"Neen, van LucaNet nemen we (nog lang) géén afscheid!"

Onze collega Carla Oeyen, General Manager Finance, werd in CFO Magazine geïnterviewd over de voordelen van LucaNet; de software voor het beheer van financiële prestaties met expertise in het consolideren van financiële overzichten. 

LUCANET
Toen LucaNet haar intrede maakte bij Vanbreda Risk & Benefits zag de onderneming er helemaal anders uit dan vandaag. We hebben intussen nood aan nieuwe systemen maar van LucaNet nemen we géén afscheid. En dat heeft verschillende redenen!

Vanbreda wilde rapporten op maat voor de verschillende stakeholders, aangepast aan hun eigen look & feel. Het was niet ideaal om telkens in rapporten de zaken te moeten aanpassen wanneer iemand een andere voorstelling wou. We wilden die flexibiliteit en we weten dat LucaNet een consolidatietool is en blijft.

Hieronder vind je het volledige artikel dat in juli 2022 in het magazine verscheen.

Meer weten?

Gere­la­teer­de berichten

MGOF04697

Dok­tr en Van­b­re­da Risk & Bene­fits maken samen zorg toe­gan­ke­lij­ker voor bedrij­ven en hun werknemers

Pers
07.11.2023

Vanbreda Risk & Benefits sluit een partnerschap met Doktr, de digitale dienstverlener in gezondheidszorg. Met een innovatief en lokaal verankerd dienstenaanbod, willen ze Belgische ondernemingen helpen om snel toegankelijke en kwalitatieve zorg te bieden aan hun werknemers. De gezamenlijke visie op hybride zorg en een dekking van videoconsultaties met huisartsen, versterkt het reeds uitgebreide gezondheidsaanbod van Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Doktr en Vanbreda Risk & Benefits maken samen zorg toegankelijker voor bedrijven en hun werknemers
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten