Mobiliteit in beweging: hoe ga je er als bedrijf mee om?

Mobiliteit in ons land is in volle ontwikkeling. Er zijn verschillende factoren die impact hebben op hoe we ons met z’n allen verplaatsen. Onder meer de verdichting van onze steden, de switch naar hybride werk, de klimaatverandering, technologische vernieuwingen, … Hoe gaat jouw bedrijf om met alle nieuwe vormen van mobiliteit? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich zowel voor het werk als privé veilig kunnen verplaatsen? Onze in-house mobiliteitsexperts Stephanie Deneef en Geert De Krem loodsen je in deze aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ doorheen de mobiliteitstrends en verzekeringsuitdagingen.

Wat is mobiliteit?

De term ‘mobiliteit’ is erg breed. We doelen daarmee op alle verplaatsingen die we maken om van plaats A naar plaats B te geraken. Dat kan met de auto zijn, maar evengoed met de fiets, speed pedelec, openbaar vervoer, vliegtuig of step. Onze manier van leven en werken heeft een grote invloed op hoe we ons verplaatsen, zowel in ons privé- als professioneel leven.

Nieuwe vormen van mobiliteit en werken = nieuwe risico’s

Het mobiliteitslandschap is de voorbije jaren al sterk veranderd. We spenderen fysiek minder tijd op kantoor. Telewerken kan voor velen onder ons van overal: in de living, een co-working, een koffiebar, tijdens een workation (= een samensmelting van vakantie en telewerken) in het buitenland, … Vele werkgevers stappen daarbij af van de 9 to 5-mentaliteit en introduceren flexibele werkuren. Een goede zaak voor de work-life balance. Tip: maak als werkgever én werknemer zeker goede afspraken over de werktijd en de werkplek zodat iedereen steeds optimaal verzekerd blijft.

Onze laptop is ons kantoor geworden.

Ook op vlak van transportmiddelen tekenen zich belangrijke evoluties af. Zo is de elektrificatie van de bedrijfsvloot stevig ingezet. Daarnaast zet de opmars van het gebruik van elektrische fietsen, speed pedelecs en elektrische steps zich verder en wint deelmobiliteit, zeker in stedelijke omgeving, aan interesse. Deze evoluties maken dat er nieuwe infrastructuur moet gebouwd worden en er ook nieuwe regelgeving nodig is.

Hoe zit het op verzekeringsvlak?

De nieuwe vormen van mobiliteit brengen vanzelfsprekend nieuwe risico’s met zich mee. Het wettelijk kader hinkt in sommige gevallen achterop, maar ook verzekeringsdekkingen zijn niet automatisch afgestemd op de veranderende mobiliteit.

Enkele voorbeelden:

  • Een ongeval met een speed pedelec tijdens het woon-werktraject veroorzaakt doorgaans zwaardere letsels dan met een gewone fiets. We stellen vast dat ook de frequentie van ongevallen toeneemt.
  • Bij een arbeidsongeval moet het slachtoffer drie zaken kunnen aantonen: het ongeval, het letsel en dat het ongeval gebeurde tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Op kantoor is dit vaak veel eenvoudiger dan bij thuiswerk.

Preventie, preventie, preventie

Om ervoor te zorgen dat alle weggebruikers veilig de baan op kunnen, neemt de nood aan preventie toe. Zowel de overheid als de verzekeringssector buigen zich over dit complexe mobiliteitsvraagstuk. Ook als werkgever kan je hierin een belangrijke rol opnemen door bijvoorbeeld opleidingen rond fietsveiligheid te organiseren.

Verzekeraars zullen in de toekomst nog meer rekening houden met de preventie-inspanningen van bedrijven.

Met een flexibel mobiliteitsbudget kan je als werkgever mee je stempel drukken op het mobiliteitsbeleid. Door bepaalde incentives te installeren, kan je de keuze voor een bepaald transportmiddel aanmoedigen of net ontmoedigen. Denk daarbij onder meer aan fietslease – een fiscaal voordelige manier om een fiets te huren voor je woon-werkverkeer.

