Terug naar het overzicht
9 augustus 2016
Testimonial

Het hechte partnership tussen Soudal en Vanbreda Risk & Benefits

Soudal is een begrip in de Kempen. Als fabrikant van silicone, lijm en vele andere producten voor bouw, industrie en doe-het-zelf is het bedrijf uitgegroeid tot één van de marktleiders in de sector. Vandaag stelt Soudal wereldwijd 2. 500 mensen tewerk in 44 landen, maar het center of excellence ligt nog steeds in Turnhout.

In 2016 viert Soudal zijn 50ste levensjaar: het bedrijf werd op 19 september 1966 als éénmanszaak door Vic Swerts opgericht en realiseerde in z’n eerste volledige jaar evenveel omzet als het huidige Soudal in 15 minuten. Voor 2016 voorziet de onderneming de kaap van 700 miljoen euro te ronden.

Om dat kapitaal te beheren zijn de juiste verzekeringen van groot belang. “De tijd dat verzekeringen aan de man brengen een bijberoep was voor mensen uit het onderwijs ligt ver achter ons”, lacht Vic Swerts. “Risicobeheer en de technische en juridische opvolging van verzekeringen vergen vandaag een uitgebreide expertise die de gemiddelde Vlaamse onderneming niet in huis heeft. Met Vanbreda hebben we een hecht partnership uitgebouwd.”

“Er gaat geen week voorbij zonder dat er overleg is. Zij het over brand- en bedrijfsschade, productaansprakelijkheid, personeelsverzekeringen of de vlootpolis. Vooral bij de risico-analyses van alle ondernemingen van de groep, maar tevens voor de uitgebreide studie van de verzekeringsportfolio na overnames biedt Vanbreda ons een uitstekende service.”

Als wereldwijde speler met 54 filialen en 15 productievestiging is het niet evident om alle verzekeringscontracten op elkaar af te stemmen. “De internationale risico’s hebben we ondergebracht in groepscontracten”, vertelt account manager Dominique Declercq. “Dankzij ons internationale netwerk zorgt Vanbreda ervoor dat de voorwaarden van een brandpolis in de VS dezelfde zijn als in Turnhout. Dit geeft Soudal de zekerheid dat de zaken internationaal goed geregeld zijn, zodat lokale managers zich kunnen focussen op hun echte opdracht.”

Gere­la­teer­de berichten

WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
Snip video autimatic

Inclu­si­vi­teit op de werkvloer

Testimonial
24.10.2023

De samenwerking tussen Vanbreda Risk & Benefits en Autimatic is ontstaan uit een specifieke nood aan sterke profielen met een hoog focus-en concentratiegehalte binnen de afdeling Health Care om data-analyses uit te voeren. Vanuit ons duurzaamheidsbeleid zetten we sterk in op diversiteit en inclusie, waar deze samenwerking een mooi en geslaagd voorbeeld van is.

Lees meer
Lees meer over Inclusiviteit op de werkvloer
Crop website

Ont­dek ons part­ner­ship met loka­le ondernemers

Testimonial
23.08.2023

Het partnership tussen Vanbreda Risk & Benefits en Expo Gamma is ontstaan door de nood aan expertise en advies op vlak van risicobeheer. De lokale aanwezigheid en het persoonlijk contact zijn doorslaggevende factoren in de samenwerking.

Lees meer
Lees meer over Ontdek ons partnership met lokale ondernemers