Bouwrisico's

Uw bouwproject is een complexe samenwerking tussen bouwheer, architect, studiebureau en aannemer. Meestal zijn er ook nog onder-en nevenaannemers bij betrokken. Traditiegetrouw neemt elke partij apart, voor haar eigen aandeel in het project, een verzekeraar onder de arm. En dit zonder hun dekkingen onderling af te stemmen. Een geïntegreerde aanpak van uw bouwrisico's neemt veel zorgen weg.

Dicht de gaten in uw bouwverzekering

De bouwheer sluit veelal een polis alle bouwplaatsrisico’s (ABR) af waarin materiële schade en aansprakelijkheid verzekerd is voor alle betrokken partijen (aannemer, onderaannemers, architect, studiebureau etc.). Zowel de aannemer, de architect als het studiebureau hebben hun eigen (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering die geldig is voor al hun bouwprojecten.

Bouw

U weet dus niet wie waarvoor verzekerd is en wie aansprakelijk is bij een schade op uw werf.

Een geïntegreerde aanpak wapent u tegen over- of onderverzekering van uw bouwproject.

We bestuderen vooraf samen alle polissen:

  • Hoe is iedereen op dit ogenblik verzekerd?
  • Hoe zou elke partij verzekerd moeten zijn, algemeen en specifiek voor dit project?
  • Is iedereen verzekerd voor dit type gebouw?
  • Hoe interageren de verschillende verzekeringscontracten onderling?
  • Hoeveel verzekeringsmaatschappijen zijn er bij dit project betrokken?

Om de zaken overzichtelijk en eenvoudig te houden, is het aan te raden met zo weinig mogelijk verzekeraars te werken. Na een zorgvuldige analyse weet elke partij waar hij aan toe is, en vooral wat er moet gebeuren bij schade.

Op basis van die analyse stemmen we de dekkingen beter op elkaar af, zodat er aanzienlijke premiekortingen toegekend kunnen worden. Daar worden alle partijen beter van.

Dat klinkt allemaal erg logisch, maar er is vandaag geen enkele andere makelaar die systematisch de verschillende dekkingen naast elkaar legt.

Laat u adviseren over reglementeringen

Wanneer u belangrijke investeringen plant (bouwen, verbouwen, machinepark uitbreiden etc.) zal onze consultant passend advies geven over marktconforme reglementeringen en/of specifieke eisen van de brandverzekeraars. Hiermee vermijdt u discussies over verzekerbaarheid na de investeringen, die u naar nog hogere aanpassingsbudgetten zouden kunnen leiden.

Voor de verzekering van uw patrimonium gaan wij nog verder. Hier kiezen wij voor onze eigen polisopmaak met aandacht voor gunstige en marktconforme clausules voor onze verzekerden. Dit staat garant voor een snellere administratieve verwerking en polissen op uw maat.

De cijfers voor de afrekening van de verzekering van koopwaar en bedrijfsschade worden automatisch door ons opgevraagd. Wij volgen nauwgezet op of die verzekerde bedragen moeten worden aangepast.

Ook in de keuze van uw partners en het opstellen en analyseren van uw contracten kunnen wij u adviseren. We denken hierbij aan:

  • het correct opstellen van een verzekeringsverhaal tussen aannemer, bouwheer en architect;
  • een analyse van de verschillende huur- en verhuurcontracten;
  • een analyse van de verkoopsvoorwaarden naar aansprakelijkheid.

Wij zijn er voor u.