Cyberrisico's

Een cyberverzekering beschermt uw organisatie tegen cybercriminelen. U krijgt ook onmiddellijk bijstand wanneer uw bedrijf krijgt af te rekenen met cyberincidenten zoals cyberfraude, hacking of phishing.

Cyberrisico’s: verzeker uw bedrijf tegen hackers

Hackers gaan steeds driester tewerk. Bijna de helft van de Belgische bedrijven kreeg het voorbije jaar te maken met een cyberaanval. De financiële gevolgen hiervan lopen al gauw op tot 20.000 euro, maar er zijn in België ook cyberschades van enkele honderdduizenden euro’s bekend.

Help, ik ben gehackt!

Een hacker of een virus kunnen de computers of zelfs het productieproces van uw bedrijf plat leggen. Maar ook een menselijke fout, bijvoorbeeld een mislukte software update, of een datalek kunnen ertoe leiden dat uw organisatie niet meer naar behoren functioneert.

Wat dekt een cyberverzekering?

Een cyberpolis kan bescherming bieden bij tal van cyberincidenten:

 • U bent gehackt;
 • U bent het slachtoffer van phishing, cyberfraude, cyberafpersing, een datalek of een virus;
 • U wordt geconfronteerd met een inbreuk op de privacywetgeving en moet een administratieve GDPR-boete betalen;
 • U krijgt af te rekenen met een netwerkonderbreking als gevolg van een systeemfalen;
 • U moet dure bijstand inroepen van IT-experts, juridische experts, crisisexperts of PR-experts;

Wat is een cyberverzekering?

De cyberverzekering bestaat uit drie cruciale luiken: 24/7 bijstand, een waarborg eigen schade en een waarborg schade aan derden (aansprakelijkheid).

1.Hulplijn

 • Crisis-assistentie
 • IT-assistentie
 • Legal assistentie
 • PR-assistentie

2.Eigen schade

 • Honoraria experten
 • Data-herstel
 • Bedrijfsschade
 • Cyberafpersing
 • Cyberdiefstal
 • Telefoonhacking
 • Administratief onderzoek
 • Administratieve boete
 • Meldingskosten

3.Schade aan derden

 • Verdediging
 • Verspreiding virus, verspreiding corrupte data of programma
 • Blokkering, vernietiging, wijziging of verstoring van data
 • Verspreiding van (vertrouwelijke) info van derden
 • Multimedia liability

Wat kost een cyberverzekering?

De kostprijs van een cyberverzekering is afhankelijk van diverse factoren, zoals de grootte van uw organisatie, het type activiteit dat u uitvoert, het al dan niet aanwezig zijn van een online verkoopkanaal, … Maar één ding is zeker: de kost van een verzekering tegen hacking verdwijnt in het niets in vergelijking met het kostenplaatje dat een virus in uw netwerk of een hacking van uw netwerk met zich meebrengt.
Onze cyberexperts brengen graag uw risicoprofiel in kaart en zoeken voor u de beste verzekering tegen cybercrime aan de meest voordelige premie.

Wij zijn er voor u.