Duty of Care: hoe zorg je voor een optimale bescherming van al jouw medewerkers?

In deze uitdagende tijden is het nóg belangrijker om jouw medewerkers goed te beschermen. Zij zijn jouw grootste kapitaal. Hoe pak je jouw ‘Duty of Care’, oftewel jouw zorgplicht ten opzichte van jouw personeel, aan binnen jouw bedrijf? Maakt een aangepast beleid op vlak van personenverzekeringen al deel uit van jouw risk management?

Duty of Care: Hoe zorgt u voor een opti­ma­le bescher­ming van uw medewerkers?

Vul jouw gegevens in en download het document.

Consent 

Met een inhoudelijk en financieel uitgebalanceerd verzekeringspakket zorg je niet alleen voor een optimale bescherming van jouw medewerkers bij ziekte, ongeval, pech, … je kan er je als werkgever ook mee onderscheiden op de arbeidsmarkt. Een extra troef dus, zeker nu de war for talent volop woedt.

Onze experten bieden in deze whitepaper advies over hoe jouw bedrijf een Duty of Care-beleid kan opzetten en welke plaats personenverzekeringen daarin hebben. In dit artikel lichten we alvast een tipje van de sluier.

Duty of Care werpt zijn vruchten af

Duty of Care komt neer op de zorgplicht die je als werkgever hebt ten opzichte van jouw medewerkers, of zij nu aan de slag zijn in jouw bedrijfsgebouw, van thuis uit werken of een opdracht uitvoeren in het buitenland. Je handelt als goede huisvader door hen 24/7 te beschermen in geval van een hospitalisatie, een arbeidsongeval, een arbeidsongeschiktheid, … . Heeft jouw bedrijf ook expats of impats in dienst? Of heb je entiteiten in het buitenland? Je doet er goed aan om deze aspecten mee te integreren in jouw globaal pakket aan personenverzekeringen voor al jouw medewerkers.

Door als bedrijf in te zetten op Duty of Care en hierover transparant te communiceren, verhoog je bovendien jouw marktwaarde. Werknemers en sollicitanten willen werken voor bedrijven die hen toegevoegde waarde kunnen bieden. Een aangepast verzekeringspakket kan niet ontbreken in het plaatje van extra benefits voor elke (toekomstige) medewerker.

Personenverzekeringen op maat

Heb je vandaag een duidelijk zicht op de verschillende personenverzekeringen die je hebt afgesloten voor jouw medewerkers? In onze nieuwe whitepaper over Duty of Care leggen we je helder uit welke risico’s gedekt worden door de Belgische sociale zekerheid en welke je als aanvulling daarop kan of moet verzekeren. Een waaier aan mogelijkheden ligt open: van de verplichte dekking in arbeidsongevallen tot een facultatieve reisbijstand- of expatverzekering. Je kan onder meer ook de medische kosten van jouw medewerkers verzekeren of een bijkomende dekking voor pensioen of overlijden voorzien. Omdat elk bedrijf uniek is, is het aangewezen om jouw verzekeringen niet alleen af te stemmen op jouw bedrijfsactiviteit maar ook op jouw personeel.

We Care = You Win

Met onze ‘We Care = You Win’-aanpak garanderen we een transparant en financieel voordelig pakket aan personenverzekeringen. Onze experts leggen via een analyse eventuele overlappingen – of erger nog: hiaten in dekking – bloot en werken alternatieven uit op maat van jouw bedrijf. We houden daarbij rekening met alle vormen van tewerkstelling in zowel binnen- als buitenland. Het resultaat: een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket dat jouw medewerkers beschermt tegen de risico’s waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd. We geven je ook de tools in handen om deze risico’s goed te beheren. Onze totaalaanpak is uniek op de verzekeringsmarkt.

Sara Brants 150x150
Sara Brants
General Manager Corporate & International

Gere­la­teer­de berichten

XLGF02703

Stij­ging van de mini­ma­le ren­de­ments­ga­ran­tie op aan­vul­len­de pensioenen

Personen
11.06.2024

De minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen bedraagt sinds 2016 1,75%. Vanaf 1 januari 2025 zal de wettelijke rendementsgarantie na een lange tijd constant te zijn gebleven, stijgen naar 2,50%. Welke impact heeft deze stijging op de pensioenplannen in jouw onderneming?

Lees meer
Lees meer over Stijging van de minimale rendementsgarantie op aanvullende pensioenen
Aflevering 12

Video­pod­cast — Glo­bal Bene­fits Management

Videopodcast
07.06.2024

Via Global Benefits Management kan jouw organisatie eenvoudig wereldwijd een sterk employee benefits-pakket beheren. Deze gestructureerde, centrale aanpak zorgt voor een handig overzicht van alle benefits en geeft je de mogelijkheid om een aantrekkelijk pakket samen te stellen in de war for talent. Is de sociale zekerheid in één van de landen waar je een vestiging hebt onbestaand of te beperkt? Dan kan je je medewerkers via dit verzekeringspakket ook extra ondersteunen. Kristof Baertsoen, expert Employee Benefits, vertelt in de nieuwe aflevering van onze videopodcast Succes Verzekerd over de voordelen van Global Benefits Management.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Global Benefits Management
EBBF04338

Aan­vul­len­de pen­si­oe­nen: afschaf­fing kor­ting van 50% op de res­pon­sa­bi­li­se­rings­bij­dra­ge voor loka­le besturen

Personen
31.05.2024

Sinds 2019 worden lokale besturen aangemoedigd om een aanvullend pensioenstelsel in te voeren of te ontwikkelen ten voordele van hun contractuele personeelsleden. Als dit aanvullend pensioenplan onder meer voldoende hoog is, wat neerkomt op ten minste 3% inleg bij een vaste bijdrageplan, kan het lokale bestuur tot 50% korting verkrijgen op de responsabiliseringsbijdrage. Deze korting wordt door de meest recente pensioenhervorming aangepast om het financiële evenwicht van het Gesolidariseerd pensioenfonds te bewaren.

Lees meer
Lees meer over Aanvullende pensioenen: afschaffing korting van 50% op de responsabiliseringsbijdrage voor lokale besturen