Beheer je jouw Employee Benefits-verzekeringen al digitaal?

Als competitieve werkgever bied je jouw medewerkers vandaag een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor jouw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor jouw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen. Om je hierin te ontzorgen heeft Partner in Benefits een uniek platform ontwikkeld.

Pi B Mockup 2 ALT resize header blog

Dit platform heet MyBen (de basisversie) en MyBen+ (de uitgebreide versie). Dankzij ons partnership met Partner in Benefits kunnen onze bedrijfscliënten vanaf heden gebruikmaken van deze bijkomende, betalende dienstverlening.

Een accuraat personeelsbestand = cruciaal voor jouw Employee Benefits-verzekeringen

Doet jouw bedrijf een beroep op een sociaal secretariaat voor jouw salarisadministratie? Dan sta je doorgaans samen in voor het beheer van jouw personeelsbestand. In de praktijk blijkt het up-to-date houden van het personeelsbestand in vele gevallen geen eenvoudige klus. Niet alle wijzigingen komen meteen bij jouw HR-dienst terecht om manueel te updaten in het HR-platform. Gaat de dochter van een werknemer alleen wonen, waardoor ze niet langer ten laste is van haar ouders? Jouw werknemer denkt er vermoedelijk niet meteen aan om zijn werkgever hiervan op de hoogte te brengen, hoewel dit impact heeft op de verzekeringen die hij geniet via zijn werkgever.

Dergelijke verouderde data vervuilen helaas al snel jouw personeelsbestand en zorgen voor een foutief bestand van aangeslotenen bij de verzekeraar. Indien jouw bedrijf meerdere verzekeringen aanbiedt op vlak van Employee Benefits, kan het beheer ervan veel extra administratie en communicatie met zich meebrengen – zeker wanneer er ook verschillende verzekeraars bij betrokken zijn.

Hoe werkt het platform van Partner in Benefits en wat zijn de voordelen?

Om jou te ontzorgen bij het beheer van jouw Employee Benefits-verzekeringen, heeft Partner in Benefits een uniek digitaal platform ontwikkeld dat de communicatiestromen tussen werkgever, werknemers en verzekeraars vergemakkelijkt en versnelt. Partner in Benefits heeft via het platform MyBen en MyBen+ verschillende communicatiestromen opgezet, zodat alle partijen automatisch en tijdig worden geïnformeerd. We illustreren de communicatiestromen in onderstaand schema en lichten daarbij de werking en de voordelen van het platform toe:

Vereenvoudigd schema platform 1 2048x759
  • Partner in Benefits zorgt via MyBen en MyBen+ voor een correcte en automatische administratieve verwerking van de maandelijkse wijzigingen van jouw personeelsbestanden. Zo is elke verzekeraar hiervan steeds tijdig op de hoogte. Partner in Benefits screent daarbij de wijzigingen die voortkomen uit het personeelsbestand vooraleer het bestand over te maken aan de verzekeraar. Via MyBen+ kunnen de werkgever en de werknemers de opgeladen data in het platform raadplegen. De verzekeraar verwerkt op zijn beurt de doorgegeven wijzigingen en zorgt voor de upload van een aangepast bestand in het platform van Partner in Benefits.
  • Het platform garandeert vervolgens een correcte opvolging en controle van de aangeslotenen vermeld in de bestanden van de verzekeraar. Partner in Benefits checkt de data van de verzekeraar met de data van het initiële personeelsbestand. Heb je gekozen voor MyBen+? Dan kunnen jouw medewerkers steeds een online afspraak maken met Partner in Benefits voor extra informatie of specifieke vragen. Bijvoorbeeld over het kamertype bij een hospitalisatie. Via het contactformulier op het platform kunnen zij ook rechtstreeks informatie uitwisselen met Partner in Benefits over hun Employee Benefits-verzekeringen.
  • Bij MyBen+ hebben jouw werknemers zelf toegang tot het platform via single sign-on om hun individueel pakket Employee Benefits te raadplegen. Werknemers ontvangen bij aansluiting een dedicated e-mailadres van Partner in Benefits om de eigen HR-dienst te ontlasten. Daarnaast zorgt Partner in Benefits via het platform voor opvolging en begeleiding bij indiensttreding en uitdiensttreding (Wet Verwilghen).
  • Alle Employee Benefits-verzekeringen die je voor jouw medewerkers hebt afgesloten, zijn bij MyBen+ gecentraliseerd in één platform dat je, als werkgever, 24/7 digitaal kan raadplegen.
Platform WN final 1024x851

Nieuwe features van het platform

Omdat Partner in Benefits en Vanbreda veel belang hechten aan de klantbeleving, wordt er continu gesleuteld aan de mogelijkheden en de werking van het platform. Zo is het platform recent meertalig gemaakt.

Wil je als werkgever graag een bepaalde benefit onder de aandacht brengen bij jouw werknemers? Bijvoorbeeld een aanvullend pensioenplan voor jouw werknemers of een verzekering voor ambulante kosten voor hun gezinsleden? Dit kan eveneens eenvoudig via het platform. Elke werknemer ontvangt in dat geval een melding van Partner in Benefits, logt in op het platform, vult de noodzakelijke info in en is meteen aangesloten. Geen interne campagnes binnen jouw bedrijf of extra administratie vereist. Partner in Benefits neemt dit via het platform voor jou ter harte.

Gere­la­teer­de berichten

Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?
Ambulante plannen in opmars

Een gezond­heids­bud­get biedt een tast­ba­re meer­waar­de voor al uw medewerkers

Personen
19.12.2022

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien.

Lees meer
Lees meer over Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers
Videpodcast aanvullende pensioenen

Video­pod­cast — Aan­vul­len­de pensioenen

Videopodcast
14.11.2022

In de tweede aflevering van onze Succes Verzekerd-podcast verwelkomen we Pension Consultancy-expert Saskia Defreyne aan de microfoon. Saskia is een gevestigde waarde op vlak van advisering rond aanvullende pensioenen en heeft een uitgebreide kennis van de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Aanvullende pensioenen