Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Mockup artikel de tijd
Ongeveer 77% van onze klanten die een collectief plan ambulante kosten aanbiedt, kiest voor een full option plan.

De hospitalisatieverzekering is intussen ruim verspreid. Meer dan 8 op 10 gezinnen in België hebben zo’n verzekering. In het merendeel van de gevallen loopt die verzekering via de werkgever.

Evelyne Lauwers, general manager bij Vanbreda Risk & Benefits: "De kosten die niet in aanmerking komen voor de hospitalisatieverzekering kunnen worden gedekt door de verzekering voor ambulante kosten. Die verzekering heeft de jongste jaren sterk aan belang gewonnen. In 2011 bood nog maar 14 procent van de bedrijven die klant zijn bij Vanbreda Risk & Benefits zijn personeel een ambulante zorgverzekering aan en twee jaar geleden ging het al om 34 procent. Vandaag is dat aangegroeid tot 43 procent."

Lees het volledige artikel in De Tijd hieronder:

Gere­la­teer­de berichten

I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers
MASF04471

Tele­werk van­uit het bui­ten­land: nieuw Euro­pees kade­r­ak­koord van­af 1 juli 2023

Personen
04.07.2023

Door de coronacrisis is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter kunnen knelpunten ondervinden qua toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel met bijhorende impact op de employee benefits plannen inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen waarbij uw werknemers aangesloten zijn.

Lees meer
Lees meer over Telewerk vanuit het buitenland: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023
Vanbreda 4588

De per­soon­lij­ke aan­pak van Van­b­re­da Risk & Benefits

Pers
16.06.2023

Als grootste verzekeringsmakelaar in België toegankelijk zijn en oplossingen op maat aanbieden voor elk type cliënt? Collega's Jonas Mannaerts en Steven Dierckx lichten in Sterck magazine onder meer toe hoe de servicegerichte aanpak ervoor zorgt dat de noden van zowel zelfstandigen, kmo's en multinationals geserviced worden.

Lees meer
Lees meer over De persoonlijke aanpak van Vanbreda Risk & Benefits