Nieuwe wet brengt transparantie in de tweede pensioenpijler

De wetgever heeft de informatieverstrekking rond de aanvullende pensioenen aan een grondige update onderworpen. De nieuwe verplichtingen vormen de basis van de nieuwe Transparantiewet. Valérie Rogge, Legal Consultant bij Vanbreda Risk & Benefits, licht de belangrijkste wijzigingen toe in een uitgebreide nota.

Transparantiewet resize website 1

De Transparantiewet is een belangrijke wet die tot voornaamste doel heeft om identieke informatieverplichtingen op te leggen aan verzekeraars en pensioenfondsen. De communicatie aan een aangeslotene over zijn aanvullend pensioen wordt hervormd en dit zowel bij de aansluiting, tijdens de duur van de aansluiting, de uittreding en de uitbetaling van het aanvullend pensioen. Dit maakt dat tal van nieuwigheden van toepassing worden voor zowel werkgevers als verzekeraars en pensioenfondsen.

Gefaseerde inwerkingtreding

De bepalingen in de Transparantiewet zullen gefaseerd in werking treden van 2023 tot en met 2026. Het is nog wachten op de uitwerking van verdere voorschriften via koninklijk besluit, een voorstel van pensioenoverzicht via de tussenkomst van Sigedis en eventueel een voorstel van gestandaardiseerd aansluitingsdocument via de FSMA. Bovendien moeten de pensioeninstellingen alsook Sigedis de nodige tijd krijgen om de nieuwe regels te implementeren.

Valerie Rogge 150x107
Valérie Rogge
Legal Consultant EB Pension Consultancy

Gere­la­teer­de berichten

Wijninckxbijdrage 2021

Data­bank Aan­vul­len­de Pen­si­oe­nen (DB2P): bere­ke­ning van de Wij­nin­ckx­bij­dra­ge 2022

Pension consultancy
12.12.2022

De Wijninckxbijdrage, ingevoerd in 2012, is een bijzondere sociale zekerheidsbijdrage die de opbouw van hoge aanvullende pensioenen van werknemers en zelfstandigen beoogt. Sinds begin 2019 is de definitieve regeling van de Wijninckxbijdrage van kracht, die echter aanzienlijk complexer is dan de vorige jaren.

Lees meer
Lees meer over Databank Aanvullende Pensioenen (DB2P): berekening van de Wijninckxbijdrage 2022
Foto blog VAPZ IPT e1500897881229

Zor­ge­loos met pen­si­oen met IPT & VAPZ

Pension consultancy
19.07.2017

De overheid wil met aanvullende pensioenen zoals IPT (individuele pensioentoezegging) en VAPZ (vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen) zelfstandigen de kans bieden op een volwaardig pensioen. Het huidige wettelijke pensioen voor zelfstandigen is vaak onvoldoende om de levensstandaard na pensionering vast te houden.

Lees meer
Lees meer over Zorgeloos met pensioen met IPT & VAPZ