Reisbijstand

Bescherm je internationale werknemers met de correcte verzekeringsoplossingen

Als werkgever ben je verplicht om tijdens de werktijd voor de veiligheid en de gezondheid van je werknemers te zorgen. Deze zorgplicht stopt niet aan de landsgrenzen. Zakenreizigers, gedetacheerden, expats en andere internationale werknemers hebben daarom specifieke verzekeringen nodig. Vanbreda werkt polissen op maat uit voor jouw onderneming.

CAIF12484

Specialist in personenverzekering

Polissen op maat met aangepaste waarborgen

Uitgebreid netwerk aan nationale en internationale verzekeringsmakelaars

Sterke onderhandelingspositie

Uitgebreide waarborgen aan scherpe tarieven

Vanbreda Risk & Benefits: jouw partner voor internationale reisbijstand

Er bestaan verschillende vormen van internationale tewerkstelling die bedrijven toelaten om hun werknemers buiten de landsgrenzen in te zetten. Elke vorm van tewerkstelling brengt zijn specifieke risico’s met zich mee

Vanbreda werkt oplossingen uit afhankelijk van de bestemming, de aard van de buitenlandse tewerkstelling en de mate waarin werknemers kunnen terugvallen op de sociale zekerheid van hun thuisland of van hun werkland.

Voor elke vorm van tewerkstelling in het buitenland:

  • Controleert Vanbreda de bestaande verzekeringsdekkingen zoals arbeidsongevallenverzekering, hospitalisatie- en groepsverzekering

  • De risico’s van het land van tewerkstelling brengen we in kaart

  • Bestaande dekkingen vullen we aan waar nodig

  • Alternatieve of aanvullende dekkingen werken we uit op maat 

  • Ook het personeel van buitenlandse dochterondernemingen kunnen we opnemen in de polissen

MASF04471

Bescherm je werk­ne­mers in het buitenland

Als specialist in personenverzekeringen stellen wij onze klanten steeds de ideale verzekeringsoplossing voor. Voor elke vorm van tewerkstelling in het buitenland kennen wij de risico’s en bieden wij polissen op maat aan.

Onze oplos­sin­gen

Reis­bij­stands­ver­ze­ke­ring

Met een reisbijstandsverzekering kunnen werknemers bij problemen 24/7 beroep doen op een professionele bijstandsverlener in het buitenland. Deze verzekering is ideaal voor kortetermijnopdrachten.

Expat­ver­ze­ke­ring

Met een expatverzekering genieten medewerkers standaard van een basisdekking voor medische kosten, bijstand en repatriëring. De polis kan aangevuld worden met aanvullende waarborgen zoals persoonlijke ongevallen, tand- en oogheelkunde, juridische bijstand, politieke evacuatie en meer.

Bij detachering of kortetermijnopdrachten kunnen bestaande dekkingen aangevuld worden met een 24/24 uren ongevallenverzekering en een uitgebreide dekking reisbijstand.

Medi­sche kos­ten­ver­ze­ke­ring buitenland

Voor langetermijnopdrachten raden wij een medische kostenverzekering voor het buitenland aan. Personeelsleden die op permanente basis in het buitenland werken kunnen niet langer verzekerd blijven in hun bestaande hospitalisatieplan. Een medische kostenverzekering biedt de oplossing voor hen en hun familieleden.

Ziek­te & inva­li­di­teits­ver­ze­ke­ring buitenland

Personeelsleden die voor een lange termijn in het buitenland werken kunnen ook een bepaalde tijd ziek of gekwetst raken wat hun inkomen in gevaar brengt. Omdat ze geen aanspraak meer maken op de bestaande verzekeringsplannen in hun thuisland is het aangewezen voor hen een ziekte- en invaliditeitsverzekering af te sluiten.

Extra bij­stands­on­der­steu­ning

Werken in het buitenland brengt nieuwe uitdagingen met zich mee. Onze experts adviseren werknemers voor aanvang van de reis over wetgeving, medische info, politiek-economische situaties en andere topics. Bovendien genieten ze met de extra bijstandsverzekering ook van bijstand en ondersteuning ter plaatse.

