Jouw bedrijfsgebouw (ver)bouwen: denk ook na over de brandrisico’s

Hoe wil je jouw bedrijfsgebouw inrichten? Welke materialen gebruik je? Welke veiligheidsvoorschriften en normeringen moet je in acht nemen? Op basis waarvan kies je jouw leveranciers? Het zijn slechts enkele van de vragen die je als bouwheer voorgeschoteld krijgt bij een nieuw bouwproject.

Bouwrisicos 2

Het is niet altijd eenvoudig navigeren tussen de eindeloze mogelijkheden. Sta je voldoende stil bij de risico’s die verbonden zijn aan de keuzes die je maakt? Weet je ook wat het jou kan kosten als je een verkeerde keuze maakt? Om keuzestress het hoofd te bieden, zetten wij alvast deze tips voor je op een rij.

1) Denk goed na over de bouwmaterialen die je gebruikt

Tijdens de conceptfase beslis je over het type en de kwaliteit van de bouwmaterialen voor jouw bedrijfsgebouw, zoals onder meer de isolatie. Verkeerde materialen kunnen leiden tot een verhoogd brandgevaar tijdens de latere operationele fase. “Dit potentiële risico kan de veiligheid van jouw medewerkers en de continuïteit van jouw bedrijf in het gedrang brengen” vertelt Christophe D’haeyere, verzekeringsexpert bouw bij Vanbreda Risk & Benefits. “Verzekeraars zullen bovendien een weigerachtige houding aannemen om jouw latere brandpolis aan interessante voorwaarden aan te bieden, wat de onderhandeling van een goede verzekeringspremie voor deze brandpolis bemoeilijkt.”

In een harde verzekeringsmarkt ligt de focus nog sterker op een doorgedreven preventie en dit al van bij de bouwfase. Bijvoorbeeld door de juiste keuze van isolatiematerialen. Het loont dan ook om jouw keuzes af te stemmen op de langetermijnvisie van jouw bedrijf.

2) Richt jouw bedrijfsruimtes logisch in

“Tijdens een bedrijfsbezoek komen we soms in een productiehal, warehouse of bedrijfsruimte die niet logisch is ontworpen voor de bedrijfsactiviteit die er plaatsvindt”, zegt Christophe D’haeyere. “Het gaat vaak om een ruimte die werd bij- of omgebouwd, maar waarbij onvoldoende rekening werd gehouden met de specificaties en de risico’s van de nieuwe activiteit. Daarnaast is een juiste compartimentering ook een belangrijke factor in de brandveiligheid van jouw gebouw. De belangrijkste aandachtspunten hierbij zijn of de juiste zones gecompartimenteerd zijn, of de maximale oppervlaktes van een compartiment gerespecteerd worden en of de manier waarop de compartimentering wordt uitgevoerd conform de geldende normeringen is.”

3) Beoordeel de offertes van jouw leveranciers vanuit een neutrale blik

Bij een bouwproject doet jouw bedrijf beroep op verschillende partijen om aan alle brandvereisten te voldoen. Denk bijvoorbeeld aan de installateurs van sprinklerinstallaties of rookdetectie, de brandvoorschriften van de brandweer, studiebureaus enzovoort. “De selectie en afhankelijkheid van bepaalde leveranciers kan complex zijn”, volgens Christophe D’haeyere. “Laat je bij het vergelijken van offertes niet enkel overtuigen door het meest interessante prijskaartje voor een product of dienst. Ligt de prijs aanzienlijk lager dan bij de concurrentie? Dan bestaat de kans dat je door deze keuze binnen afzienbare tijd met hogere kosten zal geconfronteerd worden. We raden je aan om elke leverancier aan enkele criteria te toetsen. Bijvoorbeeld: past de visie van de leverancier over duurzaamheid en veiligheid bij jouw bedrijfsactiviteit? Is zijn offerte marktconform? Is het voorgestelde product wel degelijk het specifieke type dat je nodig hebt? Is zijn aanpak afgestemd op die van de andere reeds geselecteerde dienstverleners? Een grondige screening van de leveranciers vormt de basis van een succesvol project.”

