Vanbreda pioniert met haar eigen Oogstverzekering

Door het onvoorspelbaarder worden van het klimaat zit ook de brede weersverzekering tegen de financiële impact van oogstverliezen in de lift. Collega Veerle Geudens, landbouw- en klimaatexpert, licht in magazine Verzekeringswereld onder meer toe wat deze verzekering juist inhoudt, hoe de schade-afhandeling in elkaar zit en welke subsidies de Vlaamse overheid momenteel aanbiedt.

Oogstverzekering 1

Steeds meer Vlaamse land- en tuinbouwers die zich financieel willen indekken tegen de gevolgen van een mislukte oogst, zoeken hun toevlucht tot een brede weersverzekering.

De brede weersverzekering wordt in Vlaanderen sinds 2020 erkend. In het derde oogstjaar na de lancering heeft al bijna de helft van de fruittelers ingetekend. Maar ook voor bedrijven die voor hun productie afhankelijk zijn van grondstoffen zoals graan, mout, maïs en vlas is zo’n polis interessant.

Veerle Geudens: “De brede weersverzekering is een nieuwe groeimarkt, ook al omdat het weer extremer wordt en de overheidsmiddelen schaars zijn. De Vlaamse overheid zal de tussenkomst van het Rampenfonds verder blijven afbouwen om ze waarschijnlijk tegen 2026 volledig te laten uitdoven. Gelijktijdig wordt de weersverzekeringsmarkt in Vlaanderen en de overgang naar de brede weersverzekering gestimuleerd door een Vlaams subsidiemechanisme.”

"Als onafhankelijk makelaar biedt Vanbreda een aantal verzekeringsoplossingen aan en daarnaast pionieren we met de Oogstverzekering, onze eigen brede weersverzekering", vertelt Veerle Geudens, expert klimaat en landbouw bij Vanbreda Risk & Benefits.

Lees het artikel in Verzekeringswereld hieronder:

Gere­la­teer­de berichten

DIGF13681

De gemoeds­rust van een cyberverzekering

Pers
09.04.2024

Bij Vanbreda Risk & Benefits stellen we vast dat bedrijven steeds vaker een cyberpolis afsluiten door groeiende digitale bedreigingen en de toenemende afhankelijkheid van technologie. Collega's Jonas Mannaerts en Steven Dierckx lichten in Sterck magazine onder meer toe wat een cyberpolis inhoudt en vooral ook waarom werknemers de belangrijkste schakel zijn om cybercriminaliteit tegen te gaan.

Lees meer
Lees meer over De gemoedsrust van een cyberverzekering
Mockup tijd

Ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar Van­b­re­da gaat zijn ziel niet ver­ko­pen aan pri­va­te equity

Pers
25.03.2024

De fusie- en overnamegolf onder verzekeringsmakelaars jaagt de prijzen zo fors de hoogte in dat de grootste speler in ons land, Vanbreda Risk & Benefits, zijn internationale ambities bijstuurt. Onze CEO Pedro Matthynssens gaf meer uitleg rond recente overnames en de impact van private equity op de sector in De Tijd. 

Lees meer
Lees meer over Verzekeringsmakelaar Vanbreda gaat zijn ziel niet verkopen aan private equity
Mockup trends

Ver­ze­ke­rings­ma­ke­laar Van­b­re­da ver­sterkt zich in Bel­gië, maar tem­pert ambi­ties voor Nederland

Pers
25.03.2024

Vanbreda Risk & Benefits neemt zijn sectorgenoot Dekerf & Partners uit Ternat over. In Nederland loopt de overnamestrategie moeizamer. Onze CEO Pedro Matthynssens geeft in Trends meer uitleg rond de overnamegolf en de impact van private-equityspelers in de sector.

Lees meer
Lees meer over Verzekeringsmakelaar Vanbreda versterkt zich in België, maar tempert ambities voor Nederland
Vanbreda Risk Benefits directiecomite januari 2024 resize

Van­b­re­da Risk & Bene­fits ver­sterkt directiecomité

Pers
04.03.2024

Vanbreda Risk & Benefits wijzigt haar directiecomité. Marc Van kerckhoven is aangesteld als Director Human Resources en Marketing & Communication en Evelyne Lauwers treedt toe tot het directiecomité als Director Employee Benefits. CEO Pedro Matthynssens: “Ik heb er alle vertrouwen in dat we met het vernieuwde directieteam de continuïteit van onze bedrijfswerking en onze ambitieuze groeistrategie tegen 2030 zullen realiseren.”

Lees meer
Lees meer over Vanbreda Risk & Benefits versterkt directiecomité