4 tips om mentaal welzijn bespreekbaar te maken op het werk

Mentaal welzijn bespreekbaar maken op de werkvloer is een belangrijke uitdaging voor veel werkgevers. Weet je als organisatie niet hoe je dit aanpakt? Vanbreda Risk & Benefits en BloomUp bundelen de krachten om jouw organisatie hierin bij te staan. We geven je graag vier concrete tips om mee aan de slag te gaan.

KNSF05990

1. Maak er ruimte voor

Clovis Six, CEO van BloomUp: “Net zoals je dagelijkse bezigheden en taken bespreekt, maak je ook tijd voor een mentale check-up bij je teamleden. Plan als leidinggevende welzijnsgesprekken in met je medewerkers. Of integreer in teammeetings een moment waarop iedereen kan delen wat er goed loopt en waar ze mee worstelen.”

2. Geef het goede voorbeeld

Besef dat ook jij als leidinggevende of deel van het management je kwetsbaar mag opstellen. Het boezemt medewerkers vertrouwen in om zich open te stellen als ze merken dat hun teamleader dit ook doet. Evelyne Lauwers, General Manager Health Care bij Vanbreda: “Er is niets mis met een leidinggevende die zijn of haar mentale zorgen deelt met het team. Integendeel. Dat zorgt net voor herkenbaarheid en een grotere onderlinge verbondenheid.”

3. Bied tools aan voor mentale ondersteuning

Evelyne Lauwers: “Voeg meteen ook de daad bij het woord. Door alleen te vertellen dat mentaal welzijn bespreekbaar is binnen jouw organisatie, verander je structureel weinig. Toon dat je het serieus meent door actie te ondernemen. Bied bijvoorbeeld tools aan werknemers die nood hebben aan individuele ondersteuning. Een platform als BloomUp kan helpen om je medewerkers te ondersteunen.”

4. Communiceer er regelmatig over

Breng mentaal welzijn regelmatig onder de aandacht. Bijvoorbeeld op vaste momenten via het intranet of de interne nieuwsbrief. Clover Six: “Dit kan heel eenvoudig en laagdrempelig in de vorm van tips & tricks. Regelmatige herinneringen hebben op lange termijn meer impact dan een grote eenmalige actie.”

Gere­la­teer­de berichten

MGOF04697

Dok­tr en Van­b­re­da Risk & Bene­fits maken samen zorg toe­gan­ke­lij­ker voor bedrij­ven en hun werknemers

Pers
07.11.2023

Vanbreda Risk & Benefits sluit een partnerschap met Doktr, de digitale dienstverlener in gezondheidszorg. Met een innovatief en lokaal verankerd dienstenaanbod, willen ze Belgische ondernemingen helpen om snel toegankelijke en kwalitatieve zorg te bieden aan hun werknemers. De gezamenlijke visie op hybride zorg en een dekking van videoconsultaties met huisartsen, versterkt het reeds uitgebreide gezondheidsaanbod van Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Doktr en Vanbreda Risk & Benefits maken samen zorg toegankelijker voor bedrijven en hun werknemers
FOLF11802

Hoe écht decon­nec­te­ren tij­dens je vakantie

ESG
22.08.2023

De grens tussen werk- en privétijd vervaagt. Dit maakt het voor sommigen moeilijk om hun werk los te laten. Na de werkuren, in het weekend maar ook op vakantie. Hoe zorg je er als werkgever mee voor dat je werknemers na hun vakantie uitgerust en met een ontspannen gevoel weer aan de slag kunnen? Met deze 5 tips geef je hen de tools in handen om écht te deconnecteren.

Lees meer
Lees meer over Hoe écht deconnecteren tijdens je vakantie
MASF26609

Men­taal wel­zijn: een belang­rij­ke uit­da­ging voor werkgevers

ESG
06.08.2023

Dat een goede mentale gezondheid van je werknemers belangrijk is om hun werk goed te kunnen uitvoeren, hoeven we je als caring employer niet te vertellen. Medewerkers die zich niet goed in hun vel voelen, hebben ook een groter risico om uit te vallen. Mentaal welzijn bespreekbaar maken op de werkvloer is daarom een belangrijke uitdaging voor veel werkgevers. Hoe pak je dat aan als organisatie en wat zijn de voordelen? Vanbreda Risk & Benefits en BloomUp bundelen de krachten om jouw organisatie hierin bij te staan.

Lees meer
Lees meer over Mentaal welzijn: een belangrijke uitdaging voor werkgevers