Brede weersverzekering: iets nieuws onder de zon

Landbouw is een risicovol beroep vanwege de onvoorspelbaarheid van het weer. De Vlaamse overheid bouwt haar rampenfonds af, wat betekent dat de landbouwer dit risico zelf moet dragen. Hij kan zich er wel voor verzekeren via een zogenaamde brede weersverzekering.

I Stock 1270766965 resize

Een oplossing voor natuurrampen

Vanbreda Risk & Benefits is een exclusieve aanbieder van de brede weersverzekering. Veerle Geudens, expert klimaat en landbouw bij Vanbreda, geeft meer info: “Ons bedrijf heeft veel grond in de voedings- en de KMO-sector. Het is dan ook vanzelfsprekend dat we onze klanten beschermen indien natuurrampen voor productieschades zorgen bij hun oogsten. Daarom bieden we brede weersverzekeringen aan voor de grote en de kleine landbouwer én voor overkoepelende organisaties. Een brede weersverzekering verzekert de schade aan gewassen indien die schade komt door weersomstandigheden waar de landbouwer weinig of niks aan kan doen. Enkele voorbeelden van die weersomstandigheden zijn ijs, droogte, storm, vorst, buitensporige regenval, uitzonderlijke hittegolf, hagelstorm en overstroming.”

De Vlaamse overheid geeft de landbouwer die bij Vanbreda een verzekering heeft afgesloten, van 2020 tot 2022 nog een subsidie die 65 procent van de jaarlijkse verzekeringspremie kan bedragen als tegemoetkoming voor de afbouw van het rampenfonds. De jaren daarna wordt die subsidie lager om uiteindelijk in 2025 te verdwijnen.

Datagestuurde aanpak

Een brede weersverzekering mag slechts door een beperkt aantal experten worden aangeboden. Veerle Geudens: “Enkel de partijen die een goedkeuring kregen van de Vlaamse overheid mogen een oplossing aanreiken. Sinds 2021 betreedt Vanbreda die markt met een eigen ontwikkeld product. Daar zijn we trots op, want dat toont aan dat de overheid onze expertise sterk naar waarde schat.”

Brede weersverzekeringen zijn nieuw in België. Vanbreda Risk & Benefits valt vooral op tussen haar concurrenten omdat haar aanpak datagestuurd is. Daardoor weet een landbouwer bij het ondertekenen van een polis onmiddellijk wanneer én hoeveel hij zal uitbetaald worden indien hij schade oploopt. Veerle Geudens legt uit: “Bij de klassieke schaderegeling gaat een expert naar het getroffen veld om daar de schade op te meten en zo de schaderegeling te bepalen. Dat kan vaak voor vertragingen, discussies en onzekerheid zorgen. Daarom maken wij een subsidieregeling op door middel van een indexverzekering waarbij een mogelijk productietekort eenvoudigweg vastgesteld wordt met behulp van vooraf overeengekomen statistieken en dat vaak ongeacht de onderliggende schadeoorzaak.”

Er wordt een forecast gemaakt die zich aanpast van klant tot klant, wat dan weer voor extra voordelen zorgt zoals snellere regelingen, minder discussies en minder verrassingen. Veerle Geudens: “Bij Vanbreda zorgen we dus voor transparantie die de landbouwer nodig heeft indien hij schade met betrekking tot het weer heeft geleden.”

Second opinion op lokaal niveau

Het bedrijf onderscheidt zich nog op een andere manier van verzekeringsconcurrenten, door middel van een second opinion op lokaal niveau. “Vanbreda baseert zich op de Statbel gegevens die jaarlijks door de overheid worden bekendgemaakt om de schadevergoedingen te bepalen. Die gegevens zijn zeer getailleerd, maar het zou kunnen dat een lokale bui toch niet wordt opgevangen. Daarom heeft Vanbreda een second opinion clausule opgenomen in haar polissen, waarbij ze zelfs aan de hand van satellietbeelden en staalafnames de klanten kan bijstaan”, aldus Veerle Geudens. Concreet zorgt de second opinion er dus voor dat de landbouwer die schade op lokaal niveau ondervindt, maar waarvan de schade niet in de gegevens van de Statbel werd opgenomen, toch nog een schadevergoeding kan verwachten.

Aangezien natuurrampen zoals hittegolven en stormen vaker voorkomen én het nationale rampenfonds voor weersverwante schades verdwijnt, kan Vanbreda via de brede weersverzekering toch wat zekerheid bieden in de onzekere tijden voor de landbouwsector.

EGU 150x150
Veerle Geudens
Consultant Business Development & Innovation

Gere­la­teer­de berichten

PESF00952

Bedrij­ven vin­den weg naar oogst­ver­ze­ke­ring door extre­me weerfenomenen

Oogstverzekering
07.08.2023

De akkers in ons land lijden al enige tijd onder de grillige weersomstandigheden. Om de opbrengst van hun oogst te beschermen tegen extreme weerfenomenen, zoeken veel Vlaamse land- en tuinbouwers hun toevlucht in een oogstverzekering. Ook bedrijven die afhankelijk zijn van deze sector voor hun productieproces hebben baat bij zo’n verzekering, stelt Veerle Geudens. Onze in-house expert klimaat en landbouw schetst de nood en benadrukt de meerwaarde voor bedrijven.

Lees meer
Lees meer over Bedrijven vinden weg naar oogstverzekering door extreme weerfenomenen
Videpodcast oogstverzekering2

Video­pod­cast – Oogstverzekering

Videopodcast
27.02.2023

In de vierde aflevering van onze podcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Veerle Geudens, expert in landbouw en klimaat, over klimaatrisico’s. Ze gaat dieper in op hoe landbouw- en productiebedrijven zich via een oogstverzekering kunnen beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast – Oogstverzekering
Oogstverzekering 1

Van­b­re­da pio­niert met haar eigen Oogstverzekering

Pers
28.10.2022

Door het onvoorspelbaarder worden van het klimaat zit ook de brede weersverzekering tegen de financiële impact van oogstverliezen in de lift. Collega Veerle Geudens, landbouw- en klimaatexpert, licht in magazine Verzekeringswereld onder meer toe wat deze verzekering juist inhoudt, hoe de schade-afhandeling in elkaar zit en welke subsidies de Vlaamse overheid momenteel aanbiedt.

Lees meer
Lees meer over Vanbreda pioniert met haar eigen Oogstverzekering
Pexels monika baumgartner 759606 1

Com­plexi­teit beperkt groei bre­de weers­ver­ze­ke­ring in Vlaanderen

Pers
08.09.2022

Uit een belronde langs enkele verzekeringsmaatschappijen blijkt dat minder Vlaamse akkerbouwers een weersverzekering afsluiten. Collega Veerle Geudens, landbouw- en klimaatexpert, verduidelijkt in magazine Akkerwijzer dat er meer nood is aan verdere sensibilisering rond de brede weersverzekering.

Lees meer
Lees meer over Complexiteit beperkt groei brede weersverzekering in Vlaanderen