Terug naar het overzicht
11 februari 2017
Testimonial

Een perfecte synergie tussen UZ Leuven en Vanbreda Risk & Benefits

De samenwerking tussen het UZ Leuven en Vanbreda dateert al van de jaren ’70. “Wat eerder kleinschalig begon, is nu uitgegroeid tot een volwaardig service partnership”, vertelt personeelsdirecteur Marianne Vael.

Uzleuven web

De samenwerking tussen het UZ Leuven en Vanbreda dateert al van de jaren ’70. “Wat eerder kleinschalig begon, is nu uitgegroeid tot een volwaardig service partnership”, vertelt personeelsdirecteur Marianne Vael. “We zijn begonnen met een groepsverzekering, maar vandaag beheert Vanbreda voor ons ook alle aansprakelijkheidsdossiers, de arbeidsongevallen en de hospitalisatieverzekering.”

Met 1.995 bedden is UZ Leuven een van de grootste ziekenhuizen van België. Meer dan 9.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden en voortdurend te werken aan verbetering en vernieuwing van deze zorg. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van onderzoek, opleiding en pluridisciplinaire patiëntenzorg, waardoor deze permanent voorwerp is van kritische reflectie en toetsing.

Dat vergt niet alleen een hele organisatie voor de eigen HR-medewerkers, maar ook voor Vanbreda. “Als verzekeringsmakelaar streven we er naar om UZ Leuven in de breedst mogelijk zin van het woord te servicen”, vertelt Marc Van Den Brande. “Ons team staat klaar om zowel administratief, technisch als juridisch of fiscaal de gewenste kennis en expertise te bieden.”

Kwalitatieve dienstverlening

“Het Vanbreda-team en onze HR-mensen werken intens samen”, beaamt Marianne Vael. “Waar in de processen Vanbreda of UZ Leuven stoppen of beginnen, is ondergeschikt aan de kwalitatieve dienstverlening aan de medewerkers.”

“Vanbreda’s sterkte zit vooral in de werknemers die het bedrijf bevolken. Het zijn mensen die uit een bepaald soort hout zijn gesneden: ze hebben een luisterend oor voor de noden van de klant en de realiteit van een organisatie.”

Die realiteit vertalen in de correcte verzekeringsoplossingen is volgens Marc Van Den Brande geen sinecure. “Door de complexiteit en techniciteit van Employee Benefits is een grondige controle van de polissen en een nacalculatie van de cijfers een must. Wij sturen de verzekeraars bij waar nodig en zorgen er zo voor dat het UZ Leuven niet voor verrassingen komt te staan.”

Gere­la­teer­de berichten

XLGF02703

Stij­ging van de mini­ma­le ren­de­ments­ga­ran­tie op aan­vul­len­de pensioenen

Personen
11.06.2024

De minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen bedraagt sinds 2016 1,75%. Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie na een lange tijd constant te zijn gebleven, stijgen naar 2,50%. Welke impact heeft deze stijging op de pensioenplannen in jouw onderneming?

Lees meer
Lees meer over Stijging van de minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen
Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
EBBF04338

Aan­vul­len­de pen­si­oe­nen: afschaf­fing kor­ting van 50% op de res­pon­sa­bi­li­se­rings­bij­dra­ge voor loka­le besturen

Personen
31.05.2024

Sinds 2019 worden lokale besturen aangemoedigd om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of te ontwikkelen ten voordele van hun contractuele personeelsleden. Als dit aanvullend pensioenplan onder meer voldoende hoog is, wat neerkomt op ten minste 3% inleg bij een vaste bijdrageplan, kan het lokale bestuur tot 50% korting verkrijgen op de responsabiliseringsbijdrage. Deze korting wordt door de meest recente pensioenhervorming aangepast om het financiële evenwicht van het Gesolidariseerd pensioenfonds te bewaren.

Lees meer
Lees meer over Aanvullende pensioenen: afschaffing korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage voor lokale besturen