ESG wordt afdwingbaar risico en groeit uit tot 'boardroom risk'

Duurzaamheid is geen gimmick meer op de laatste pagina van het jaarverslag. Het is een issue geworden voor de raden van bestuur en de directies, uit overtuiging of omdat het een directe invloed heeft op het risicoprofiel van de onderneming. Dekken verzekeraars binnenkort nog het risico van bedrijven actief in milieu- of maatschappijgevoelige industrieën?

ESG resize blog

Net als Covid-19 staan ook de gevolgen van de klimaatopwarming te boek als een moeilijk verzekerbaar risico. Verzekeraars omschrijven dit ruimer als de zogenaamde ESG-risks, de brede groep van milieu-, maatschappij- en beleidsrisico’s (environmental, social and governance risks). De aandacht ervoor bestaat reeds geruime tijd maar is sinds een half jaar een stijger met stip in het risico- en verzekeringsbeheer

Link tussen duurzaamheid en risicoprofiel

De ESG-evolutie zorgt ervoor dat het risicoprofiel van bedrijven bijkomend vergroot. Een bedrijf is voortaan niet enkel operationeel en financieel impacteerbaar omwille van tastbare klassiekers zoals property- of liability risico’s of omwille van technische risico’s zoals cyberincidenten. Nu de sociale impact en de governance aan belang wint, groeit de top-down awareness. Elke medewerker en zeker ook de risk and insurance manager moet zich in stijgende mate bewust zijn van de duurzaamheidsbenadering van een bedrijf.

Ethisch verantwoord risico’s verzekeren

Als gevolg van dat groeiend bewustzijn laten bepaalde (her)verzekeraars weten niet langer risico’s te onderschrijven die gerelateerd zijn aan bijvoorbeeld de steenkoolindustrie of aan schaliegas. Ethisch verantwoord risico’s verzekeren wordt belangrijker. De druk van media en stakeholders creëert een soort ‘woke omgeving’ waarbij de vraag groeit naar institutionele en andere beleggingsgroepen die ethisch opereren. ESG wordt een afdwingbaar risico, maar zeker ook een ‘boardroom risk’ en dus ook een belangrijk element in de total cost of risk, want de mediadruk zorgt ervoor dat ESG het reputatierisico stevig kan impacteren

Verzekerbaarheid blijft een vraagteken

Duurzaamheid wordt een risico dat je bedrijf financieel onderuit kan halen, maar de momenteel beschikbare verzekeringsoplossing beperkt zich grotendeels tot de bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering, met grote druk tot gevolg. In de Verenigde Staten zagen grote bedrijven o.a. hierdoor premieverhogingen met gemiddeld 200 tot 300% in de bus vallen. Een beperkt aantal verzekeraars biedt schoorvoetend een dekking voor reputatierisico’s aan, maar verder begeven weinig verzekeraars zich al op het pad van een meer gerichte verzekerbaarheid. Daardoor moet vooral de risk- and insurance manager in stijgende mate meedenken over de maatregelen die een bedrijf neemt om duurzaam te zijn.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management