Zorgeloos met pensioen met IPT & VAPZ

De overheid wil met aanvullende pensioenen zoals IPT (individuele pensioentoezegging) en VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) zelfstandigen de kans bieden op een volwaardig pensioen. Het huidige wettelijke pensioen voor zelfstandigen is vaak onvoldoende om de levensstandaard na pensionering vast te houden.

Foto blog VAPZ IPT e1500897881229

Sinds januari 2023 bedraagt het minimumpensioen voor werknemers en zelfstandigen 1.637 EUR. De gelijkschakeling zorgde voor tevredenheid bij zelfstandigen maar zal nog steeds onderworpen worden aan bepaalde voorwaarden.

In combinatie met de fiscaal interessante aanvullende pensioenplannen zoals VAPZ en IPT hebben ondernemers nu uitzicht op een degelijk pensioen om hun huidige levensstandaard te behouden.

Wat is een VAPZ?

VAPZ of Vrij Aanvullend Pensioen voor Zelfstandigen is een private pensioenopbouw die fiscaal zeer interessant is voor zelfstandigen.

Met VAPZ kan je tot 8,17% van een begrensd beroepsinkomen inbrengen in de personenbelasting, en dit met een premie tot 3.859,40 euro (2023).

Je kan ook een sociale VAPZ afsluiten, hiermee kan je tot 9,40% van het begrensd beroepsinkomen inbrengen met een premie tot 4.440,43 euro (2023).

Wat VAPZ zo interessant maakt, is dat de betaalde premies aftrekbaar zijn als sociale bijdragen. Je kan de premies dus altijd inbrengen, ook als je kiest voor het stelsel van de forfaitaire beroepskosten.

De premie vermindert het belastbare beroepsinkomen waardoor je een belastingbesparing geniet aan het marginale tarief. De vermindering van het beroepsinkomen heeft ook tot gevolg dat je minder sociale bijdragen betaalt.

Bovendien wordt een VAPZ zeer gunstig belast op einddatum, waardoor het fiscaal rendement nóg interessanter wordt.

Wat is een IPT?

IPT of individuele pensioentoezegging is een fiscaalvriendelijke vorm van pensioenopbouw via jouw vennootschap. Als zaakvoerder of bestuurder ben je de rechtstreekse begunstigde van jouw op maat gemaakte verzekering. Je bepaalt dus zelf de hoogte van het kapitaal binnen de fiscale 80%-regel.

IPT is ook ideaal om een extra pensioen op te bouwen in plaats van een loonsverhoging of dividend uit te keren.

Voor het bedrijf is het een aftrekbare beroepskost en voor jezelf levert het op einddatum een pensioen aan een gunstige belasting.

Jouw aanvullend pensioen als vastgoedfinanciering

Jouw aanvullend pensioen als vastgoedfinanciering

Met zowel VAPZ als IPT kan je een voorschot van het kapitaal opnemen voor het verwerven, maar ook bouwen, renoveren of verbeteren van een onroerend goed:
• de aankoop van een huis
• het aanleggen van de tuin
• het installeren van een nieuwe keuken
• plaatsen van zonnepanelen
• …

Het hoeft niet om een eerste of enige woning te gaan. Het vastgoed mag zelfs gelegen zijn in de gehele europese economische ruimte (E.E.R.).

Jouw vastgoedproject financieren met een voorschot op jouw extralegaal pensioen is een voordelig alternatief voor een hypothecair krediet: geen schattings- of dossierkosten, geen notaris- of hypotheekkosten, een soepele terugbetaling, …

Je kan tot 60 à 70% van de reeds opgebouwde reserves van jouw IPT opnemen. Voor VAPZ kan dit tot meer dan 90% gaan. Maar vergeet niet dat het jouw latere pensioen is dat je investeert.

Meer weten?

In de brochure VAPZ en de brochure IPT vind je alle informatie nog eens gedetailleerd terug met extra toelichting over de belastingspercentages, de 80%-regel en de fiscale voordelen.

Medewerkers 7251 150x150
Jesse Mertens
Marketeer

Gere­la­teer­de berichten

PNEF01385

Upda­te Tak 21 groeps­ver­ze­ke­rin­gen: opnieuw stij­ging van de intrestvoeten

Pension consultancy
13.12.2023

De rente op Belgische staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s) zit sinds begin 2022 in stijgende lijn met opnieuw positieve intrestvoeten. Dit heeft ook een positief effect op de groepsverzekeringen in Tak 21. Daar hebben de meeste verzekeraars hun intrestvoeten recent substantieel verhoogd. We geven een update van de actuele situatie en lichten de mogelijkheden toe.

Lees meer
Lees meer over Update Tak 21 groepsverzekeringen: opnieuw stijging van de intrestvoeten
Wijninckxbijdrage 2021

Data­bank Aan­vul­len­de Pen­si­oe­nen (DB2P): bere­ke­ning van de Wijninckxbijdrage

Pension consultancy
04.12.2023

De Wijninckxbijdrage, ingevoerd in 2012, is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die de opbouw van hoge aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen beoogt. Sinds begin 2019 is de definitieve regeling van de Wijninckxbijdrage van kracht, die echter aanzienlijk complexer is dan de vorige jaren.

Lees meer
Lees meer over Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage
GUSF07035

Pen­si­oen­her­vor­ming 2023: de vier pijlers

Pension consultancy
27.08.2023

Het pensioenakkoord 2023 is gestoeld op vier pijlers. De eerste drie pijlers hebben betrekking op het wettelijk pensioen. De laatste pijler is gelinkt aan het aanvullend pensioen en is de enige die een impact heeft op de werkgevers-inrichters die instaan voor de betaling van de Wijninckxbijdrage, wanneer deze van toepassing is. In afwachting van definitieve teksten, lichten we alvast de grote lijnen toe.

Lees meer
Lees meer over Pensioenhervorming 2023: de vier pijlers
Pexels karolina grabowska 7876672

Tak 47 en tak 26: je geld­re­ser­ves laten renderen

Pers
14.06.2023

Wat zijn vandaag nog interessante en fiscaal voordelige alternatieven voor beschikbare gelden in de vennootschap buiten de contracten voor aanvullende pensioenopbouw als IPT en VAPZ? Collega Koen Ausloos, gedelegeerd bestuurder van Vanbreda Ausloos, licht in VOKA Magazine onder meer toe wat deze alternatieven zijn en wat ze exact inhouden.

Lees meer
Lees meer over Tak 47 en tak 26: je geldreserves laten renderen