Terug naar het overzicht
10 april 2016
Testimonial

Vivaldis Interim waardeert de no-nonsense aanpak van Vanbreda Risk & Benefits

“Door de groei van Vivaldis Interim waren we uit onze vorige verzekeraar gegroeid en zochten we naar een iets grotere speler voor onze verzekering arbeidsongevallen” vertelt CFO Michel Lootens. “We waren meteen verrast door de no-nonsense aanpak van Vanbreda: hun methodologische benadering heeft ons overtuigd. Ze maken geen grote beloftes, maar volgen de zaken heel nauwgezet op.”

Vivaldis Interim is een bedrijf met weinig tussenlagen. “We geven eenduidige richtlijnen aan onze kantoren en verwachten van Vanbreda hetzelfde. We verstaan elkaar zonder veel uitleg te moeten geven. Ondertussen hebben we via Vanbreda een nieuwe verzekeraar gevonden die nog betere voorwaarden biedt.”

En hoewel de arbeidsongevallenverzekering wettelijk gereglementeerd is, komt er nog heel wat bij kijken. “Vivaldis Interim rekent op ons voor rapportering en advies inzake preventie“, zegt account manager Els Van den Broeck. “We analyseren arbeidsongevallen naar omstandigheden en bekijken welke situaties frequent voorkomen. We schatten de gevolgen in voor verloren kalenderdagen en de kostprijs. Door preventieacties te initiëren en op te volgen proberen we zoveel mogelijk risico’s te voorkomen. Allemaal acties die tot een hoger rendement voor de klant moeten leiden.”

Preventie-adviseur Greet Mols is blij met die ondersteuning. “Vivaldis Interim is nog steeds een KMO met een heel platte structuur. Ik doe dus ook nog veel andere dingen dan alleen maar preventie”, lacht ze. “Dan is het fijn om te kunnen terugvallen op een organisatie die met ons mee denkt. Els zorgt voor een persoonlijke touch en er is veel wederzijds begrip.”

Gere­la­teer­de berichten

Snip video autimatic

Inclu­si­vi­teit op de werkvloer

Testimonial
24.10.2023

De samenwerking tussen Vanbreda Risk & Benefits en Autimatic is ontstaan uit een specifieke nood aan sterke profielen met een hoog focus-en concentratiegehalte binnen de afdeling Health Care om data-analyses uit te voeren. Vanuit ons duurzaamheidsbeleid zetten we sterk in op diversiteit en inclusie, waar deze samenwerking een mooi en geslaagd voorbeeld van is.

Lees meer
Lees meer over Inclusiviteit op de werkvloer
Crop website

Ont­dek ons part­ner­ship met loka­le ondernemers

Testimonial
23.08.2023

Het partnership tussen Vanbreda Risk & Benefits en Expo Gamma is ontstaan door de nood aan expertise en advies op vlak van risicobeheer. De lokale aanwezigheid en het persoonlijk contact zijn doorslaggevende factoren in de samenwerking.

Lees meer
Lees meer over Ontdek ons partnership met lokale ondernemers
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits