Informatieplicht ziekteverzekeringen

Wet Verwilghen

De wet Verwilghen (of de wet op de ziekteverzekeringsovereenkomsten) legt je als werkgever een dubbele informatieplicht op in het kader van een ziekteverzekering. Deze informatieplicht heeft betrekking op de mogelijkheid tot individuele voortzetting en de mogelijkheid tot voorfinanciering. Je vindt hier alle informatie terug om jouw werknemers te informeren.

I Stock 914896742

Ondersteunende dienstverlening

De wet omvat geen concrete bepalingen waarin gepreciseerd wordt hoe je als werkgever deze informatiedocumenten dient te bezorgen aan jouw werknemers. Vanbreda Risk & Benefits laat je dan ook de vrije keuze.

Als je alle discussie bij eventuele latere betwistingen door de werknemer wil vermijden, dan raden wij je aan het integrale informatiedocument te gebruiken. Zoniet kan je enkel de eerste pagina aan jouw werknemers bezorgen.

Download hier onze infofiche over de Wet Verwilghen. 

Docu­men­ten indi­vi­du­e­le verderzetting

Om jouw werknemers te informeren bij elk verlies van collectieve dekking.

Docu­men­ten voorfinanciering

Om jouw huidige verzekerde populatie onmiddellijk te informeren én om de nieuwe personeelsleden in te lichten bij elke indiensttreding.

Jouw scha­de­dos­siers beheerd door Vanbreda:

Jouw scha­de­dos­siers beheerd door verzekeringsmaatschappij:

CTA Image

Wij zijn er voor jou.

Heb je momenteel een Medi-Linkkaart, dan kan je ons online contacteren.

Heb je momenteel een andere of geen verzekeringskaart, dan kan je terecht op het e-mailadres continuation@vanbreda.be.

Gere­la­teer­de inzichten

Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
PNEF01385

Tak 21 groeps­ver­ze­ke­rin­gen: opnieuw stij­ging van de intrestvoeten

Pension consultancy
31.08.2023

De rente op Belgische staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s) zit sinds begin 2022 in stijgende lijn met opnieuw positieve intrestvoeten. Dit heeft ook een positief effect op de groepsverzekeringen in Tak 21. Daar hebben sommige verzekeraars hun intrestvoeten recent substantieel verhoogd. We lichten de actuele situatie en mogelijkheden toe.

Lees meer
Lees meer over Tak 21 groepsverzekeringen: opnieuw stijging van de intrestvoeten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers