Vanbreda erkend als Duurzaam Ondernemer

Al tientallen jaren investeren we in Corporate Social Responsibility met de pijlers Mens, Milieu en Maatschappij. Om nog meer richting te creëren voor deze inspanningen, stapten we begin 2022 in een traject met Voka om het “Charter Duurzaam Ondernemen” te behalen. Vandaag kunnen we enerzijds trots, en anderzijds bescheiden melden dat Vanbreda erkend is als Duurzaam Ondernemer.

I Stock 1166905017

Aan de slag met een actielijst

Na een analyse van de reeds bestaande initiatieven binnen het bedrijf, definieerden we 14 actiepunten binnen onze thema’s Mens, Milieu en Maatschappij. Binnen een tijdspanne van een jaar, gingen we aan de slag met deze heel concrete en uitdagende actielijst. Benieuwd naar onze initiatieven? Verneem alles in het Duurzaamheidsrapport.

Internationale erkenning als Duurzaam Ondernemer

Op het einde van het actiejaar werden de gerealiseerde acties geëvalueerd door een team van onafhankelijke deskundigen. We ontvingen het fijne nieuws dat de jury op basis van onze inspanningen Vanbreda Risk & Benefits erkent als Duurzaam Ondernemer. Deze erkenning geeft aan dat we investeren om op korte en lange termijn het verschil te maken voor jullie als medewerkers, voor de maatschappij rondom ons en het milieu.

Laureaat 2023

Solidariteit en verzekeringen

Solidariteit is een begrip dat de verzekeringswereld niet vreemd is want deze wereld is net gebouwd op solidariteit en voorzienigheid: de verzekerden betalen een premie die gebruikt wordt om zij die schade lijden te vergoeden of om in een periode van financiële nood in inkomen te voorzien. Als verzekeringsmakelaar zijn we een belangrijke schakel in de waardeketen tussen bedrijven en werknemers enerzijds en verzekeraars anderzijds. Onze kernactiviteit heeft daardoor een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. En onze sociale verantwoordelijkheidszin reikt nog verder dan onze kernactiviteit. Wij wensen een nog grotere positieve sociale impact te hebben en daarom laten we het niet bij deze erkenning: dit is slechts een startpunt om jaarlijks te blijven inzetten op een duurzamere wereld.

Gere­la­teer­de berichten

20240530 DSI BMC 2024 PHOTO WALL LQ ILLIAS TEIRLINCK 077

Van­b­re­da Risk & Bene­fits sleept Deloitte’s life­ti­me achie­ve­ment award in de wacht

Pers
28.05.2024

Voor het zevende jaar op rij mag Vanbreda Risk & Benefits zich een Best Managed Company noemen. Dit levert de organisatie een Platinum label op; de lifetime achievement award toegekend door Deloitte Private, KU Leuven en Econopolis. CEO Pedro Matthynssens: “We zijn bijzonder blij met deze onderscheiding. Dankzij het intensieve traject van de voorbije jaren hebben we veel vertrouwen om te blijven innoveren en duurzaam te groeien.”

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits sleept Deloitte’s lifetime achievement award in de wacht
JOSF01405

Van­b­re­da hoort tot de kop­lo­pers in duur­zaam­heids­be­oor­de­ling door Eco­Va­dis: Een nut­ti­ge spie­gel en meer dan een een­ma­li­ge oefening”

Bedrijfsnieuws
26.04.2024

EcoVadis heeft de duurzame bedrijfsvoering van Vanbreda Risk & Benefits recent beloond met een zilveren EcoVadis-medaille. Een mooie erkenning door een toonaangevende aanbieder van duurzaamheidsbeoordelingen. Op vlak van duurzaamheid is stilstaan natuurlijk geen optie. Daarom gaat Marc Van kerckhoven, Director HR en Marketing & Communication, in op enkele belangrijke lessen voor zowel Vanbreda als voor de verzekeringssector in zijn geheel.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda hoort tot de koplopers in duurzaamheidsbeoordeling door EcoVadis: “Een nuttige spiegel en meer dan een eenmalige oefening”
Mockup trends

Ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar Van­b­re­da ver­sterkt zich in Bel­gië, maar tem­pert ambi­ties voor Nederland

Pers
25.03.2024

Vanbreda Risk & Benefits neemt zijn sectorgenoot Dekerf & Partners uit Ternat over. In Nederland loopt de overnamestrategie moeizamer. Onze CEO Pedro Matthynssens geeft in Trends meer uitleg rond de overnamegolf en de impact van private-equityspelers in de sector.

Lees meer
Lees meer over Verzekeringsmakelaar Vanbreda versterkt zich in België, maar tempert ambities voor Nederland