Data zullen bepalen wat verzekerbaar blijft

Dat almaar meer risico’s op de harde verzekeringsmarkt niet of minder verzekerbaar worden, kan je niet los zien van de toenemende beschikbaarheid van data. De verhoogde transparantie door beschikbare data leidt tot een doorgedreven analyse die de verzekeringssector zeer sterk beïnvloedt.

Beeld voor artikel 4 rond data2

De beschikbaarheid van data wordt dankzij de evolutie naar de gedigitaliseerde wereld almaar groter. Deze genormaliseerde datastromen maken onze wereld een stuk transparanter. Denk maar aan hoe data op sociale media het onmogelijk maken om als bedrijf op vlak van duurzaamheid verstoppertje te spelen. Meer data en rapportering zorgen ervoor dat de ESG-uitdagingen voor alle bedrijven duidelijk en gelijk zullen zijn. Tegelijk zijn de data ook een troef bij het inschatten van de impact van Covid-19 en vormen ze een trigger voor een verdere marktverharding.

Databased underwriting

Tegelijk zal de beschikbaarheid van data ervoor zorgen dat verzekeraars zeer gericht kunnen analyseren welke risico’s ze nog onderschrijven. Daardoor zullen data meer algemeen klanten aanzetten om een duidelijker risicoprofiel van hun organisatie te maken. Blijkt uit de data dat je grondstoffen koopt bij een leverancier die bekendstaat om kinderarbeid of dat je supply chain zeer gevoelig is voor een pandemie, dan zal dat deel uitmaken van de databased underwriting van de verzekeraars.

Artificiële intelligentie

Die evolutie zet zich ook door in de klassieke verzekeringstakken. We constateren nu al dat een deel van de harde markt in brandverzekeringen op basis van big data en artificiële intelligentie heel goed kan observeren welk cumulrisico aan kapitaal op een bepaalde locatie wordt verzekerd. Het geeft brandverzekeraars vervolgens de kans om aan te geven dat het risico op die specifieke locatie voor hen te hoog is geworden.

Cyberselectiviteit

Wie data zegt, zegt uiteraard ook cybercriminaliteit. Meer data zorgen indirect voor een grotere kans op cyberaanvallen of -incidenten met gevolgen voor zowel de eigen omgeving als die van derden. Ook hier zal dat leiden tot selectiviteit omdat verzekeraars een bepaald type risico (bijvoorbeeld ransomware) al te vaak vaststellen en daarom beslissen het niet langer te onderschrijven.

WIL 150x150
Wim Lanclus
Director General Management

Gere­la­teer­de berichten

Wijninckxbijdrage 2021

Data­bank Aan­vul­len­de Pen­si­oe­nen (DB2P): bere­ke­ning van de Wijninckxbijdrage

Pension consultancy
04.12.2023

De Wijninckxbijdrage, ingevoerd in 2012, is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die de opbouw van hoge aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen beoogt. Sinds begin 2019 is de definitieve regeling van de Wijninckxbijdrage van kracht, die echter aanzienlijk complexer is dan de vorige jaren.

Lees meer
Lees meer over Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage
JOSEF03187

Zorg voor een ver­snel­de re-inte­gra­tie met een pas­send traject

Gezondheidszorg
01.12.2023

Volgens de laatste cijfers telt ons land een half miljoen mensen die arbeidsongeschikt zijn. Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen met bijhorende re-integratiebegeleiding raken steeds meer ingeburgerd en zijn ook effectief. Tot zeven op de tien medewerkers die arbeidsongeschikt zijn, gaan na een re-integratietraject opnieuw aan de slag, vertelt Evelyne Lauwers, Expert Health Care bij Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Zorg voor een versnelde re-integratie met een passend traject
Pexels monstera 5331211

Men­taal wel­zijn bevor­de­ren: ver­laag de drem­pel voor al jouw medewerkers

Gezondheidszorg
30.11.2023

Het bewustzijn over de waarde van mentaal welzijn groeit in onze samenleving en ook op de werkvloer. Als werkgever kan je een belangrijke rol spelen in de proactieve ondersteuning van de mentale gezondheid van jouw medewerkers. Evelyne Lauwers, Expert Health Care legt uit hoe een geïntegreerd welzijnsaanbod jouw huidig en toekomstig menselijk kapitaal in zijn kracht zet.

Lees meer
Lees meer over Mentaal welzijn bevorderen: verlaag de drempel voor al jouw medewerkers