Beheer je jouw Employee Benefits-verzekeringen al digitaal?

Als competitieve werkgever bied je jouw medewerkers vandaag een aantrekkelijk pakket Employee Benefits aan. Een grote meerwaarde voor jouw personeel, maar helaas betekent het ook vaak een extra administratieve en communicatieve belasting voor jouw organisatie om verzekeraars elke maand in te lichten over alle personeelswijzigingen. Om je hierin te ontzorgen heeft Partner in Benefits een uniek platform ontwikkeld.

Pi B Mockup 2 ALT resize header blog

Dit platform heet MyBen (de basisversie) en MyBen+ (de uitgebreide versie). Dankzij ons partnership met Partner in Benefits kunnen onze bedrijfscliënten vanaf heden gebruikmaken van deze bijkomende, betalende dienstverlening.

Een accuraat personeelsbestand = cruciaal voor jouw Employee Benefits-verzekeringen

Doet jouw bedrijf een beroep op een sociaal secretariaat voor jouw salarisadministratie? Dan sta je doorgaans samen in voor het beheer van jouw personeelsbestand. In de praktijk blijkt het up-to-date houden van het personeelsbestand in vele gevallen geen eenvoudige klus. Niet alle wijzigingen komen meteen bij jouw HR-dienst terecht om manueel te updaten in het HR-platform. Gaat de dochter van een werknemer alleen wonen, waardoor ze niet langer ten laste is van haar ouders? Jouw werknemer denkt er vermoedelijk niet meteen aan om zijn werkgever hiervan op de hoogte te brengen, hoewel dit impact heeft op de verzekeringen die hij geniet via zijn werkgever.

Dergelijke verouderde data vervuilen helaas al snel jouw personeelsbestand en zorgen voor een foutief bestand van aangeslotenen bij de verzekeraar. Indien jouw bedrijf meerdere verzekeringen aanbiedt op vlak van Employee Benefits, kan het beheer ervan veel extra administratie en communicatie met zich meebrengen – zeker wanneer er ook verschillende verzekeraars bij betrokken zijn.

Hoe werkt het platform van Partner in Benefits en wat zijn de voordelen?

Om jou te ontzorgen bij het beheer van jouw Employee Benefits-verzekeringen, heeft Partner in Benefits een uniek digitaal platform ontwikkeld dat de communicatiestromen tussen werkgever, werknemers en verzekeraars vergemakkelijkt en versnelt. Partner in Benefits heeft via het platform MyBen en MyBen+ verschillende communicatiestromen opgezet, zodat alle partijen automatisch en tijdig worden geïnformeerd. We illustreren de communicatiestromen in onderstaand schema en lichten daarbij de werking en de voordelen van het platform toe:

Vereenvoudigd schema platform 1 2048x759
  • Partner in Benefits zorgt via MyBen en MyBen+ voor een correcte en automatische administratieve verwerking van de maandelijkse wijzigingen van jouw personeelsbestanden. Zo is elke verzekeraar hiervan steeds tijdig op de hoogte. Partner in Benefits screent daarbij de wijzigingen die voortkomen uit het personeelsbestand vooraleer het bestand over te maken aan de verzekeraar. Via MyBen+ kunnen de werkgever en de werknemers de opgeladen data in het platform raadplegen. De verzekeraar verwerkt op zijn beurt de doorgegeven wijzigingen en zorgt voor de upload van een aangepast bestand in het platform van Partner in Benefits.
  • Het platform garandeert vervolgens een correcte opvolging en controle van de aangeslotenen vermeld in de bestanden van de verzekeraar. Partner in Benefits checkt de data van de verzekeraar met de data van het initiële personeelsbestand. Heb je gekozen voor MyBen+? Dan kunnen jouw medewerkers steeds een online afspraak maken met Partner in Benefits voor extra informatie of specifieke vragen. Bijvoorbeeld over het kamertype bij een hospitalisatie. Via het contactformulier op het platform kunnen zij ook rechtstreeks informatie uitwisselen met Partner in Benefits over hun Employee Benefits-verzekeringen.
  • Bij MyBen+ hebben jouw werknemers zelf toegang tot het platform via single sign-on om hun individueel pakket Employee Benefits te raadplegen. Werknemers ontvangen bij aansluiting een dedicated e-mailadres van Partner in Benefits om de eigen HR-dienst te ontlasten. Daarnaast zorgt Partner in Benefits via het platform voor opvolging en begeleiding bij indiensttreding en uitdiensttreding (Wet Verwilghen).
  • Alle Employee Benefits-verzekeringen die je voor jouw medewerkers hebt afgesloten, zijn bij MyBen+ gecentraliseerd in één platform dat je, als werkgever, 24/7 digitaal kan raadplegen.
Platform WN final 1024x851

Nieuwe features van het platform

Omdat Partner in Benefits en Vanbreda veel belang hechten aan de klantbeleving, wordt er continu gesleuteld aan de mogelijkheden en de werking van het platform. Zo is het platform recent meertalig gemaakt.

Wil je als werkgever graag een bepaalde benefit onder de aandacht brengen bij jouw werknemers? Bijvoorbeeld een aanvullend pensioenplan voor jouw werknemers of een verzekering voor ambulante kosten voor hun gezinsleden? Dit kan eveneens eenvoudig via het platform. Elke werknemer ontvangt in dat geval een melding van Partner in Benefits, logt in op het platform, vult de noodzakelijke info in en is meteen aangesloten. Geen interne campagnes binnen jouw bedrijf of extra administratie vereist. Partner in Benefits neemt dit via het platform voor jou ter harte.

Gere­la­teer­de berichten

Snipit youtube video trees

Video­pod­cast — Groepsverzekeringen

Videopodcast
08.11.2023

Medewerkers zijn vaak meer gefocust op directe financiële voordelen, zoals salaris, dan op hun toekomstig pensioen. Het is weliswaar belangrijk dat werkgevers zorgen voor de opbouw van een aanvullend pensioen én het belang en de voordelen ervan duidelijk communiceren. In de nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, gaat Trees Dierickx dieper in op onder meer de specifieke investeringsmogelijkheden en het belang van rendement. Als verzekeringsexpert in Employee Benefits benadrukt ze de waarde van een langetermijnvisie op aanvullende pensioenen voor zowel werkgever als werknemer.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Groepsverzekeringen
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers