Mobiliteitsrisico's: Hoe uw medewerkers veilig op weg sturen

Mobiliteit evolueert razendsnel. Het verkeer wordt steeds drukker en de manier waarop uw medewerkers zich verplaatsen valt niet meer te herleiden tot het klassieke auto-, trein- en busverkeer. Dat betekent dat u als werkgever – vanuit het Duty of Care-principe – de taak hebt om te kijken hoe u uw medewerkers kunt beschermen tegen nieuwe mobiliteitsrisico’s.

Mobi­li­teits­ri­si­co’s: Hoe uw mede­wer­kers vei­lig op weg sturen

Vul jouw gegevens in en download het document.

Consent 

xperts stellen vast dat het mobiliteitslandschap verandert onder invloed van de coronacrisis. Belgen grijpen vaker naar de fiets, tegelijkertijd wint ook de wagen opnieuw aan populariteit. Een aangepast mobiliteitsbeleid helpt uw bedrijf om de mobiliteitsrisico’s waarmee uw medewerkers dagelijks worden geconfronteerd goed in te schatten en in te dijken. Collega Erik Blankaerts, Deputy Director Accident en Car/Fleet, geeft in deze whitepaper tekst en uitleg bij de verschillende mobiliteitsrisico’s en -verzekeringen. In dit artikel lichten we alvast een tipje van de sluier.

Van thuiswerk tot expatriëring en van fiets tot vliegtuig

Of uw medewerkers aan het werk zijn op uw bedrijfssite, van thuis werken, op weg zijn van of naar het werk of zich voor een opdracht in het buitenland bevinden, als werkgever zorgt u voor een goede bescherming in geval van pech.

De mobiliteitsrisico’s waarmee uw medewerkers te maken hebben, verschillen naargelang het vervoersmiddel dat zij gebruiken. Voor een medewerker die met de auto naar het werk komt, is een andere aanpak vereist dan voor een medewerker die op een speedpedelec rijdt of te voet komt.

Het is bij de uitwerking van het mobiliteitsbeleid van uw bedrijf daarom belangrijk om de verschillende type vervoersmiddelen in kaart te brengen en een verzekeringsdekking af te sluiten die rekening houdt met al uw medewerkers. Weet dat u ook deelmobiliteit kan betrekken bij uw mobiliteitsplan: deelfietsen, – auto’s en zelfs -steps kunnen mee verzekerd worden.

Medewerkers sensibiliseren = duurzaam mobiliteitsbeleid

Omdat voorkomen nog steeds beter is dan genezen, raden wij u ook aan om binnen uw bedrijf te investeren in preventie.

Door uw medewerkers te sensibiliseren rond mobiliteitsrisico’s, verkleint u de kans op ongevallen. Dit kan door middel van opleidingen rond/over algemene verkeersveiligheid of het voorzien in onderhoud van hun vervoersmiddel, maar evengoed door hen te informeren over verkeerssituaties die impact hebben op hun professionele verplaatsingen (bijvoorbeeld tijdelijke werkzaamheden in de buurt van uw bedrijf).

Voor medewerkers die voor een korte periode of net langere tijd in het buitenland verblijven, bestaan er aangepaste programma’s die hen voorbereiden op hun verblijf. Deze worden aangeboden door professionele security providers gelinkt aan de reisbijstands- of expatverzekering die u voor uw medewerkers heeft afgesloten.

Sensibilisering kan in allerlei vormen maar is hoe dan ook cruciaal voor elk bedrijf dat inzet op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Medewerkers 7533 1 150x150
Erik Blankaerts
Business Manager Risk Solutions

Gere­la­teer­de berichten

HPIF02233 bijgesneden

Wets­wij­zi­ging arbeids­on­ge­val­len: ook onge­val­len van uit­zend­krach­ten opge­no­men in de bere­ke­ning van ver­zwaar­de risico’s

Arbeidsongevallen
18.04.2024

Sinds maart 2024 tellen de arbeidsongevallen van uitzendkrachten mee in de berekening van de risico-index van een onderneming*. Deze wetswijziging treft vooral ondernemingen die vaak uitzendkrachten tewerkstellen. Het is ook een extra motivatie om de preventiemaatregelen aan te scherpen voor alle medewerkers. Collega Geert De Krem licht de impact van deze wijziging toe.

*Koninklijk Besluit van 21 februari 2024 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico’s, gepubliceerd op 16 maart 2024.

Lees meer
Lees meer over Wetswijziging arbeidsongevallen: ook ongevallen van uitzendkrachten opgenomen in de berekening van verzwaarde risico's
WPEF07022

Her­vor­ming Bur­ger­lijk Wet­boek: impact op de bui­ten­con­trac­tu­e­le aansprakelijkheid

Aansprakelijkheid
15.04.2024

In het kader van een globale hervorming van het Burgerlijk Wetboek werd op 1 februari 2024 Boek 6 van het nieuwe BW goedgekeurd. Opvallend in dit nieuwe Boek 6 zijn de afschaffing van het samenloopverbod tussen contractuele en buitencontractuele aansprakelijkheid en van de quasi-immuniteit van de uitvoeringsagent. Onze expert Inge Van Hemeledonck legt hieronder uit wat dit betekent voor onderaannemers, bestuurders, werknemers én welke impact dit heeft op de verzekeringspolissen.

Lees meer
Lees meer over Hervorming Burgerlijk Wetboek: impact op de buitencontractuele aansprakelijkheid
MASF04471

Tele­werk van­uit het bui­ten­land: nieuw Euro­pees kade­r­ak­koord van­af 1 juli 2023

Personen
04.07.2023

Door de coronacrisis is hybride werken in een stroomversnelling geraakt. Arbeidsrelaties met een grensoverschrijdend karakter kunnen knelpunten ondervinden qua toepasselijk sociaal zekerheidsstelsel met bijhorende impact op de employee benefits plannen inzake pensioen, arbeidsongeschiktheid en gezondheidszorgen waarbij uw werknemers aangesloten zijn.

Lees meer
Lees meer over Telewerk vanuit het buitenland: nieuw Europees kaderakkoord vanaf 1 juli 2023
Beeld stephanie deneef voor website

Video­pod­cast — Inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Videopodcast
09.06.2023

Mobiliteit in ons land is in volle ontwikkeling. Er zijn verschillende factoren die impact hebben op hoe we ons met z’n allen verplaatsen. Onder meer de verdichting van onze steden, de switch naar hybride werk, de klimaatverandering, technologische vernieuwingen, … Hoe gaat jouw bedrijf om met alle nieuwe vormen van mobiliteit? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich zowel voor het werk als privé veilig kunnen verplaatsen? Onze in-house mobiliteitsexperts Stephanie Deneef en Geert De Krem loodsen je in deze aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ doorheen de mobiliteitstrends en verzekeringsuitdagingen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Internationale mobiliteit