Vanbreda pioniert met haar eigen Oogstverzekering

Door het onvoorspelbaarder worden van het klimaat zit ook de brede weersverzekering tegen de financiële impact van oogstverliezen in de lift. Collega Veerle Geudens, landbouw- en klimaatexpert, licht in magazine Verzekeringswereld onder meer toe wat deze verzekering juist inhoudt, hoe de schade-afhandeling in elkaar zit en welke subsidies de Vlaamse overheid momenteel aanbiedt.

Oogstverzekering 1

Steeds meer Vlaamse land- en tuinbouwers die zich financieel willen indekken tegen de gevolgen van een mislukte oogst, zoeken hun toevlucht tot een brede weersverzekering.

De brede weersverzekering wordt in Vlaanderen sinds 2020 erkend. In het derde oogstjaar na de lancering heeft al bijna de helft van de fruittelers ingetekend. Maar ook voor bedrijven die voor hun productie afhankelijk zijn van grondstoffen zoals graan, mout, maïs en vlas is zo’n polis interessant.

Veerle Geudens: “De brede weersverzekering is een nieuwe groeimarkt, ook al omdat het weer extremer wordt en de overheidsmiddelen schaars zijn. De Vlaamse overheid zal de tussenkomst van het Rampenfonds verder blijven afbouwen om ze waarschijnlijk tegen 2026 volledig te laten uitdoven. Gelijktijdig wordt de weersverzekeringsmarkt in Vlaanderen en de overgang naar de brede weersverzekering gestimuleerd door een Vlaams subsidiemechanisme.”

"Als onafhankelijk makelaar biedt Vanbreda een aantal verzekeringsoplossingen aan en daarnaast pionieren we met de Oogstverzekering, onze eigen brede weersverzekering", vertelt Veerle Geudens, expert klimaat en landbouw bij Vanbreda Risk & Benefits.

Lees het artikel in Verzekeringswereld hieronder:

Gere­la­teer­de berichten

MGOF04697

Dok­tr en Van­b­re­da Risk & Bene­fits maken samen zorg toe­gan­ke­lij­ker voor bedrij­ven en hun werknemers

Pers
07.11.2023

Vanbreda Risk & Benefits sluit een partnerschap met Doktr, de digitale dienstverlener in gezondheidszorg. Met een innovatief en lokaal verankerd dienstenaanbod, willen ze Belgische ondernemingen helpen om snel toegankelijke en kwalitatieve zorg te bieden aan hun werknemers. De gezamenlijke visie op hybride zorg en een dekking van videoconsultaties met huisartsen, versterkt het reeds uitgebreide gezondheidsaanbod van Vanbreda Risk & Benefits.

Lees meer
Lees meer over Doktr en Vanbreda Risk & Benefits maken samen zorg toegankelijker voor bedrijven en hun werknemers
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
PESF00952

Bedrij­ven vin­den weg naar oogst­ver­ze­ke­ring door extre­me weerfenomenen

Oogstverzekering
07.08.2023

De akkers in ons land lijden al enige tijd onder de grillige weersomstandigheden. Om de opbrengst van hun oogst te beschermen tegen extreme weerfenomenen, zoeken veel Vlaamse land- en tuinbouwers hun toevlucht in een oogstverzekering. Ook bedrijven die afhankelijk zijn van deze sector voor hun productieproces hebben baat bij zo’n verzekering, stelt Veerle Geudens. Onze in-house expert klimaat en landbouw schetst de nood en benadrukt de meerwaarde voor bedrijven.

Lees meer
Lees meer over Bedrijven vinden weg naar oogstverzekering door extreme weerfenomenen