Kostprijs

Prijs/kwaliteit is Hospi via Payroll één van de beste hospitalisatieverzekeringen voor de KMO-markt. U betaalt de premie voor al uw werknemers, uw werknemers betalen voor hun partner en kinderen.

 

Kiest u als bedrijfsleider voor Hospi via Payroll, dan sluiten alle actieve werknemers verplicht aan vanaf de start van het plan of vanaf hun indiensttreding achteraf. Voor hun premies krijgt u op kwartaalbasis één factuur van Vanbreda Risk & Benefits.

Alle werknemers kunnen ervoor opteren om zélf bij te betalen voor de aansluiting van hun gezinsleden (inwonende partner en kinderen). Kinderen kunnen aangesloten blijven zolang ze jonger zijn dan 25 jaar en fiscaal ten laste zijn van één van de ouders en bij één van die ouders inwonen. De premies worden via overschrijving of domiciliëring door Vanbreda Risk & Benefits op kwartaalbasis opgevraagd; u als werkgever hoeft hiervoor niets te doen.

Als uw werknemers uit dienst treden of op (brug)pensioen gaan, kunnen ze hun polis verderzetten via Vanbreda Risk & Benefits. Op die manier genieten ze verder van een gelijkaardige dekking, zonder medische acceptatie of wachttijden.