Duty of Care: hoe zorg je voor een optimale bescherming van al jouw medewerkers?

In deze uitdagende tijden is het nóg belangrijker om jouw medewerkers goed te beschermen. Zij zijn jouw grootste kapitaal. Hoe pak je jouw ‘Duty of Care’, oftewel jouw zorgplicht ten opzichte van jouw personeel, aan binnen jouw bedrijf? Maakt een aangepast beleid op vlak van personenverzekeringen al deel uit van jouw risk management?

Duty of Care: Hoe zorgt u voor een opti­ma­le bescher­ming van uw medewerkers?

Vul jouw gegevens in en download het document.

Met een inhoudelijk en financieel uitgebalanceerd verzekeringspakket zorg je niet alleen voor een optimale bescherming van jouw medewerkers bij ziekte, ongeval, pech, … je kan er je als werkgever ook mee onderscheiden op de arbeidsmarkt. Een extra troef dus, zeker nu de war for talent volop woedt.

Onze experten bieden in deze whitepaper advies over hoe jouw bedrijf een Duty of Care-beleid kan opzetten en welke plaats personenverzekeringen daarin hebben. In dit artikel lichten we alvast een tipje van de sluier.

Duty of Care werpt zijn vruchten af

Duty of Care komt neer op de zorgplicht die je als werkgever hebt ten opzichte van jouw medewerkers, of zij nu aan de slag zijn in jouw bedrijfsgebouw, van thuis uit werken of een opdracht uitvoeren in het buitenland. Je handelt als goede huisvader door hen 24/7 te beschermen in geval van een hospitalisatie, een arbeidsongeval, een arbeidsongeschiktheid, … . Heeft jouw bedrijf ook expats of impats in dienst? Of heb je entiteiten in het buitenland? Je doet er goed aan om deze aspecten mee te integreren in jouw globaal pakket aan personenverzekeringen voor al jouw medewerkers.

Door als bedrijf in te zetten op Duty of Care en hierover transparant te communiceren, verhoog je bovendien jouw marktwaarde. Werknemers en sollicitanten willen werken voor bedrijven die hen toegevoegde waarde kunnen bieden. Een aangepast verzekeringspakket kan niet ontbreken in het plaatje van extra benefits voor elke (toekomstige) medewerker.

Personenverzekeringen op maat

Heb je vandaag een duidelijk zicht op de verschillende personenverzekeringen die je hebt afgesloten voor jouw medewerkers? In onze nieuwe whitepaper over Duty of Care leggen we je helder uit welke risico’s gedekt worden door de Belgische sociale zekerheid en welke je als aanvulling daarop kan of moet verzekeren. Een waaier aan mogelijkheden ligt open: van de verplichte dekking in arbeidsongevallen tot een facultatieve reisbijstand- of expatverzekering. Je kan onder meer ook de medische kosten van jouw medewerkers verzekeren of een bijkomende dekking voor pensioen of overlijden voorzien. Omdat elk bedrijf uniek is, is het aangewezen om jouw verzekeringen niet alleen af te stemmen op jouw bedrijfsactiviteit maar ook op jouw personeel.

We Care = You Win

Met onze ‘We Care = You Win’-aanpak garanderen we een transparant en financieel voordelig pakket aan personenverzekeringen. Onze experts leggen via een analyse eventuele overlappingen – of erger nog: hiaten in dekking – bloot en werken alternatieven uit op maat van jouw bedrijf. We houden daarbij rekening met alle vormen van tewerkstelling in zowel binnen- als buitenland. Het resultaat: een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket dat jouw medewerkers beschermt tegen de risico’s waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd. We geven je ook de tools in handen om deze risico’s goed te beheren. Onze totaalaanpak is uniek op de verzekeringsmarkt.

Sara Brants 150x150
Sara Brants
General Manager Corporate & International

Gere­la­teer­de berichten

Tak 6 resize

Tak 6 en tak 26: Hoe als onder­ne­ming jouw geld­re­ser­ves laten renderen?

Personen
20.04.2023

Als zelfstandig ondernemer is het belangrijk om je gelden fiscaal voordelig te besteden met zicht op een mooi rendement. Slim werken met overtollige reserves in plaats van deze te laten verdampen op de bedrijfsrekening is aangewezen. Maar wat zijn nog goede en fiscaal voordelige alternatieven voor jouw beschikbare gelden buiten de standaard aanvullende pensioenplannen als IPT en VAPZ?

Lees meer
Lees meer over Tak 6 en tak 26: Hoe als onderneming jouw geldreserves laten renderen?
934x700 klokkenluider

Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?

Personen
09.03.2023

De klokkenluiderswet is recent in werking getreden. Deze wet voert een bescherming in voor personen die inbreuken melden op bepaalde regelgeving binnen een werkgerelateerde context. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de regelgeving toe.

Lees meer
Lees meer over Klok­ken­lui­ders­wet: heeft jouw orga­ni­sa­tie al een intern meld­ka­naal op poten gezet?
Videpodcast verzekeren KMO

Video­pod­cast – Ver­ze­ker je KMO

Videopodcast
16.01.2023

In de derde aflevering van onze Succes Verzekerd-podcast verwelkomen we KMO-verzekeringsexpert Jan Van Houtven aan de microfoon. Samen met hem kijken we naar het verzekeringslandschap in België en wat dit betekent voor jouw KMO.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast – Verzeker je KMO
Ambulante plannen in opmars

Een gezond­heids­bud­get biedt een tast­ba­re meer­waar­de voor al uw medewerkers

Personen
19.12.2022

Dat het vandaag niet eenvoudig is voor de meeste bedrijven om talent aan te trekken, is wel duidelijk. De krapte op de arbeidsmarkt en de war for talent vormen een grote uitdaging. Met welk extralegaal voordeel kan u als werkgever vandaag het verschil maken? Ontdek de mogelijkheden om een ‘gezondheidsbudget’ te voorzien.

Lees meer
Lees meer over Een gezondheidsbudget biedt een tastbare meerwaarde voor al uw medewerkers