Ons Corporate Social Responsibility-beleid

Als bedrijf zetten wij onze medewerkers centraal. Zij zijn ons meest waardevolle kapitaal. Maar daarnaast vinden we het bijzonder belangrijk om zorg te dragen voor de samenleving waarin wij en onze medewerkers actief zijn. We bouwen daarom continu aan ons CSR-beleid waarbij we streven naar een betere toekomst voor onze medemens, onze maatschappij en ons milieu.

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is voor Vanbreda Risk & Benefits al jarenlang een bewuste keuze. Onze Corporate Social Responsibility (CSR) is voelbaar binnen ons bedrijf maar reikt ook ver daarbuiten. Om elke persoon, ongeacht afkomst, sociale status, financiële situatie of opleidingsniveau een gelijke kans te bieden, maken wij er een prioriteit van om sociale organisaties te ondersteunen die bijdragen tot een betere toekomst voor elk individu. We geloven er sterk in dat door vandaag te investeren in mens, maatschappij en milieu, we elkaars toekomst verzekeren.

We delen enkele recente initiatieven waar we trots op zijn en zetten de vele fantastische organisaties waarmee we de voorbije jaren partnerships hebben uitgebouwd graag in the spotlight.

Benieuwd naar de drie thema’s waarrond ons CSR-beleid is opgebouwd?

 

Het welzijn en de gezondheid van elk individu is voor ons belangrijk. We focussen daarom binnen ons bedrijf op professionele vorming en persoonlijke groei van onze medewerkers. We zorgen voor een goede work-life balance door hen onder meer glijdende werktijden, een flexibel verloningsplan, bijscholingsmogelijkheden en sportactiviteiten aan te bieden. Daarnaast hechten we veel waarde aan een goede bedrijfsethiek en gelijke behandeling van al onze huidige en toekomstige medewerkers. Om ook op grotere schaal een positieve impact uit te oefenen, investeren we al geruime tijd in divers medisch wetenschappelijk onderzoek.

 

Onze partnerships met diverse goede doelen staan centraal in ons CSR-beleid. Door sociale organisaties onder meer financieel te ondersteunen, helpen we hen mee om onze maatschappij te versterken. Bovendien zetten onze medewerkers zich via allerlei acties ook actief in voor de sociale organisaties die we steunen.

 

Als bedrijf zijn we ons bewust van onze impact op het milieu en het klimaat. We kiezen er daarom elke dag voor om een duurzaam en groen bedrijfsbeleid te voeren. Enkele belangrijke pijlers binnen ons beleid: 100% groene stroom in al onze kantoren, aandacht voor optimaal afvalbeheer en omschakeling naar een groene bedrijfsvloot. Als digitale pionier zetten we maximaal in op digitalisering voor onze cliënten en onze medewerkers waardoor we ons printvolume op kantoor fors hebben verminderd.

 

Meer info?

Neem contact op met Isabelle Hoes voor meer info omtrent ons CSR-beleid via CSR@vanbreda.be.

Schrijf u in op onze nieuwsbrief.