4) Heb voldoende oog voor de normeringen zoals Bijlage 6

Er bestaan op bouwtechnisch vlak vele richtlijnen en voorwaarden inzake normering. Zo is er onder meer de – in bouwkringen gekende – Bijlage 6. Ben je niet vertrouwd met de moeilijkheden of de risico’s waartoe deze normeringen kunnen leiden? Wend je in dat geval tot een specialist om je hier doorheen te loodsen.

5) Informeer je over de vereisten rond zonnepanelen

Het valt Christophe D’haeyere ten slotte op dat bedrijven vandaag veel interesse tonen in zonnepanelen. “Veel bedrijven overwegen om zonnepanelen op hun dak te plaatsen, maar vragen zich af waar ze rekening mee moeten houden om goed verzekerd te blijven. PV-installaties vormen voor veel verzekeraars een heikel punt. Ze zullen in de meeste gevallen alleen verzekerd kunnen worden als voldaan wordt aan een aantal minimumvereisten bij de installatie en het latere onderhoud. Belangrijke aandachtspunten zijn onder meer het type dakisolatie, de draagkracht van het gebouw, het doorbreken van brandscheidingen, de plaats en het soort omvormers en bekabeling, het onderhoud en de thermografie.”

Nieuwbouw of renovatie van jouw bedrijfspand? Vanbreda Risk & Benefits denkt met jou mee

Wij staan je graag bij om tot de juiste beslissingen te komen voor jouw bedrijfsactiviteit. Onze verzekeringskennis en kennis van de bouwsector laten ons toe jou optimaal te begeleiden.

Zo kunnen we je helpen bij de objectieve beoordeling van de offertes van de verschillende leveranciers en eventueel alternatieven voorstellen. Je kan ons ook inschakelen om de verschillende normen te interpreteren en ervoor te zorgen dat jouw bedrijf er voordeel uithaalt. Daarnaast kan je bij ons uiteraard ook terecht voor de gepaste verzekeringsoplossing: van de conceptfase tot na het voltooien van de werken. Vraag naar onze brochure over bouwen en verbouwen.

Heeft jouw bedrijf bovendien al een Business Continuity Plan ontwikkeld? Denk er zeker aan dit plan te updaten met de nieuwe risico’s die jouw bouwproject met zich meebrengt.

Vanbreda 4674 683x1024 1 150x150
Christophe D’haeyere
Senior Risk Solution Manager Property

Gere­la­teer­de berichten

YTF00464

Infra­struc­tuur­wer­ken vra­gen een modern ver­ze­ke­rings­be­leid: vier toe­komst­ge­rich­te transformaties

Bouw en vastgoed
18.02.2024

De verzekeringssector is constant in beweging en zet de nodige stappen om bouwbedrijven in de toekomst nog beter te kunnen bedienen. Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits, zet vier belangrijke transformaties op een rij.

Lees meer
Lees meer over Infrastructuurwerken vragen een modern verzekeringsbeleid: vier toekomstgerichte transformaties
MAMF01674

Duur­zaam­heid en tech­no­lo­gie wor­den code­woor­den om infra­struc­tuur­wer­ken goed te verzekeren

Bouw en vastgoed
30.01.2024

Ook in het kader van infrastructuurwerken groeit het belang van duurzaamheid zienderogen. Zowel voor bouwbedrijven als de verzekeringssector is het zaak om mee te zijn met de nieuwste technologische ontwikkelingen en er een langetermijnvisie op na te houden, zegt Peter Anckaert, Senior Broker bij Vanbreda Risk & Benefits. “Voor elke speler in de bouwsector ontwikkelen we verzekeringsoplossingen die mee evolueren met hun visie en de noden.”

Lees meer
Lees meer over Duurzaamheid en technologie worden codewoorden om infrastructuurwerken goed te verzekeren
Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits