Een recall- en contaminatieverzekering leidt jouw voedingsbedrijf door een contaminatiecrisis

Steeds meer voedingsbedrijven sluiten naast een klassieke recall-verzekering een gespecialiseerde contaminatieverzekering af om zich te beschermen tegen de financiële en andere schadelijke gevolgen die een contaminatie en/of een product recall met zich meebrengen. 

Recall en contaminatie update

“Bij Vanbreda Risk & Benefits zagen we het voorbije jaar een stijging van 15% in het aantal polissen”, zegt Frederik De Groote, Deputy Director bij Vanbreda en expert in contaminatierisico’s. Een contaminatieschade kan jouw bedrijf immers al gauw meer dan 250.000 euro kosten en jouw reputatie ernstig schaden.

Voedingsbedrijven nemen uitgebreide maatregelen om de kwaliteit en de veiligheid van hun producten te garanderen. Toch is geen enkel voedingsbedrijf 100% resistent tegen een contaminatiecrisis. Een machineonderdeel dat in een productiebatch valt, het slecht reinigen van een machine of een aanpassing in het productieproces waardoor er een contaminatie ontstaat: het kan elk voedingsbedrijf overkomen. Een recall- en contaminatieverzekering beschermt voedingsbedrijven tegen de hoogoplopende kosten die een contaminatiecrisis of een recall-actie met zich mee kunnen brengen. Een fout of onnauwkeurigheid bij werknemers, een fout bij een leverancier, …. een voedselcrisis is nooit veraf.

Aandeel recall- en contaminatieverzekeringen stijgt met 15%

Elk jaar neemt de vraag naar recall- en contaminatieverzekeringen bij Vanbreda Risk & Benefits toe. Frederik De Groote, Deputy Director bij Vanbreda en expert in contaminatierisico’s: “Deze stijging heeft voornamelijk te maken met de toenemende afhankelijkheid van de instroom van grondstoffen via derde partijen. Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) legt kwaliteits- en veiligheidsnormen op waaraan voedingsproducten moeten voldoen. Wordt de kwaliteitsnorm van één van de grondstoffen overschreden? Dan kan dit leiden tot een volledige blokkering van de productielijn en het terugvorderen van producten die reeds verkocht werden in de supermarkt of eindconsumenten. Dit kan een enorme financiële impact hebben, maar ook de continuïteit van jouw bedrijf kan daardoor in het gedrang komen.”

Sinds de coronacrisis is de stijging echter nog opvallender: het voorbije jaar werd dit type polis 15% meer afgesloten bij Vanbreda dan in 2019. “De pandemie heeft geen impact op de vraag naar grondstoffen of leveranciers in de voedingssector. Integendeel zelfs, de coronacrisis zet voedingsbedrijven er net toe aan om nieuwe leveranciers te benaderen. Dit leidt tot nieuwe risico’s, waartegen bedrijven zich willen beschermen.”

Bedrijven worden ook meer beducht voor reputatieschade die gepaard kan gaan met een voedselincident. “Negatieve berichtgeving over een product op social media bereikt duizenden potentiële consumenten in een recordtempo. Dit kan leiden tot een flinke deuk in het imago van een bedrijf. Het vertrouwen van de consument terugwinnen, is bovendien niet evident.”

Contaminatieschade reikt verder dan productaansprakelijkheid

Een contaminatieverzekering neemt de kosten op zich om de teruggeroepen producten uit de winkelrekken of bij consument weg te halen, ze te vernietigen en te vervangen door gelijkwaardige producten. Maar het houdt ook rekening met het brutowinstverlies van jouw bedrijf, de kosten die gemaakt zijn voor het herstellen van het bedrijfsimago bij de consument en de verdelers van de producten, de kosten van analyses, de erelonen van experts, enzovoort. De dekking is eenvoudig: De polis komt tussen wanneer de contaminatie een gevaar betekent voor de volksgezondheid en/of er een blokkering is van overheidswege.

Frederik De Groote: “Het totale kostenplaatje van een contaminatie-incident kan al gauw boven de 250.000 euro uitkomen. Een klassieke polis voor productaansprakelijkheid schiet in dat opzicht tekort. Deze dekt overigens ook alleen schade aan derden die veroorzaakt is door het onderneming zelf. De eigen bedrijfsschade en de schade aan derden die niet rechtstreeks veroorzaakt is door het voedingsbedrijf, worden niet terugbetaald. Een recall- en contaminatieverzekering daarentegen is specifiek afgestemd op de risico’s én gevolgen waarmee voedingsbedrijven worden geconfronteerd bij een dergelijk incident en voorziet hiervoor dus wel dekking.”

Nood aan preventie en financieel vangnet

Voor de meeste ondernemingen in de voedingsindustrie maakt een recall- en contaminatieplan vandaag al standaard deel uit van de bedrijfsvoering. Als er een contaminatieschade plaatsvindt, kan je daardoor terugvallen op een duidelijke taakverdeling bij het terugroepen van de gecontamineerde goederen. Frederik De Groote: “Vele bedrijven nemen ook extra preventieve maatregelen om hun bedrijf resistenter te maken tegen een contaminatieschade. Zo voeren ze bijvoorbeeld de interne controles op van de inkomende grondstoffen en de afgewerkte producten. Als makelaar en risicoconsultant kunnen wij klanten hierin ook bijstaan. Via benchmarks en artificial intelligence gebaseerd op de schadedata van de vele voedingsbedrijven in onze portefeuille, kunnen we de risico’s in deze sector proactief detecteren en oplossingen aanreiken.”

Het risico op een contaminatieschade blijft echter bestaan. “Om te vermijden dat een bedrijf bij een contaminatiecrisis zelf volledig opdraait voor de financiële en andere schadelijke gevolgen, sluiten steeds meer bedrijven in de voedingsindustrie een recall- en contaminatieverzekering af. Wanneer een incident plaatsvindt, biedt deze polis de tools en resources om het incident aan te pakken en door te komen.”

DGF 150x150
Frederik De Groote
General Manager Risk & Broker Services

Gere­la­teer­de berichten

VEGF05218

Onze tips voor een even­wich­tig ver­ze­kerd voe­dings­be­drijf: propertyrisico’s

Voeding
06.03.2024

Bedrijven die voedingsproducten maken, bouwen een sluitende risicodekking op aan de hand van aansprakelijkheids- en propertyverzekeringen. Onze experten Charlotte De Bruyn en Koen Van Weert lichtten eerder al de aandachtspunten voor aansprakelijkheid toe. In dit artikel gaan ze in op vier belangrijke uitdagingen op vlak van propertyverzekeringen.

Lees meer
Lees meer over Onze tips voor een evenwichtig verzekerd voedingsbedrijf: propertyrisico's
LYF000553

Onze tips voor een even­wich­tig ver­ze­kerd voe­dings­be­drijf: aansprakelijkheidsrisico’s

Voeding
20.02.2024

Bedrijven die voedingsproducten maken, zijn zich al sterk bewust van de risico’s die ze dienen te verzekeren. Toch ontwaren onze experten Charlotte De Bruyn en Koen Van Weert enkele belangrijke valkuilen. In dit eerste deel gaan ze in op de uitdagingen op vlak van aansprakelijkheid.

Lees meer
Lees meer over Onze tips voor een evenwichtig verzekerd voedingsbedrijf: aansprakelijkheidsrisico's
Crops michel delbaere 2

Van­b­re­da’s sec­tor­ken­nis over­tuigt Crop’s

Testimonial
29.07.2015

“De hardnekkige overtuigingskracht van één van jullie account managers heeft ons midden jaren ’90 over de streep getrokken”, lacht Michel Delbaere. De CEO van Crop’s (een snelgroeiende voedingsgroep gespecialiseerd in de productie en verkoop van diepvriesgroenten, -fruit en -maaltijden) kan vandaag nog steeds rekenen op de service van hetzelfde team.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda's sectorkennis overtuigt Crop's