Cyberrisico's: Bescherm uw onderneming tegen de toenemende cyberrisico's

Elk bedrijf is vandaag een doelwit voor cybercriminelen. Die gaan steeds professioneler maar ook driester tewerk. Een goede bescherming tegen de toenemende cyberrisico’s is daarom cruciaal om de continuïteit en de financiële stabiliteit van uw onderneming te garanderen.

Cyber­ri­si­co’s: Bescherm uw onder­ne­ming tegen de toe­ne­men­de cyberrisico’s

Vul jouw gegevens in en download het document.

Consent 

Bedrijven die zich willen indekken tegen cybercriminaliteit kunnen daarvoor een beroep doen op een cyberverzekering. Die zorgt voor de digitale gezondheid van uw bedrijf en om dat te doen, heeft de polis drie onderdelen: een assistentielijn, de dekking van de eigen schade en de dekking van de schade aan derden. Tom Van Britsom, cyberexpert bij Vanbreda Risk & Benefits, ontleedt de cyberverzekering.

Eerste hulp bij cyberongevallen

Een assistentielijn associëren veel bedrijven met pechverhelping. Wie op vakantie langs de kant van de weg staat met een defect voertuig belt de assistentielijn. Bij een cyberongeval is dat net zo. Achter de assistentielijn zitten specialisten die u assisteren om het incident aan te pakken. “Denk aan IT-experts die problemen als ransomware al vaker hebben gezien”, vertelt Tom Van Britsom, cyberexpert bij Vanbreda Risk & Benefits. “Zij kunnen bedrijven op basis van hun ervaring door die situatie loodsen.” Toch beperkt de assistentielijn zich niet tot de pure crisis- en IT-assistentie. Bij een incident komt immers meer kijken. Wordt uw website gehackt waardoor gevoelige informatie plots openbaar is, dan heeft u ook een wettelijk probleem. “Op dat moment moet u ook stappen zetten en bijvoorbeeld betrokken cliënten informeren, contact opnemen met de Gegevensbeschermingsautoriteit, enzovoort”, zegt Tom Van Britsom. “Via de assistentielijn kunnen bedrijven voor advies terecht bij juristen die uitleggen wat ze precies moeten melden.” Tot slot biedt de assistentielijn ook PR-assistentie om ervoor te zorgen dat u als bedrijf de juiste boodschappen communiceert, zonder paniek en verwarring te zaaien.

Dekking van de eigen schade

Om een cyberincident op te lossen, is gespecialiseerde hulp onmisbaar. Een cyberpolis kan de kosten dekken die u daarvoor maakt en dat kan ruim gaan. De polis komt tussen voor de honoraria van IT-experts, maar bijvoorbeeld ook van crisismanagers, juristen of schadebegroters. Daarbovenop dekt de polis ook de effectieve bedrijfsschade en de kosten voor het herstellen van de data. Tom Van Britsom maakt de vergelijking met een brand. “Als een gebouw afbrandt, dan kan een bedrijf niet produceren”, zegt hij. “De verzekering bedrijfsschade na brand dekt de periode tot de onderneming terug actief is. Een cyberincident is zoals een digitale brand, waarbij het bedrijf de stilstand in die periode via de polis kan laten vergoeden.”

Gaat die vergelijking ook op als een bedrijf krijgt af te rekenen met cyberafpersing, bijvoorbeeld via CryptoLockers? Veel bedrijven willen beroep doen op hun cyberpolis wanneer cybercriminelen losgeld eisen in ruil voor het ontsleutelen van gegevens. Tom Van Britsom wijst op de reikwijdte van de dienstverlening van de assistentielijn. “Een cyberpolis vergoedt ook cybergelden”, stelt hij, “maar het is de laatste optie die we aansnijden. Experts achter de assistentielijn herkennen terugkerende patronen in het contact met cybercriminelen en kunnen gepast reageren.”

Parallel daarmee vergoedt de cyberpolis cyberdiefstal en telefoonhacking, en bevat de dekking ook enkele administratieve waarborgen. Wie kosten maakt voor een administratief onderzoek naar het naleven van de GDPR-wetgeving kan daarvoor een beroep doen op de cyberpolis en zelfs administratieve boetes zijn verzekerbaar (strafrechtelijke boetes daarentegen zijn dat niet). Tot slot vallen ook de meldingskosten, bijvoorbeeld voor het inlichten van cliënten over een cyberincident, onder de dekking van de eigen schade.

We Care = You Win

In deze whitepaper gaan we dieper in op deze toenemende cyberrisico’s:

  • Wat maakt uw bedrijf kwetsbaar voor cybercriminelen?
  • Wat zijn de meest voorkomende vormen van cybercriminaliteit en hoe kunt u zich hiertegen beschermen?
  • Hoe kan een cyberverzekering het sluitstuk vormen voor uw IT-veiligheidsbeleid?
  • Welke hulplijnen zitten vervat in een cyberverzekering?
TVB
Tom Van Britsom
Manager Business Development & Innovation
CLI 150x150
Christophe Liekens
Senior Risk Solution Manager Liability & Financial Lines

Gere­la­teer­de berichten

WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
DIGF13681

De gemoeds­rust van een cyberverzekering

Pers
09.04.2024

Bij Vanbreda Risk & Benefits stellen we vast dat bedrijven steeds vaker een cyberpolis afsluiten door groeiende digitale bedreigingen en de toenemende afhankelijkheid van technologie. Collega's Jonas Mannaerts en Steven Dierckx lichten in Sterck magazine onder meer toe wat een cyberpolis inhoudt en vooral ook waarom werknemers de belangrijkste schakel zijn om cybercriminaliteit tegen te gaan.

Lees meer
Lees meer over De gemoedsrust van een cyberverzekering
Cyber laptop

Cyber­aan­val­len boven­aan de lijst van risi­co’s voor bedrijven

Pers
08.02.2024

De opkomst van digitale gevaren is in 2023 onverminderd doorgegaan. Volgens de risicobarometer ligt cyberfraude voor op natuurrampen, de energiecrisis en zelfs oorlogsrisico's. Onze cyberexpert Tom Van Britsom gaf meer tekst en uitleg in de Franstalige krant L'Echo.

Lees meer
Lees meer over Cyberaanvallen bovenaan de lijst van risico's voor bedrijven
Cyber laptop

Cyber­stu­die Van­b­re­da: bij 21% van de cybe­rin­ci­den­ten in 2022 was er voor meer dan 100.000 euro schade

Cyber en Fraude
13.02.2023

Belgische bedrijven zijn zich meer dan ooit bewust van digitale risico’s en zien de noodzaak in om zich hiertegen te beschermen via een cyberverzekering. Uit de schadecijfers van onze cyberportefeuille blijkt ook dat cyberincidenten Belgische bedrijven steeds duurder komen te staan. In 2022 lag de totale kost van 1 op 5 incidenten boven de 100.000 euro.

Lees meer
Lees meer over Cyberstudie Vanbreda: bij 21% van de cyberincidenten in 2022 was er voor meer dan 100.000 euro schade