‘Mobility as a Service’ werkt verduurzaming van mobiliteit in de hand

Om de klimaatdoelstellingen te behalen, moeten we onze mobiliteit vergroenen en verduurzamen. Lease- en deelmobiliteit maken voor vele mobiliteitsexperts deel uit van de toekomstvisie op mobiliteit in ons land. We zullen steeds vaker afstappen van het bezit van een transportmiddel en ad hoc kiezen voor een mobiliteitsmix die bij onze behoeften past. Concepten als ‘Mobility as a Service’ en ‘EASCY’ (= Elektrisch, Autonoom, Shared, Connected en Yearly updated) hebben intussen al het levenslicht gezien. Dergelijke technologische innovaties zullen ons toelaten om ons op een duurzame, efficiënte en slimme manier te verplaatsen.

Tegen 2030 zullen we 1 op 3 km met z’n allen afleggen via deelmobiliteit.

De toekomst van mobiliteitsverzekeringen

Als verzekeringsmakelaar volgt Vanbreda de trends en veranderingen op de voet, omdat ze invloed hebben op onze dienstverlening. Zo hebben vele bedrijven de voorbije jaren al de shift ingezet naar hybride en elektrische bedrijfswagens. Dit brengt voor de verzekeringssector de nodige uitdagingen met zich mee. Met de komst van zelfrijdende voertuigen zullen ook de premies wellicht onder druk komen te staan en zal er meer nadruk zijn op (cyber)aansprakelijkheid. Omdat mobiliteit en verzekeringen zo nauw met elkaar verweven zijn, evolueren we steeds meer naar een geïntegreerde B2B-service waarbij gebruikers een snelle, intuïtieve en gestroomlijnde dienstverlening verwachten.

TDE
Stephanie Deneef
Senior Broker Corporate & International
Medewerkers 7283
Geert De Krem
Executive Risk Solution Manager Accident

Gere­la­teer­de berichten

Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
Videopodcast Marine

Video­pod­cast — Mari­tie­me verzekeringen

Videopodcast
12.04.2024

De dynamische en internationale sector van de maritieme verzekeringen omvat alles dat te maken heeft met het vervoer van passagiers per schip en van vracht via alle transportmiddelen: weg-, spoor-, lucht- en zeevervoer. Dit type verzekeringen is cruciaal om te zorgen dat de wereldwijde handel en logistiek vlot blijven lopen. In de nieuwste aflevering van onze videopodcast vertelt verzekeringsexpert Dirk Maes over het belang van een geschikte dekking voor elk bedrijf in de logistieke toeleveringsketen. Hij bespreekt ook de unieke positie van de Belgische markt en de uitdagingen waaraan de maritieme sector het hoofd moet bieden bij de transformatie naar een groenere toekomst.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Maritieme verzekeringen
Vanbreda S2 Foto website

Video­pod­cast — Ambu­lant plan

Videopodcast
23.02.2024

Hoe zit het precies met de terugbetaling van kosten voor tandverzorging, een nieuwe bril of een scan? Je kan voor deze zogenaamde ‘ambulante kosten’ geen aanspraak maken op je hospitalisatieverzekering en je ziekenfonds zorgt slechts voor een beperkte terugbetaling. Omdat ambulante kosten hoog kunnen oplopen, biedt 43% van de Belgische werkgevers vandaag al een ambulant plan aan dat aan deze kosten tegemoet komt. In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, vertelt verzekeringsexpert Bert Van den Broeck over het belang en de voordelen van deze verzekering voor werkgevers en werknemers.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Ambulant plan
Beeld xavier en jc

Video­pod­cast — Trans­port & logistiek

Videopodcast
17.01.2024

De transport- en logistieke sector is een essentieel onderdeel van de Belgische economie. Hoe kan je jouw chauffeurs met een gerust gemoed de baan op sturen? En ben je je voldoende bewust van de aansprakelijkheid die je als bedrijf aangaat, bijvoorbeeld wanneer je goederen in bewaring neemt? In de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd, zoomen we in op de verzekeringsuitdagingen voor transportbedrijven en logistieke dienstverleners. Verzekeringsexpert Jean-Christophe Demeure vertelt over de bekende en nieuwe risico’s. Ook de switch naar digitalisering en hernieuwbare energie in deze sector komt aan bod.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Transport & logistiek