Duty of Care: hoe zorg je voor een optimale bescherming van al jouw medewerkers?

In deze uitdagende tijden is het nóg belangrijker om jouw medewerkers goed te beschermen. Zij zijn jouw grootste kapitaal. Hoe pak je jouw ‘Duty of Care’, oftewel jouw zorgplicht ten opzichte van jouw personeel, aan binnen jouw bedrijf? Maakt een aangepast beleid op vlak van personenverzekeringen al deel uit van jouw risk management?

Duty of Care: Hoe zorgt u voor een opti­ma­le bescher­ming van uw medewerkers?

Vul jouw gegevens in en download het document.

Met een inhoudelijk en financieel uitgebalanceerd verzekeringspakket zorg je niet alleen voor een optimale bescherming van jouw medewerkers bij ziekte, ongeval, pech, … je kan er je als werkgever ook mee onderscheiden op de arbeidsmarkt. Een extra troef dus, zeker nu de war for talent volop woedt.

Onze experten bieden in deze whitepaper advies over hoe jouw bedrijf een Duty of Care-beleid kan opzetten en welke plaats personenverzekeringen daarin hebben. In dit artikel lichten we alvast een tipje van de sluier.

Duty of Care werpt zijn vruchten af

Duty of Care komt neer op de zorgplicht die je als werkgever hebt ten opzichte van jouw medewerkers, of zij nu aan de slag zijn in jouw bedrijfsgebouw, van thuis uit werken of een opdracht uitvoeren in het buitenland. Je handelt als goede huisvader door hen 24/7 te beschermen in geval van een hospitalisatie, een arbeidsongeval, een arbeidsongeschiktheid, … . Heeft jouw bedrijf ook expats of impats in dienst? Of heb je entiteiten in het buitenland? Je doet er goed aan om deze aspecten mee te integreren in jouw globaal pakket aan personenverzekeringen voor al jouw medewerkers.

Door als bedrijf in te zetten op Duty of Care en hierover transparant te communiceren, verhoog je bovendien jouw marktwaarde. Werknemers en sollicitanten willen werken voor bedrijven die hen toegevoegde waarde kunnen bieden. Een aangepast verzekeringspakket kan niet ontbreken in het plaatje van extra benefits voor elke (toekomstige) medewerker.

Personenverzekeringen op maat

Heb je vandaag een duidelijk zicht op de verschillende personenverzekeringen die je hebt afgesloten voor jouw medewerkers? In onze nieuwe whitepaper over Duty of Care leggen we je helder uit welke risico’s gedekt worden door de Belgische sociale zekerheid en welke je als aanvulling daarop kan of moet verzekeren. Een waaier aan mogelijkheden ligt open: van de verplichte dekking in arbeidsongevallen tot een facultatieve reisbijstand- of expatverzekering. Je kan onder meer ook de medische kosten van jouw medewerkers verzekeren of een bijkomende dekking voor pensioen of overlijden voorzien. Omdat elk bedrijf uniek is, is het aangewezen om jouw verzekeringen niet alleen af te stemmen op jouw bedrijfsactiviteit maar ook op jouw personeel.

We Care = You Win

Met onze ‘We Care = You Win’-aanpak garanderen we een transparant en financieel voordelig pakket aan personenverzekeringen. Onze experts leggen via een analyse eventuele overlappingen – of erger nog: hiaten in dekking – bloot en werken alternatieven uit op maat van jouw bedrijf. We houden daarbij rekening met alle vormen van tewerkstelling in zowel binnen- als buitenland. Het resultaat: een inhoudelijk en financieel geoptimaliseerd verzekeringspakket dat jouw medewerkers beschermt tegen de risico’s waarmee zij dagelijks worden geconfronteerd. We geven je ook de tools in handen om deze risico’s goed te beheren. Onze totaalaanpak is uniek op de verzekeringsmarkt.

Sara Brants 150x150
Sara Brants
General Manager Corporate & International

Gere­la­teer­de berichten

Snipit youtube video trees

Video­pod­cast — Groepsverzekeringen

Videopodcast
08.11.2023

Medewerkers zijn vaak meer gefocust op directe financiële voordelen, zoals salaris, dan op hun toekomstig pensioen. Het is weliswaar belangrijk dat werkgevers zorgen voor de opbouw van een aanvullend pensioen én het belang en de voordelen ervan duidelijk communiceren. In de nieuwe aflevering van de videopodcast Succes Verzekerd, gaat Trees Dierickx dieper in op onder meer de specifieke investeringsmogelijkheden en het belang van rendement. Als verzekeringsexpert in Employee Benefits benadrukt ze de waarde van een langetermijnvisie op aanvullende pensioenen voor zowel werkgever als werknemer.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Groepsverzekeringen
Mockup artikel de tijd

Van beu­gel tot len­zen: steeds meer werk­ge­vers ver­ze­ke­ren u tegen zorgkosten

Pers
18.09.2023

Steeds meer bedrijven geven hun medewerkers een ambulante zorgverzekering. Een mooie extra, want die verzekering dekt niet alleen het steeds grotere deel van onze medische kosten dat niet meer onder de hospitalisatieverzekering valt maar vaak ook dure tandingrepen. Collega Evelyne Lauwers licht dit verder toe in De Tijd.

Lees meer
Lees meer over Van beugel tot lenzen: steeds meer werkgevers verzekeren u tegen zorgkosten
I Stock 1201050386 HC extra

Ver­ze­ke­raars evo­lu­e­ren steeds meer naar een wel­zijns­part­ner voor je medewerkers

Personen
29.08.2023

Als werkgever wil je dat je medewerkers gezond en gelukkig zijn. Helaas hebben zij soms te kampen met mentale problemen. Een snel toegankelijke zorgverlening is op dat moment voor hen van cruciaal belang. Verzekeraars zijn er vandaag gelukkig niet meer alleen om medische kosten terug te betalen of medische bijstand te voorzien. Ze focussen steeds meer op het mentaal welzijn van je medewerkers en bieden daarvoor een waaier aan extra diensten.

Lees meer
Lees meer over Verzekeraars evolueren steeds meer naar een welzijnspartner voor je medewerkers