Frequently Asked Questions

Waarom een wachtpolis afsluiten?

Allereerst geniet u dankzij een wachtpolis van een toekomstig individueel hospitalisatieplan waarbij de premie wordt vastgesteld volgens uw leeftijd op de datum van aansluiting bij deze wachtpolis. In geval van individuele voortzetting zonder bijhorende wachtpolis zal de premie echter berekend worden op basis van uw leeftijd op het ogenblik van de voortzetting. En dat heeft financiële gevolgen, want hoe hoger uw leeftijd, hoe hoger de premie.

Om een voorbeeld te geven: iemand die op 55-jarige leeftijd aansluit, betaalt gemiddeld 2 keer zoveel als iemand die op 30-jarige leeftijd aansluit. En iemand die op 65-jarige leeftijd aansluit, betaalt gemiddeld al 3 keer zoveel als iemand die op 30-jarige leeftijd aansluit.

De bijkomende premie die u betaalt voor uw wachtpolis, moet u dus eerder zien als een investering. Bovendien blijft deze investering lonen in de toekomst, zelfs als u verschillende keren van werkgever zou veranderen!

Stel dat uw nieuwe werkgever geen collectief hospitalisatieplan aanbiedt aan zijn werknemers. In dat geval kunt u uw wachtpolis activeren door deze om te zetten naar een individueel hospitalisatieplan. De premie die u dan zal betalen, zal berekend worden op basis van uw leeftijd bij onderschrijving van de wachtpolis.

Als u echter later opnieuw van werkgever verandert en de kans krijgt om opnieuw te genieten van een collectief hospitalisatieplan, dan kunt u uw individueel hospitalisatieplan desactiveren en opnieuw omzetten naar de wachtpolis. Bij toekomstige activaties van uw wachtpolis blijft u bovendien genieten van de verlaagde premie die berekend wordt op basis van uw oorspronkelijke leeftijd op het moment dat u de wachtpolis onderschreven hebt. En die flexibiliteit kan de individuele voortzetting u nu eenmaal niet aanbieden …

Waarom stijgen de premies van een individueel hospitalisatieplan?

Naast het feit dat de geneeskundige zorgen ieder jaar algemeen fors duurder worden, kan dit vooral verklaard worden door het feit dat 80% van de medische kosten in een mensenleven gemaakt worden boven de pensioengerechtigde leeftijd. Oudere personen worden immers vaker opgenomen in het ziekenhuis voor complexe en dus dure ingrepen. Daarom is het dan ook niet verwonderlijk dat de premies van een hospitalisatieplan stijgen naarmate men op latere leeftijd aansluit.

Wie kan aansluiten?

Iedereen:

  • die aangesloten is bij een collectieve hospitalisatieverzekering via zijn/haar werkgever;
  • die de maximale instapleeftijd nog niet bereikt heeft;
  • die een verzekeringsvoorstel invult.

Hoe worden de bijdragen berekend?

De premie die u betaalt voor de aansluiting bij een wachtpolis wordt vastgesteld volgens uw instapleeftijd. Deze premie wordt levenslang behouden, uitgezonderd premieaanpassingen op basis van duurzame wijzigingen van de reële kosten van de gewaarborgde prestaties en/of substantiële wijzigingen van de wetgeving. De premies kunnen wel elk jaar worden geïndexeerd.

Op het moment dat u de wachtpolis activeert door deze om te zetten naar een individueel hospitalisatieplan zal u dus kunnen genieten van het tarief dat vastgesteld wordt volgens uw leeftijd op de datum van aansluiting bij de wachtpolis (mits ononderbroken betaling van alle premies).

Kinderen die tijdens de looptijd van de wachtpolis de leeftijdscategorie van 0 tot 19 jaar echter overschrijden, betalen de premie die overeenstemt met de leeftijd van 20 jaar. In dat geval geldt deze leeftijd van 20 jaar tevens als vroegste instapleeftijd op het ogenblik van de activering (d.i. omschakeling naar het individueel hospitalisatieplan).

Het is dus voordelig om u op een zo jong mogelijke leeftijd aan te sluiten bij een wachtpolis. De premie voor de wachtpolis en dus ook voor uw toekomstig individueel hospitalisatieplan wordt immers vastgesteld volgens de leeftijd op de datum van aansluiting bij deze wachtpolis. Dus… hoe jonger u zich aansluit, hoe minder u betaalt! Nu, maar ook later!

Wat als ik van werkgever verander?

Indien u van werkgever verandert, hoeft u zich dankzij de wachtpolis in geen geval zorgen te maken over uw hospitalisatieplan. Stel dat uw nieuwe werkgever bijvoorbeeld geen collectief hospitalisatieplan aanbiedt aan zijn werknemers. In dat geval kunt u uw wachtpolis activeren door deze om te zetten naar een individueel hospitalisatieplan. De premie die u dan zal betalen, zal berekend worden op basis van uw leeftijd bij onderschrijving van de wachtpolis.

Als u echter later opnieuw van werkgever verandert en de kans krijgt om opnieuw te genieten van een collectief hospitalisatieplan, dan kunt u uw individueel hospitalisatieplan desactiveren en opnieuw omzetten naar de wachtpolis. Bij toekomstige activaties van uw wachtpolis blijft u bovendien genieten van de verlaagde premie die berekend wordt op basis van uw oorspronkelijke leeftijd op het moment dat u de wachtpolis onderschreven hebt.

Heeft uw nieuwe werkgever wel een hospitalisatieplan, dan kunt u gewoon de wachtpolis in stand houden en blijft u genieten van de lage instapleeftijd.

Wij zijn er voor u.