Nieuwe wet brengt transparantie in de tweede pensioenpijler

De wetgever heeft de informatieverstrekking rond de aanvullende pensioenen aan een grondige update onderworpen. De nieuwe verplichtingen vormen de basis van de nieuwe Transparantiewet. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de belangrijkste wijzigingen toe in een uitgebreide nota.

Transparantiewet resize website 1

De Transparantiewet is een belangrijke wet die tot voornaamste doel heeft om identieke informatieverplichtingen op te leggen aan verzekeraars en pensioenfondsen. De communicatie aan een aangeslotene over zijn aanvullend pensioen wordt hervormd en dit zowel bij de aansluiting, tijdens de duur van de aansluiting, de uittreding en de uitbetaling van het aanvullend pensioen. Dit maakt dat tal van nieuwigheden van toepassing worden voor zowel werkgevers als verzekeraars en pensioenfondsen.

Gefaseerde inwerkingtreding

De bepalingen in de Transparantiewet zullen gefaseerd in werking treden van 2023 tot en met 2026. Het is nog wachten op de uitwerking van verdere voorschriften via koninklijk besluit, een voorstel van pensioenoverzicht via de tussenkomst van Sigedis en eventueel een voorstel van gestandaardiseerd aansluitingsdocument via de FSMA. Bovendien moeten de pensioeninstellingen alsook Sigedis de nodige tijd krijgen om de nieuwe regels te implementeren.

Meer informatie?

We hebben de meest relevante info over deze wetgeving gebundeld in de nota: Transparantie in de tweede pensioenpijler. Download het document via onderstaande knop of contacteer onze experts voor advies op maat van jouw onderneming.

Valerie Rogge 150x107
Valérie Rogge
Legal Consultant EB Pension Consultancy

Gere­la­teer­de berichten

PNEF01385

Upda­te Tak 21 groeps­ver­ze­ke­rin­gen: opnieuw stij­ging van de intrestvoeten

Pension consultancy
13.12.2023

De rente op Belgische staatsleningen op 10 jaar (de zogenaamde Lineaire Obligaties of OLO’s) zit sinds begin 2022 in stijgende lijn met opnieuw positieve intrestvoeten. Dit heeft ook een positief effect op de groepsverzekeringen in Tak 21. Daar hebben de meeste verzekeraars hun intrestvoeten recent substantieel verhoogd. We geven een update van de actuele situatie en lichten de mogelijkheden toe.

Lees meer
Lees meer over Update Tak 21 groepsverzekeringen: opnieuw stijging van de intrestvoeten
Wijninckxbijdrage 2021

Data­bank Aan­vul­len­de Pen­si­oe­nen (DB2P): bere­ke­ning van de Wijninckxbijdrage

Pension consultancy
04.12.2023

De Wijninckxbijdrage, ingevoerd in 2012, is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die de opbouw van hoge aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen beoogt. Sinds begin 2019 is de definitieve regeling van de Wijninckxbijdrage van kracht, die echter aanzienlijk complexer is dan de vorige jaren.

Lees meer
Lees meer over Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage
GUSF07035

Pen­si­oen­her­vor­ming 2023: de vier pijlers

Pension consultancy
27.08.2023

Het pensioenakkoord 2023 is gestoeld op vier pijlers. De eerste drie pijlers hebben betrekking op het wettelijk pensioen. De laatste pijler is gelinkt aan het aanvullend pensioen en is de enige die een impact heeft op de werkgevers-inrichters die instaan voor de betaling van de Wijninckxbijdrage, wanneer deze van toepassing is. In afwachting van definitieve teksten, lichten we alvast de grote lijnen toe.

Lees meer
Lees meer over Pensioenhervorming 2023: de vier pijlers
Snipit saskia

Video­pod­cast — Aan­vul­len­de pensioenen

Videopodcast
18.11.2022

Alle markten evolueren aan de hand van veranderende noden en nieuwe tendensen. Dat geldt ook voor de verzekeringssector. In de tweede aflevering van onze Succes Verzekerd-podcast verwelkomen we Pension Consultancy-expert Saskia Defreyne aan de microfoon. Saskia is een gevestigde waarde op vlak van advisering rond aanvullende pensioenen en heeft een uitgebreide kennis van de verzekeringssector en pensioenfondsen.

Lees meer
Lees meer over Videopodcast - Aanvullende pensioenen