Global Benefits Management: hoe beheer je wereldwijd personeelsvoordelen?

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Elke organisatie vult Global Benefits Management op een unieke manier in. Je kan het gebruiken als rapporteringstool om te weten welke verzekeringspolissen er zijn in je buitenlandse vestigingen en welke premies lokaal betaald worden. Maar je kan ook een stap verder gaan en alle employee benefits wereldwijd centraal aansturen vanuit je globale HR-team. We lichten de mogelijkheden graag toe.

Voor wie is Global Benefits Management interessant?

Het is de ideale manier voor een internationaal bedrijf met meerdere vestigingen wereldwijd om centraal en transparant het overzicht en de beslissingsbevoegdheid te bewaken over de voordelen waarvan medewerkers kunnen genieten. Welke benefits zijn er in elk land? Worden die correct toegepast? Ontbreekt een essentiële benefit?

Door dit geheel in kaart te brengen en centraal aan te sturen, zorg je als werkgever voor een harmonieus en geoptimaliseerd pakket aan employee benefits. En dat leidt tot financiële ontzorging van je werknemers.

Dekking via de sociale zekerheid verschilt per land

Bedrijven zijn zich er steeds vaker van bewust dat sociale zekerheid niet in elk land hetzelfde is. In België is dit erg uitgebreid, in de Verenigde Staten is dit haast onbestaand. Eénzelfde employee benefits-pakket aanbieden in beide landen of net een wirwar van lokale dekkingen, is niet wenselijk. Het leidt meestal tot over- of onderverzekering van je medewerkers.

Wil je je medewerkers correct verzekeren? Ga dan na wat er lokaal gangbaar is, wat de lokale zekerheid al aanbiedt en stem je employee benefits-pakket gericht af op wat nodig en/of wenselijk is. Zo kan een overlijdensverzekering in het ene land de norm zijn maar in een ander land helemaal niet gebruikelijk zijn. Of zelfs negatieve fiscale implicaties hebben voor je werknemers.

Vermijd over- of onderverzekering van je medewerkers door een wirwar van lokale dekkingen of éénzelfde employee benefits-pakket voor al je internationale vestigingen.

Van medische kosten tot fietslease: jij zit aan het stuur van je pakket

Je kan als werkgever beslissen over de accenten die je wil leggen in je employee benefits-pakket. Enkele verzekeringendekkingen die we vaak zien terugkomen, zijn medische kostenverzekeringen, invaliditeitsverzekeringen, overlijdensdekkingen en pensioen. Zit de basis voor jou goed? Dan kan je ook het bredere plaatje bekijken en extra’s aanbieden zoals vakantiedagen, autolease, cashuitkering, fietsvergoeding, …

Lockton Global: samenwerking over de grenzen heen

Om jouw organisatie overal ter wereld dezelfde kwalitatieve dienstverlening en lokale expertise te bieden, maakt Vanbreda al jarenlang deel uit van het internationaal netwerk Lockton Global. De insteek van deze duurzame samenwerking, is eenvoudig: “Think global, act local.” Zo hebben we in elke regio gespecialiseerde partners geselecteerd die advies verlenen over lokale wetgeving, lokale verzekeringsdekkingen, … Een groot voordeel voor jouw globale HR-team dat zich vanuit de hoofdzetel bezighoudt met Global Benefits Management.

Think global, act local.

Trends in employee benefits

Internationale bedrijven nemen steeds vaker de (verzekerings)touwtjes in handen vanuit de globale HR-afdeling. Dit kan budgettaire voordelen hebben, maar is ook op vlak van risk management voordelig. Zowel voor het welzijn en de veiligheid van werknemers als naar de aansprakelijkheid van het bedrijf toe.

Een globale aanpak kan communicatie-uitdagingen met zich meebrengen. We stellen vast dat bedrijven hun communicatie steeds meer willen afstemmen op de individuele medewerker en dit via verschillende kanalen. Als makelaar ondersteunen wij onze klanten om niet alleen hun verzekeringspakket te optimaliseren, maar ook de communicatie met hun medewerkers te stroomlijnen.

Wil jouw organisatie starten met Global Benefits Management? Je kan je verwachten aan een traject en resultaat op maat, waarbij we graag luisteren naar jouw visie en strategie rond employee benefits, samen bekijken welke dekkingen in welke landen wenselijk zijn en onze internationale partners mee inschakelen voor de correcte implementatie en het beheer.

Gere­la­teer­de berichten

XLGF02703

Stij­ging van de mini­ma­le ren­de­ments­ga­ran­tie op aan­vul­len­de pensioenen

Personen
11.06.2024

De minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen bedraagt sinds 2016 1,75%. Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie na een lange tijd constant te zijn gebleven, stijgen naar 2,50%. Welke impact heeft deze stijging op de pensioenplannen in jouw onderneming?

Lees meer
Lees meer over Stijging van de minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen
EBBF04338

Aan­vul­len­de pen­si­oe­nen: afschaf­fing kor­ting van 50% op de res­pon­sa­bi­li­se­rings­bij­dra­ge voor loka­le besturen

Personen
31.05.2024

Sinds 2019 worden lokale besturen aangemoedigd om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of te ontwikkelen ten voordele van hun contractuele personeelsleden. Als dit aanvullend pensioenplan onder meer voldoende hoog is, wat neerkomt op ten minste 3% inleg bij een vaste bijdrageplan, kan het lokale bestuur tot 50% korting verkrijgen op de responsabiliseringsbijdrage. Deze korting wordt door de meest recente pensioenhervorming aangepast om het financiële evenwicht van het Gesolidariseerd pensioenfonds te bewaren.

Lees meer
Lees meer over Aanvullende pensioenen: afschaffing korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage voor lokale besturen
BSZF02174

Gewaar­borgd inko­men: rech­ter oor­deelt dat beper­king van psy­chi­sche stoor­nis­sen in col­lec­tie­ve ver­ze­ke­ring dis­cri­mi­ne­rend is

Personen
22.04.2024

Uit cijfers van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) blijkt dat het aantal Belgen dat meer dan een jaar thuiszit door een burn-out of depressie in 4 jaar tijd met 40 procent is gestegen. Dat cijfer is zorgwekkend. Het belang neemt toe om als werkgever een verzekering gewaarborgd inkomen af te sluiten voor medewerkers in geval zij arbeidsongeschikt worden. Een recente rechterlijke uitspraak over de beperking van psychische stoornissen in deze verzekering zorgt voor ophef binnen de verzekeringssector. We lichten de werking van deze verzekering en de impact van de concrete case toe.

Lees meer
Lees meer over Gewaarborgd inkomen: rechter oordeelt dat beperking van psychische stoornissen in collectieve verzekering discriminerend is