Terug naar het overzicht
27 februari 2023
Videopodcast

Hoe kan een landbouw- of productiebedrijf zich financieel beschermen tegen de impact van het veranderende klimaat?

In de vierde aflevering van onze podcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Veerle Geudens, expert in landbouw en klimaat, over klimaatrisico’s. Ze gaat dieper in op hoe landbouw- en productiebedrijven zich via een oogstverzekering kunnen beschermen tegen de gevolgen van het veranderende klimaat.

Je kan je bedrijf perfect verzekeren voor een mislukte oogst.

Anticipeer op de impact van klimaatveranderingen

Als het gaat om landbouwproductie, is er één belangrijke factor die volledig buiten onze controle ligt: het weer. De impact van overvloedige sneeuw, vrieskou, ijs, hagel, regen of droogte kan nefast zijn voor de landbouwoogst en de kwaliteit ervan. De voorbije jaren werden deze weerfenomenen overal ter wereld almaar extremer. Dit zorgde ervoor dat oogsten ook in ons land niet meer hetzelfde resultaat opleveren als vroeger. Hoe gaat jouw bedrijf hier proactief mee om? Weet dat onder meer een oogstverzekering soelaas kan bieden.

Met een herplantingsvergoeding kan je in een vroege fase ingrijpen.

Afbouw Vlaams Rampenfonds = introductie verzekeringsoplossing

De oogstverzekering is destijds ontwikkeld om land- en tuinbouwers financieel tegemoet te komen bij tegenvallende oogsten als gevolg van het klimaat. Een goede zaak, gezien de dekking via het Vlaams Rampenfonds verder afbouwt en op termijn vermoedelijk volledig verdwijnt. Om het belang van een financieel vangnet te benadrukken, voorziet de overheid voor deze doelgroep momenteel zelfs een financiële tussenkomst*. Gaat het om een oogstverzekering die erkend én gesubsidieerd wordt door de overheid? Dan spreken we van een brede weersverzekering.

*Meer info over de subsidieregeling van de overheid? Je ontdekt ze hier: Subsidieregeling | Landbouw en Visserij (vlaanderen.be)

Voor wie is zo’n oogstverzekering interessant?

Elke schakel in de productieketen heeft baat bij een oogstverzekering: niet alleen land- en tuinbouwers, maar ook productiebedrijven zoals brouwerijen of aardappelproducenten en zelfs transportbedrijven. Elk van hen wordt op een andere manier geconfronteerd met de negatieve gevolgen van het veranderende klimaat en de impact daarvan op de bedrijfsactiviteit.

CUF12023
Risicospreiding bij een productiebedrijf werkt anders dan bij landbouwbedrijven.
Veerle Geudens • Expert Klimaatverzekeringen

Op welke vergoeding heb je recht?

Bij aanvang bepaalt jouw bedrijf welk volume aan grondstoffen elk jaar wordt verwacht. Is dit lager dan verwacht omwille van het klimaat? Dan komt de verzekering tussen.

  • Is de oogst vroeg in het seizoen verloren maar kan je nog herplanten met dezelfde of een andere teelt? Dan ontvang je een herplantingsvergoeding.
  • Is de oogst volledig verwoest en is herplanten geen optie? Dan zal het verschil tussen de verwachtte opbrengst en het resultaat via de verzekering worden vergoed.

Internationale klimatologische risico’s verzekeren

Is je productiebedrijf ook internationaal actief? Verwerk je bijvoorbeeld cacaobonen uit Zuid-Amerika of rijst uit Azië, dan kan je de instroom van die grondstoffen mee verzekeren. We houden daarbij ook rekening met lokale weerfenomenen die in ons land niet of minder voorkomen zoals tornado’s.

Oogstverzekering is data driven

Als digitale pionier heeft Vanbreda Risk & Benefits een unieke, innovatieve brede weersverzekering ontwikkeld die 24/7 oogsten en velden monitort via een digitaal platform. De uitbetaling van schade gebeurt op basis van een hele reeks data, waaronder historische data en satellietbeelden. Er hoeft dus niet langer een expert ter plaatse te komen om de schade vast te stellen.

EGU 150x150
Veerle Geudens
Consultant Business Development & Innovation

Gere­la­teer­de berichten

Eli youtube snippet

Video­pod­cast — Bouwsector

Videopodcast
31.08.2023

De bouwsector evolueert continu. De meeste bouwprojecten en infrastructuurwerken worden niet alleen groter, de bouwrisico’s worden ook complexer. Een goede samenwerking wordt hierdoor alsmaar belangrijker. Met zoveel betrokken partijen is het soms moeilijk scherp te stellen wie waarvoor verantwoordelijk is. In deze nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, vertelt collega Eli Hemelaer over de evoluties en uitdagingen in de bouwsector. Als verzekeringsexpert in bouwrisico’s pleit hij voor een geïntegreerde verzekeringsaanpak die maximale transparantie garandeert voor elke bouwpartij.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Bouwsector
PESF00952

Bedrij­ven vin­den weg naar oogst­ver­ze­ke­ring door extre­me weerfenomenen

Oogstverzekering
07.08.2023

De akkers in ons land lijden al enige tijd onder de grillige weersomstandigheden. Om de opbrengst van hun oogst te beschermen tegen extreme weerfenomenen, zoeken veel Vlaamse land- en tuinbouwers hun toevlucht in een oogstverzekering. Ook bedrijven die afhankelijk zijn van deze sector voor hun productieproces hebben baat bij zo’n verzekering, stelt Veerle Geudens. Onze in-house expert klimaat en landbouw schetst de nood en benadrukt de meerwaarde voor bedrijven.

Lees meer
Lees meer over Bedrijven vinden weg naar oogstverzekering door extreme weerfenomenen
Beeld stephanie deneef voor website

Video­pod­cast — Inter­na­ti­o­na­le mobiliteit

Videopodcast
09.06.2023

Mobiliteit in ons land is in volle ontwikkeling. Er zijn verschillende factoren die impact hebben op hoe we ons met z’n allen verplaatsen. Onder meer de verdichting van onze steden, de switch naar hybride werk, de klimaatverandering, technologische vernieuwingen, … Hoe gaat jouw bedrijf om met alle nieuwe vormen van mobiliteit? En hoe zorg je ervoor dat jouw medewerkers zich zowel voor het werk als privé veilig kunnen verplaatsen? Onze in-house mobiliteitsexperts Stephanie Deneef en Geert De Krem loodsen je in deze aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ doorheen de mobiliteitstrends en verzekeringsuitdagingen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Internationale mobiliteit
Videpodcast re integratie

Video­pod­cast – Re-integratietrajecten

Videopodcast
31.03.2023

In de vijfde aflevering van onze videopodcast ‘Succes Verzekerd’ vertelt Evelyne Lauwers, expert arbeidsongeschiktheid, over wat re-integratietrajecten omvatten en waarom werkgevers bij ons aankloppen voor advies.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast – Re-integratietrajecten