Data zullen bepalen wat verzekerbaar blijft

Dat almaar meer risico’s op de harde verzekeringsmarkt niet of minder verzekerbaar worden, kan je niet los zien van de toenemende beschikbaarheid van data. De verhoogde transparantie door beschikbare data leidt tot een doorgedreven analyse die de verzekeringssector zeer sterk beïnvloedt.

Beeld voor artikel 4 rond data2

De beschikbaarheid van data wordt dankzij de evolutie naar de gedigitaliseerde wereld almaar groter. Deze genormaliseerde datastromen maken onze wereld een stuk transparanter. Denk maar aan hoe data op sociale media het onmogelijk maken om als bedrijf op vlak van duurzaamheid verstoppertje te spelen. Meer data en rapportering zorgen ervoor dat de ESG-uitdagingen voor alle bedrijven duidelijk en gelijk zullen zijn. Tegelijk zijn de data ook een troef bij het inschatten van de impact van Covid-19 en vormen ze een trigger voor een verdere marktverharding.

Databased underwriting

Tegelijk zal de beschikbaarheid van data ervoor zorgen dat verzekeraars zeer gericht kunnen analyseren welke risico’s ze nog onderschrijven. Daardoor zullen data meer algemeen klanten aanzetten om een duidelijker risicoprofiel van hun organisatie te maken. Blijkt uit de data dat je grondstoffen koopt bij een leverancier die bekendstaat om kinderarbeid of dat je supply chain zeer gevoelig is voor een pandemie, dan zal dat deel uitmaken van de databased underwriting van de verzekeraars.

Artificiële intelligentie

Die evolutie zet zich ook door in de klassieke verzekeringstakken. We constateren nu al dat een deel van de harde markt in brandverzekeringen op basis van big data en artificiële intelligentie heel goed kan observeren welk cumulrisico aan kapitaal op een bepaalde locatie wordt verzekerd. Het geeft brandverzekeraars vervolgens de kans om aan te geven dat het risico op die specifieke locatie voor hen te hoog is geworden.

Cyberselectiviteit

Wie data zegt, zegt uiteraard ook cybercriminaliteit. Meer data zorgen indirect voor een grotere kans op cyberaanvallen of -incidenten met gevolgen voor zowel de eigen omgeving als die van derden. Ook hier zal dat leiden tot selectiviteit omdat verzekeraars een bepaald type risico (bijvoorbeeld ransomware) al te vaak vaststellen en daarom beslissen het niet langer te onderschrijven.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

HPIF02233 bijgesneden

Wets­wij­zi­ging arbeids­on­ge­val­len: ook onge­val­len van uit­zend­krach­ten opge­no­men in de bere­ke­ning van ver­zwaar­de risico’s

Arbeidsongevallen
18.04.2024

Sinds maart 2024 tellen de arbeidsongevallen van uitzendkrachten mee in de berekening van de risico-index van een onderneming*. Deze wetswijziging treft vooral ondernemingen die vaak uitzendkrachten tewerkstellen. Het is ook een extra motivatie om de preventiemaatregelen aan te scherpen voor alle medewerkers. Collega Geert De Krem licht de impact van deze wijziging toe.

*Koninklijk Besluit van 21 februari 2024 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s, gepubliceerd op 16 maart 2024.

Lees meer
Lees meer over Wetswijziging arbeidsongevallen: ook ongevallen van uitzendkrachten opgenomen in de berekening van verzwaarde risico's
SEAF01569

Zelf­stan­di­gen kun­nen ver­ze­ke­ring gewaar­borgd inko­men ver­len­gen tot 67 jaar

Personen
17.04.2024

De wettelijke pensioenleeftijd in België is momenteel nog 65 jaar, maar schuift op tot 66 jaar vanaf 2025 en 67 jaar vanaf 2030. Het is daarom aangewezen om als zelfstandige ook je verzekering gewaarborgd inkomen te verlengen tot 67 jaar. Deze verzekering heeft vele voordelen, waaronder de garantie dat je tot aan je wettelijke pensioenleeftijd verzekerd bent tegen inkomensverlies als gevolg van een arbeidsongeschiktheid door ziekte of ongeval. We leggen je in bijgevoegde nota graag uit hoe je jouw huidige verzekering eenvoudig kan verlengen.

Lees meer
Lees meer over Zelfstandigen kunnen verzekering gewaarborgd inkomen verlengen tot 67 jaar
WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Videopodcast Marine

Video­pod­cast — Mari­tie­me verzekeringen

Videopodcast
12.04.2024

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Maritieme verzekeringen