Kid­nap & ran­som verzekering

Jammer genoeg kunnen werknemers tijdens hun opdrachten in het buitenland ook slachtoffer worden van ontvoerders of afpersers. Hiervoor bestaan verzekeringsoplossingen die de werkgever preventief adviseren en in geval van gijzeling bijstaan. Daarnaast is ook het losgeld verzekerd.

Aan­vul­len­de polissen

Dek­king bagage

Bescherm de bagage van je werknemers tijdens hun reis. Bij verlies of diefstal beperk je het financiële verlies met een dekking bagage en zijn je werknemers ter plaatse snel verder geholpen.

Annu­la­tie­ver­ze­ke­ring

Onverwachte gebeurtenissen zoals een natuurramp, overlijden van een familielid, ontslag of andere omstandigheden kunnen ervoor zorgen dat een reis niet doorgaat of een verblijf in het buitenland vroegtijdig stopgezet wordt. Met een annulatieverzekering trek je de kosten terug van een gedekte gebeurtenis. Dit kunnen kosten zijn voor vliegtuigtickets, hotelverblijven of andere activiteiten.

Ver­ze­ke­ring voor reis­on­der­bre­king of vertraging

Een reis die vertraging oploopt of onverwacht onderbroken wordt kan extra kosten met zich meebrengen. Dek je bedrijf in voor financiële kosten als gevolg van een reisonderbreking of vertraging met een aangepaste verzekering.

Rechts­bij­stand

Een verzekering rechtsbijstand biedt je werknemers in het buitenland ondersteuning en onmiddellijke hulp bij gerechtelijke problemen en claims.

Bur­ger­lij­ke aansprakelijkheid

Bescherm jezelf en je werknemers tegen schade aan derden bij de uitvoering van hun werkactiviteiten in het buitenland.

Bij­stand aan voertuigen

Verplaatsen je werknemers zich in het buitenland met een bedrijfsauto of met een ander type transportmiddel? Laat onze expert je adviseren en een oplossing op maat voorstellen.

Poli­tie­ke evacuatie

De politieke situatie in het buitenland kan onverwacht veranderen en risico’s voor je werknemers ter plaatse veroorzaken. Een verzekering politieke evacuatie biedt de oplossing.

CTA Image 1

Stel werk­ne­mers met een gerust hart te werk in het buitenland.

Gere­la­teer­de inzichten

MASF04471

Tele­werk van­uit het bui­ten­land: nieuw Euro­pees kade­r­ak­koord van­af 1 juli 2023

Personen
04.07.2023

Door de coronacrisis is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter kunnen knelpunten ondervinden qua toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel met bijhorende impact op de employee benefits plannen inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen waarbij uw werknemers aangesloten zijn.

Lees meer
Lees meer over Telewerk vanuit het buitenland: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023
Beeld stephanie deneef voor website

Video­pod­cast — Inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Videopodcast
09.06.2023

Mobiliteit in ons land is in volle ontwikkeling. Er zijn verschillende factoren die impact hebben op hoe we ons met z’n allen verplaatsen. Onder meer de verdichting van onze steden, de switch naar hybride werk, de klimaatverandering, technologische vernieuwingen, … Hoe gaat jouw bedrijf om met alle nieuwe vormen van mobiliteit? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich zowel voor het werk als privé veilig kunnen verplaatsen? Onze in-house mobiliteitsexperts Stephanie Deneef en Geert De Krem loodsen je in deze aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ doorheen de mobiliteitstrends en verzekeringsuitdagingen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Internationale mobiliteit
Picture1

Mobi­li­teits­ri­si­co’s: Hoe uw mede­wer­kers vei­lig op weg sturen

Aansprakelijkheid
08.01.2021

Mobiliteit evolueert razendsnel. Het verkeer wordt steeds drukker en de manier waarop uw medewerkers zich verplaatsen valt niet meer te herleiden tot het klassieke auto-, trein- en busverkeer. Dat betekent dat u als werkgever – vanuit het Duty of Care-principe – de taak hebt om te kijken hoe u uw medewerkers kunt beschermen tegen nieuwe mobiliteitsrisico’s.

Lees meer
Lees meer over Mobiliteitsrisico's: Hoe uw medewerkers veilig op weg sturen

Ons team staat voor je klaar. Hoe kun­nen we jouw onder­ne­ming helpen?

Naam
Consent 
Consent2 
Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA. Het Privacybeleid en de Servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.