeld zijn de onshore en offshore windmolenparken die almaar dieper in de zee worden gebouwd. Daarnaast neemt het belang van battery storage toe. Dit komt neer op het bouwen van batterijen om opgewekte energie op te slaan wanneer er teveel energie wordt opgewekt. Deze relatief nieuwe tendensen vereisen een andere expertise, waardoor ook in de bouwsector een war for talent merkbaar is.

  • Impact van prijsschommelingen

De bouwsector is bijzonder gevoelig voor prijsschommelingen in energie, water en grondstoffen, wat ook een impact heeft op de verzekeringen. Het risico bestaat dat je daardoor over- of onderverzekerd bent. We stellen vast dat onderverzekering momenteel vooral dreigt voor promotoren. Zij worden zowel geconfronteerd met stijgende kosten van bouwmaterialen als de waarde van het gebouw die sterk toeneemt.

Prijsschommelingen kunnen leiden tot over- of onderverzekering.

Voor welke waarde je je als bouwpartner verzekert bij een bepaald project, is vaak moeilijk te bepalen. Zeker als het gaat om aansprakelijkheid, één van de meest belangrijke verzekeringsdekkingen. We raden je aan je te richten tot de bouwheer of Vanbreda voor advies over de te verzekeren kapitalen.

Meer weten?

Elk bedrijf in de bouwsector heeft te maken met steeds grotere risico's, grotere verzekerde kapitalen en grotere schades. De technische complexiteit neemt toe, waardoor ook de nood aan expertise toeneemt. Graag vrijblijvend verzekeringsadvies voor jouw onderneming? Maak hieronder gebruik van het contactformulier.

HEEL Low Res
Eli Hemelaer
General Manager Costruction & Engineering

Gere­la­teer­de berichten

Beeld stephanie deneef voor website

Video­pod­cast — Inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Videopodcast
09.06.2023

Mobiliteit in ons land is in volle ontwikkeling. Er zijn verschillende factoren die impact hebben op hoe we ons met z’n allen verplaatsen. Onder meer de verdichting van onze steden, de switch naar hybride werk, de klimaatverandering, technologische vernieuwingen, … Hoe gaat jouw bedrijf om met alle nieuwe vormen van mobiliteit? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich zowel voor het werk als privé veilig kunnen verplaatsen? Onze in-house mobiliteitsexperts Stephanie Deneef en Geert De Krem loodsen je in deze aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ doorheen de mobiliteitstrends en verzekeringsuitdagingen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Internationale mobiliteit
Videpodcast re integratie

Video­pod­cast – Re-integratietrajecten

Videopodcast
31.03.2023

In de vijfde aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Evelyne Lauwers, expert arbeidsongeschiktheid, over wat re-integratietrajecten omvatten en waarom werkgevers bij ons aankloppen voor advies.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast – Re-integratietrajecten
Videpodcast oogstverzekering2

Video­pod­cast – Oogstverzekering

Videopodcast
27.02.2023

In de vierde aflevering van onze podcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Veerle Geudens, expert in landbouw en klimaat, over klimaatrisico’s. Ze gaat dieper in op hoe landbouw- en productiebedrijven zich via een oogstverzekering kunnen beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast – Oogstverzekering
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits

Gere­la­teer­de inzichten

Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits
Website foto

De Cor­po­ra­te Loss Pre­ven­ti­on Manu­al: alle brand­pre­ven­tie in één document

Property
27.06.2022

In bedrijven met meerdere vestigingen – die zich dan ook nog eens in verschillende landen kunnen bevinden – is er soms weinig uniformiteit in de aanpak van brandpreventie. Product Manager & Risk Consultant Christophe D’haeyere legt de voordelen uit van onze nieuwe tool: de Corporate Loss Prevention Manual.

Lees meer
Lees meer over De Corporate Loss Prevention Manual: alle brandpreventie in één document

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.