Ladingdiefstallen bij transportbedrijven in top drie van alle schade-oorzaken

De laatste drie maanden van 2021 waren goed voor 40% van alle ladingdiefstallen. Traditioneel vinden tegen het jaareinde meer diefstallen plaats als de dagen kort en donker zijn. 

Pexels le minh 977213

Nu de consumptiemaatschappij meer dan ooit de weg vindt naar e-commerce groeit ook de afzetmarkt voor onwettig verkregen goederen. Chris De Beckker Executive accountmanager verduidelijkt in Transpo het magazine van Febetra (Federatie Belgische Transporteurs) enkele preventietips en het nut van een correcte risicoanalyse.

"Verzekeringsoplossingen beginnen met een correcte risicoanalyse en de begeleiding van klanten met preventiemaatregelen. Dat laatste is minstens even belangrijk dan de effectieve polis. Alles begint met een veilige werkomgeving en een correcte begeleiding."

Lees het artikel in Transpo hieronder:

Gere­la­teer­de berichten

MGOF04697

Dok­tr en Van­b­re­da Risk & Bene­fits maken samen zorg toe­gan­ke­lij­ker voor bedrij­ven en hun werknemers

Pers
07.11.2023

Vanbreda Risk & Benefits sluit een partnerschap met Doktr, de digitale dienstverlener in gezondheidszorg. Met een innovatief en lokaal verankerd dienstenaanbod, willen ze Belgische ondernemingen helpen om snel toegankelijke en kwalitatieve zorg te bieden aan hun werknemers. De gezamenlijke visie op hybride zorg en een dekking van videoconsultaties met huisartsen, versterkt het reeds uitgebreide gezondheidsaanbod van Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Doktr en Vanbreda Risk & Benefits maken samen zorg toegankelijker voor bedrijven en hun werknemers
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten