Maritieme verzekeringen: worden uw verliezen gedekt door de aansprakelijkheidsdekking van een derde partij, door uw verzekering schade en verlies, of door geen van beide?

De recente botsing van het in Singapore geregistreerde containerschip MV Dali met de Francis Scott Key-brug in Baltimore was een van de grootste scheepvaartongelukken ooit. Het onderzoek naar de oorzaken is nog aan de gang, maar het is nu al duidelijk dat de economische verliezen enorm zullen zijn. Het ongeval zal een impact hebben op tal van verschillende partijen – vrachtbelangen, infrastructuureigenaars, vrachtafhandelaars, eigenaars of bevrachters van schepen en heel wat belangen die betrokken zijn bij de (zee)transportsector. Dat roept natuurlijk de vraag op welke rol verzekeringen kunnen spelen. Een belangrijk aspect dat vaak over het hoofd wordt gezien, is het feit dat je er niet op kunt rekenen dat er altijd wel een aansprakelijke partij is wiens verzekering de verliezen zal dekken. Onze interne deskundigen Dirk Maes, Christiaan Ziccardi en Walter Justers delen enkele belangrijke inzichten.

KBF00602

Cruciale doorgangsroutes zijn kwetsbaar

De ingestorte brug blokkeert de cruciale toegang tot de op acht na grootste haven van de VS, waardoor de toeleveringsketen ernstig wordt verstoord en de financiële verliezen oplopen tot in de miljoenen. Het is zelfs de belangrijkste haven voor de import van auto's, vrachtwagens en landbouw- en bouwmachines en de op één na belangrijkste haven voor de export van steenkool. Dit betreurenswaardig ongeval toont opnieuw aan in welke mate de wereldhandel en de toeleveringsketens afhankelijk zijn van soms bijzonder kwetsbare cruciale infrastructuur en scheepvaartroutes. Het bevestigt ook opnieuw dat bedrijven absoluut moeten zorgen voor een solide strategie om hun risico's te beheren en zich ervoor te verzekeren, om de gevolgen te beperken en financiële verliezen die ze niet kunnen recupereren te vermijden.

Gevolgen en kosten van het ongeval

Er zitten nu verschillende schepen vast achter de brug en honderden schepen die goederen importeren naar de VS zullen een andere route moeten nemen. Het is nog te vroeg om in te schatten hoelang de haven geblokkeerd zal zijn of wat dit ongeval uiteindelijk in totaal zal kosten. Volgens de eerste schattingen mogen we een totale kost gelijkaardig aan die van het incident met de Costa Concordia verwachten: ongeveer 1,5 miljard dollar.

Types verliezen

Directe fysieke verliezen zoals overlijdens of schade aan de brug en het schip zijn natuurlijk het meest voor de hand liggend, maar er moet ook rekening worden gehouden met een grote verscheidenheid aan andere substantiële kosten of verliezen zoals:

  • derving van inkomsten voor de haven van Baltimore en de terminals achter de brug die nu onbereikbaar zijn;
  • derving van inkomsten voor meer dan 50 schepen die waarschijnlijk langdurig vast zullen zitten in de haven;
  • directe fysieke verliezen van een deel van de lading aan boord van de MV Dali;
  • de bergingsoperatie;
  • omleidingen en andere gerelateerde kosten voor de schepen die op weg waren naar Baltimore maar nu hun schema moeten aanpassen;
  • indirecte fysieke schade aan bijvoorbeeld bederfelijke vrachten of financiële verliezen of boetes voor vrachten die nu niet op tijd kunnen worden geleverd, zonder dat ze schade opliepen als gevolg van de botsing.

Wie is aansprakelijk en is het mogelijk om verliezen te verhalen op een aansprakelijke partij?

Er is op dit moment nog heel wat over de omstandigheden van het ongeval en de resulterende verliezen dat we niet weten.

De situatie roept een hele waaier aan vragen op. Wie wordt aansprakelijk gehouden voor het ongeval? En welke beperkingen van aansprakelijkheid zullen de verhaalopties beperken? Zullen de kosten voor de geblokkeerde schepen in eerste instantie worden verhaald op de eigenaar van het schip of op de (tijd- of reis)bevrachter? En wie zal de kosten voor het omleiden van schepen en de vracht- of scheepsbelangen moeten dragen? Er zijn meerdere antwoorden mogelijk afhankelijk van de precieze aard van de kosten en van de onderliggende contractuele bepalingen tussen alle betrokken partijen.

Het is nog
te vroeg om de aansprakelijkheden te bepalen en ons uit te spreken over wie uiteindelijk de rekening gepresenteerd zal krijgen. Er moet met tal van kwesties rekening worden gehouden, zoals de aard van het verlies (overlijdens, kosten van directe fysieke schade of indirecte en minder nauw gerelateerde verliezen van puur financiële aard), 'overmacht' en andere specifieke contractuele bepalingen die kunnen worden ingeroepen om aansprakelijkheid te vermijden, toepasselijk recht en jurisdictie (contract of onrechtmatige daad, Amerikaanse federale of staatswetten, internationale verdragen of andere contractueel overeengekomen wettelijke regelingen) en nog veel meer. Die kwesties bepalen en resultaten bereiken kan voor sommige partijen jaren kosten en zal waarschijnlijk dure juridische procedures vergen.

Er is maar één ding waar we vrij zeker van kunnen zijn: de MV Dali, die werd gecharterd door Maersk, heeft een adequate P&I-dekking die de meeste directe fysieke schade en overlijdens dekt, maar alleen ALS het schip aansprakelijk is (of wordt gehouden) voor het ongeval ... Maar voor veel van de hierboven genoemde kosten zal de P&I-verzekeraar niet tussenkomen, ook al wordt het schip aansprakelijk gehouden voor het ongeval.

Hoe kunt u uw bedrijf beschermen? Onze aanpak

Gelukkig bestaan er verzekeringsoplossingen waardoor u onmiddellijk kunt worden uitbetaald zonder dat u moet wachten op de resultaten van lange juridische procedures of zich zorgen moet maken of u uw schade wel op een partij zult kunnen verhalen. Ongeacht of u de eigenaar of bevrachter van een schip bent of (als koper of verkoper) goederen laat transporteren, bestaan er verzekeringsoplossingen voor uw specifieke noden, die uw eigen verliezen dekken en u bovendien beschermen tegen claims van anderen.

Het zijn vaak erg specifieke oplossingen die grotendeels op maat worden samengesteld en dus specifieke expertise in marineverzekeringen vergen. Dit soort ongeval leidt vaak tot een bewustwording van de onverwachte gevolgen van een zwaar ongeval waarover u geen controle hebt en dat uw balans ernstig kan verstoren.

Bij Vanbreda staat er een team van 35 deskundigen in marineverzekeringen klaar om al uw vragen te beantwoorden en gepaste oplossingen voor te stellen voor het volledige gamma marineverzekeringsproducten. Aarzel niet om contact met ons op te nemen via info@vanbreda-marine.com of via uw vaste contactpersoon voor meer details.

Gere­la­teer­de berichten

Videopodcast Marine

Video­pod­cast — Mari­tie­me verzekeringen

Videopodcast
12.04.2024

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Maritieme verzekeringen