Vanbreda erkend als Duurzaam Ondernemer

Al tientallen jaren investeren we in Corporate Social Responsibility met de pijlers Mens, Milieu en Maatschappij. Om nog meer richting te creëren voor deze inspanningen, stapten we begin 2022 in een traject met Voka om het “Charter Duurzaam Ondernemen” te behalen. Vandaag kunnen we enerzijds trots, en anderzijds bescheiden melden dat Vanbreda erkend is als Duurzaam Ondernemer.

I Stock 1166905017

Aan de slag met een actielijst

Na een analyse van de reeds bestaande initiatieven binnen het bedrijf, definieerden we 14 actiepunten binnen onze thema’s Mens, Milieu en Maatschappij. Binnen een tijdspanne van een jaar, gingen we aan de slag met deze heel concrete en uitdagende actielijst. Benieuwd naar onze initiatieven? Verneem alles in het Duurzaamheidsrapport.

Internationale erkenning als Duurzaam Ondernemer

Op het einde van het actiejaar werden de gerealiseerde acties geëvalueerd door een team van onafhankelijke deskundigen. We ontvingen het fijne nieuws dat de jury op basis van onze inspanningen Vanbreda Risk & Benefits erkent als Duurzaam Ondernemer. Deze erkenning geeft aan dat we investeren om op korte en lange termijn het verschil te maken voor jullie als medewerkers, voor de maatschappij rondom ons en het milieu.

Laureaat 2023

Solidariteit en verzekeringen

Solidariteit is een begrip dat de verzekeringswereld niet vreemd is want deze wereld is net gebouwd op solidariteit en voorzienigheid: de verzekerden betalen een premie die gebruikt wordt om zij die schade lijden te vergoeden of om in een periode van financiële nood in inkomen te voorzien. Als verzekeringsmakelaar zijn we een belangrijke schakel in de waardeketen tussen bedrijven en werknemers enerzijds en verzekeraars anderzijds. Onze kernactiviteit heeft daardoor een belangrijke maatschappelijke meerwaarde. En onze sociale verantwoordelijkheidszin reikt nog verder dan onze kernactiviteit. Wij wensen een nog grotere positieve sociale impact te hebben en daarom laten we het niet bij deze erkenning: dit is slechts een startpunt om jaarlijks te blijven inzetten op een duurzamere wereld.

Gere­la­teer­de berichten

Vanbreda Risk Benefits neemt verzekeringskantoor Simplex Employee Benefits over

Van­b­re­da neemt ver­ze­ke­rings­kan­toor Sim­plex Employ­ee Bene­fits Insu­ran­ce over in Hasselt

Bedrijfsnieuws
26.02.2024

Vanbreda Risk & Benefits is bij de start van 2024 meer dan ooit op overnamepad. De verzekeringsmakelaar nam op 5 februari Simplex Employee Benefits Insurance BV in Hasselt over. Simplex is gespecialiseerd in Employee Benefits en actuariële consultancy.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda neemt verzekeringskantoor Simplex Employee Benefits Insurance over in Hasselt
20230511 BMC PORTRETTEN SOCIAL POST ILLIAS TEIRLINCK 054

Van­b­re­da Risk & Bene­fits behaalt label Best Mana­ged Com­pa­ny’ voor zes­de jaar op rij

Pers
12.05.2023

Vanbreda Risk & Benefits is door Deloitte opnieuw uitgeroepen tot een Best Managed Company. Dit voor het zesde opeenvolgende jaar. “De hernieuwing van het Gold label is voor ons een fantastisch moment. De inspanningen die we het voorbije jaar leverden om duurzaam te groeien en ons sociaal engagement te versterken worden geprezen. Daarnaast ontvingen we waardevolle inzichten om het op bepaalde vlakken nog beter te doen. Dat houdt ons als bedrijf scherp en vormt mee onze ambities voor de komende jaren”, zegt CEO Pedro Matthynssens.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits behaalt label ‘Best Managed Company’ voor zesde jaar op rij
Beeld voor website

Van­b­re­da neemt gedeel­te ver­ze­ke­rings­por­te­feuil­le van Drie­sas­sur in Ant­wer­pen over

Bedrijfsnieuws
07.12.2022

Vanbreda Risk & Benefits neemt een aanzienlijk deel van de verzekeringsportefeuille van Driesassur in Antwerpen over. “Met de overname van dit deel van hun verzekeringsportefeuille versterken we onze positie als grootste verzekeringsmakelaar in België”, zegt Pedro Matthynssens, CEO bij Vanbreda.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda neemt gedeelte verzekeringsportefeuille van Driesassur in Antwerpen over
20220803 092329 BW

Van­b­re­da neemt Soe­nen Ver­ze­ke­rin­gen in West-Vlaan­de­ren over

Pers
12.08.2022

Vanbreda Risk & Benefits, de grootste verzekeringsmakelaar van het land, neemt Soenen Verzekeringen in West-Vlaanderen over. Soenen Verzekeringen heeft kantoren in Poperinge, Ieper en Roeselare en vertegenwoordigt een jaaromzet van 2,3 miljoen euro. Pedro Matthynssens, CEO van Vanbreda, en Kenneth Rommens, Afgevaardigd Bestuurder van Soenen Verzekeringen, geven in Trends uitleg over de overname.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda neemt Soenen Verzekeringen in West-Vlaanderen over