Terug naar het overzicht
11 februari 2017
Testimonial

Een perfecte synergie tussen UZ Leuven en Vanbreda Risk & Benefits

De samenwerking tussen het UZ Leuven en Vanbreda dateert al van de jaren ’70. “Wat eerder kleinschalig begon, is nu uitgegroeid tot een volwaardig service partnership”, vertelt personeelsdirecteur Marianne Vael.

Uzleuven web

De samenwerking tussen het UZ Leuven en Vanbreda dateert al van de jaren ’70. “Wat eerder kleinschalig begon, is nu uitgegroeid tot een volwaardig service partnership”, vertelt personeelsdirecteur Marianne Vael. “We zijn begonnen met een groepsverzekering, maar vandaag beheert Vanbreda voor ons ook alle aansprakelijkheidsdossiers, de arbeidsongevallen en de hospitalisatieverzekering.”

Met 1.995 bedden is UZ Leuven een van de grootste ziekenhuizen van België. Meer dan 9.000 medewerkers zetten zich dagelijks in om een gediversifieerde en specialistische patiëntenzorg aan te bieden en voortdurend te werken aan verbetering en vernieuwing van deze zorg. De sterkte van UZ Leuven ligt in de combinatie van onderzoek, opleiding en pluridisciplinaire patiëntenzorg, waardoor deze permanent voorwerp is van kritische reflectie en toetsing.

Dat vergt niet alleen een hele organisatie voor de eigen HR-medewerkers, maar ook voor Vanbreda. “Als verzekeringsmakelaar streven we er naar om UZ Leuven in de breedst mogelijk zin van het woord te servicen”, vertelt Marc Van Den Brande. “Ons team staat klaar om zowel administratief, technisch als juridisch of fiscaal de gewenste kennis en expertise te bieden.”

Kwalitatieve dienstverlening

“Het Vanbreda-team en onze HR-mensen werken intens samen”, beaamt Marianne Vael. “Waar in de processen Vanbreda of UZ Leuven stoppen of beginnen, is ondergeschikt aan de kwalitatieve dienstverlening aan de medewerkers.”

“Vanbreda’s sterkte zit vooral in de werknemers die het bedrijf bevolken. Het zijn mensen die uit een bepaald soort hout zijn gesneden: ze hebben een luisterend oor voor de noden van de klant en de realiteit van een organisatie.”

Die realiteit vertalen in de correcte verzekeringsoplossingen is volgens Marc Van Den Brande geen sinecure. “Door de complexiteit en techniciteit van Employee Benefits is een grondige controle van de polissen en een nacalculatie van de cijfers een must. Wij sturen de verzekeraars bij waar nodig en zorgen er zo voor dat het UZ Leuven niet voor verrassingen komt te staan.”

Gere­la­teer­de berichten

Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?
Testimonial lantis

Het duur­za­me part­ner­ship tus­sen Lan­tis en Van­b­re­da Risk & Benefits

Testimonial
22.12.2022

Lantis realiseert complexe mobiliteitsprojecten in de Antwerpse regio. Duurzame en functionele verbindingen bouwen voor alle soorten weggebruikers om de stad en regio te doen floreren is hun voornaamste doel. De Oosterweelverbinding is daar het perfecte voorbeeld van.

Lees meer
Lees meer over Het duurzame partnership tussen Lantis en Vanbreda Risk & Benefits
Ambulante plannen in opmars

Een gezond­heids­bud­get biedt een tast­ba­re meer­waar­de voor al uw medewerkers

Personen
19.12.2022

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien.

Lees meer
Lees meer over Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers