Het massale thuiswerk zorgt voor bijkomende cyberrisico's

De impact van thuiswerk op de cyberveiligheid van bedrijven is enorm. Uit onze jaarlijkse cyberstudie blijkt dat 90% van de cyberinbreuken te wijten is aan een menselijke fout. Door de vele cyberincidenten schieten de premies voor cyberverzekeringen bovendien verder de hoogte in. Collega Tom Van Britsom geeft in L’Echo en De Tijd toelichting over onze cyberstudie 2021.

Pexels monstera 5331211

Zowel de digitalisering als het massale thuiswerk zorgen voor bijkomende cyberrisico’s. Uit analyse van de cyberschades bij onze bedrijfscliënten blijkt onder meer dat 40% van de cyberincidenten in 2021 leidde tot een netwerkonderbreking. De impact van een incident wordt steeds groter. Hierdoor neemt niet alleen de gemiddelde schadekost toe, maar zien we ook de premies voor cyberverzekeringen stijgen.

Lees hieronder het volledige artikel.

Meer weten?

TVB
Tom Van Britsom
Manager Business Development & Innovation

Gere­la­teer­de berichten

Smartmockups lt31k9la

Has­selts ver­ze­ke­rings­kan­toor onder gro­te­re koepel

Pers
26.02.2024

Vanbreda Risk & Benefits neem het Hasselts verzekeringskantoor Simplex Employee Benefits Insurance over van zaakvoerders Bob Daenen en Miek Debusschere. Director Employee Benefits Evelyne Lauwers licht dit verder toe in Made In.

Lees meer
Lees meer over Hasselts verzekeringskantoor onder grotere koepel
Cyber laptop

Cyber­aan­val­len boven­aan de lijst van risi­co’s voor bedrijven

Pers
08.02.2024

De opkomst van digitale gevaren is in 2023 onverminderd doorgegaan. Volgens de risicobarometer ligt cyberfraude voor op natuurrampen, de energiecrisis en zelfs oorlogsrisico's. Onze cyberexpert Tom Van Britsom gaf meer tekst en uitleg in de Franstalige krant L'Echo.

Lees meer
Lees meer over Cyberaanvallen bovenaan de lijst van risico's voor bedrijven
Zidis Vanbreda Risk Benefits ZAP Fotos slotmoment DEI Foto 55

Van­b­re­da Risk & Bene­fits breidt DE&I inspan­nin­gen uit

Pers
04.01.2024

In 2023 ondernamen we verschillende stappen om diversiteit, gelijkheid en inclusie meer te integreren in onze bedrijfsstrategie en sloten we een partnership af met Autimatic. Je leest meer over beide topics in het magazine van Lockton Global, het internationale netwerk waartoe Vanbreda Risk & Benefits behoort.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits breidt DE&I inspanningen uit
AMWF00198

Hoe ziet de per­fec­te safe­ty poli­cy eruit?

Pers
21.12.2023

In de hedendaagse bedrijfswereld is mobiliteit een kernbegrip. De behoefte voor werknemers om zich vlot en doeltreffend te verplaatsen, dikwijls met behulp van bedrijfsvoertuigen, is essentieel. Maar met deze noodzaak komt ook verantwoordelijkheid. Collega Erik Blankaerts gaf, samen met drie andere experten, meer tekst en uitleg in het link2fleet magazine over de perfecte safety policy en een aantal belangrijke factoren.

Lees meer
Lees meer over Hoe ziet de perfecte safety policy eruit?