Simulatie Ambuflex Plus

Maak een simulatie voor jouw concrete gezinssituatie en ontdek hoe je meer haalt uit jouw verloning met de ambulante kostenverzekering Ambuflex Plus. 

Pexels kampus production 7551646

Wanneer je je aansluit op deze ambulante kostenverzekering via je flexibel verloningspakket, geniet je van het voordeel dat je jouw verzekeringspremie met jouw ‘bruto cash verloning’ kan betalen.

Op dit deel van je verloning worden dan geen sociale zekerheidsbijdrage en bedrijfsvoorheffing afgehouden.

Hieronder krijg je een gedetailleerd overzicht voor jouw concrete gezinssituatie.

Uit hoe­veel gezins­le­den bestaat jouw gezin, jezelf inbegrepen?

Als je ervoor kiest om enkel jezelf te verzekeren, dan maak je de simulatie voor 1 persoon.

1 persoon
Ambuflex Plus – basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’
Jaarlijkse maximale netto tussenkomst van de verzekeraar 280,00 EUR
Jaarlijkse bruto premie 315,45 EUR
Met welke netto cash verloning zou dit overeenkomen?
Jaarlijkse bruto cash verloning 315,45 EUR
Sociale zekerheidsbijdrage werknemer (13,07%) -41,23 EUR
Bedrijfsvoorheffing (48%) op belastbaar resultaat -131,63 EUR
Jaarlijkse netto cash verloning 142,59 EUR

Als je dus jaarlijks meer dan 142,59 EUR uitgeeft aan ambulante kosten, dan heb je er alle baat bij om voor Ambuflex Plus te kiezen, want hiermee kan je tot 280 EUR netto tussenkomst per jaar genieten, terwijl dit jou slechts 142,59 EUR netto kost!

Op de particuliere verzekeringsmarkt zal dit netto budget ontoereikend zijn om de premies voor en weliswaar uitgebreidere ambulante verzekering te betalen. Bovendien gebeurt de aansluiting bij een individuele verzekering vaak met medische formaliteiten en wachttijden.

Haal nog meer voor­deel uit jouw Ambu­flex Plus met de uit­brei­ding Opti­cal & Dental’

Ambuflex Plus – uitbreiding "Optical & Dental"
Jaarlijkse maximale netto tussenkomst van de verzekeraar 500,00 EUR
Jaarlijkse bruto premie 234,18 EUR
Met welke netto cash verloning zou dit overeenkomen?
Jaarlijkse bruto cash verloning 234,18 EUR
Sociale zekerheidsbijdrage werknemer (13,07%) -30,61 EUR
Bedrijfsvoorheffing (48%) op belastbaar resultaat -97,71 EUR
Jaarlijkse netto cash verloning 105,86 EUR

Ook hier geldt dezelfde redenering als bij de basiswaarborg ‘Ambulante Zorgen’: indien je jaarlijks meer dan 105,86 EUR uitgeeft aan ambulante tandzorgen, heb je er alle baat bij om voor de uitbreiding ‘Optical & Dental’ in Ambuflex Plus te kiezen.

*Jouw voordeel wordt daarbovenop nog groter in geval van ononderbroken aansluiting, aangezien je dan kan genieten van een hogere tussenkomst voor tandzorgen in het tweede jaar van aansluiting (1000 EUR) en vanaf het derde jaar van aansluiting (1500 EUR).

Deze berekeningen zijn simulaties. Hieraan kunnen geen rechten ontleend worden.

Jaarlijkse premies en plafonds geldig vanaf 01/01/2023.

In de simulaties wordt rekening gehouden met een progressief belastingtarief van 45% (of 48% inclusief gemeentebelastingen), dat van toepassing is op een belastbaar inkomen tot maximum 41.360 EUR. Boven dit bedrag verhoogt het belastingtarief naar 50% (of 53,5% inclusief gemeentebelastingen) en wordt jouw loon dus zwaarder belast, waardoor het financieel voordeel van Ambuflex Plus nog groter wordt.

Pexels pavel danilyuk 5996670

Over­tuigd van de voor­de­len van Ambu­flex Plus?

Maak dan zo snel mogelijk jouw keuze en persoonlijke premieberekening via jouw flexibel verloningssysteem.